Tisková zpráva OHK Česká Lípa

V pondělí 30. 10. 2017 jsme mohli přivítat v České Lípě prezidenta Hospodářské komory České republiky Vladimíra Dlouhého. Celodenní program byl složen z návštěvy „českých firem“, jednání s paní starostkou Města Česká Lípa a setkání s podnikateli v sídle Okresní hospodářské komory Česká Lípa, ve Villa Hrdlička. KROFIAN CZ spol. s r.o., osobně představil majitel Jakub Krofián, který dokázal z „garážové“ firmy, udělat stabilní, prosperující a světově známou společnost, zaměřenou na automatizační technologie. Během prohlídky nám byly prezentovány ukázky např. montážních linek, manipulátorů, které zákazník obdrží na klíč. Politika firmy je založena především kvalitě a splnění očekávání zákazníka s vysokou přidanou hodnotou. Pan Dlouhý se zajímal, jak se jim daří získat nové zaměstnance, jaké jsou jejich vize do budoucna, finanční zdroje. Další zajímavá firma, MEGA a.s., kterou založil a proslavil Luboš Novák díky membránovým procesům, které mohou pokročilou elektrodialýzou upravit vodu na „ultra čistou“ vodu, jejíž důležité využití je např. v energetice, potravinářství, farmacii a dalších odvětví.  Demineralizací vody, ale např. i syrovátky se získají další cenné suroviny pro další použití a v neposlední řadě je snižován odpad. Prostřednictvím dceřiné firmy MemBrain, provozují špičkový výzkum a vývoj v moderním inovačním centru, které svými zkušenostmi a znalostmi, tento obor posouvá stále dál a tím přinášejí na trh nové inovace procesů a technologická řešení. „Jsme opravdu rádi, že se můžeme pochlubit takovými odborníky, kteří samozřejmě nejsou jediní v regionu, ale díky jejich nápadům a odhodlání je Českolipsko světově známé“, řekl předseda Okresní hospodářské komory Česká Lípa Karel Kruliš. Závěrem programu byla neformální diskuze s panem Dlouhým, který odpovídal na dotazy nejen z oblasti ekonomie, ale i politiky. Přítomné zajímal jeho osobní názor např. na již zavedené EET, virtuální měnu bitcoin, sdílenou ekonomiku a...

Podnikatelé nové vládě

Parlamentní volby přinesly dramatické změny ve složení Poslanecké sněmovny, o vládě však jasno není. Může být jiná než ta předcházející, ale může být složena ze stejných stran jako doposud. Tím spíše je účelné, aby podnikatelé, ale i manažeři menších a velkých firem vyjádřili svoji představu o základních cílech vlády v hospodářské oblasti. Zde je představa vedení Hospodářské komory ČR. Za prvé, vzhledem k volebnímu úspěchu Strany přímé demokracie a dalším názorovým proudům v různých stranách, základním požadavkem je setrvání v EU. Jsme proexportně orientovanou ekonomikou s podílem EU na našem vývozu více než 80 %. Vzájemná provázanost s EU však je mnohem hlubší, od významného podílu zahraničních investic až po například společnou obchodní politiku vůči třetím zemím. Bez ohledu na někdy až zásadní výhrady žádná skutečně rozumná vláda nesmí o odchodu z EU ani uvažovat. Jiné je to s Eurem. Exportéři samozřejmě vědí o okamžitých výhodách z přijetí společné měny, většinový názor podnikatelů však jednoznačně upřednostňuje setrvaní u české koruny. Příští vláda musí nejen sledovat, jak především velké země EU budou ochotny přistoupit na reformy, které EU učiní dlouhodobě životaschopnou, ale současně mít ambici se těchto diskuzí aktivně účastnit. Na upřesnění našeho postavení vůči Euru bude mít při tom dost času. Vláda musí i nadále prosazovat otevřenost jak naší země a našich trhů, tak celoevropskou otevřenost. Pod tlakem nedávné migrační vlny je to politicky citlivé. Většina obyvatel ČR žádné migranty nechce a to je nutno respektovat. Žádní migranti tu však nejsou, za to máme místy až zoufalý nedostatek pracovní síly, stárnoucí populaci a až příliš humanitně vzdělanou mladou generaci, po které není moc poptávka. Dosavadní vláda však k nám...

Hospodářská komora ČR podpořila petici proti plánu ministerstva dopravy rozšířit zpoplatnění silnic I. třídy o další úseky

Hospodářská komora ČR již vícekrát vyjádřila své znepokojení nad probíhajícím zadávacím řízením ministerstva dopravy na zpoplatnění a rozšíření silničního mýta po roce 2019 stejně jako nad záměrem ministerstva dopravy rozšířit zpoplatnění o 900 km dalších úseků silnic I. třídy. Domnívá se, že tyto se zainteresovanou veřejností neprojednané kroky nesměřují dobrým směrem, její pochybnosti potvrdilo i nedávné zahájení správního řízení k tomuto zadávacímu řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Hospodářská komora je toho názoru, že rozšíření mýta o 900 km dalších úseků silnic I. třídy je neuváženým a zbytečným krokem, který kromě negativního dopadu na dopravní podnikatele může vést k zesílení kamionové dopravy v centrech měst a obcí. Posudek odborného poradce ministerstvu mimo jiné jednoznačně doporučoval, aby se mýto optimálně rozšířilo pouze o 474,1 km na silnicích první třídy s tím, že by to měly být výhradně úseky, které nahrazují chybějící úseky dálnic. Jako vyjádření svého nesouhlasu s tímto postupem se Hospodářská komora ČR rozhodla vyjádřit svou podporu petici proti plánu ministerstva dopravy rozšířit zpoplatnění silnic I. třídy o další úseky STOP MÝTU NA JEDNIČKÁCH! Info také na webu: http://www.stopmytuna1.cz Odbor vnější komunikace Hospodářská komora České...

Vyzpovídali jsme, prezidenta Hospodářské komory České republiky

Při příležitosti návštěvy pana prezidenta Ing. Vladimíra Dlouhého v České Lípě, jsme se ho zeptaly na jeho názor, jak vidí pomoc podnikatelům, ze strany státu, jak zvýšit nedostatek pracovní síly na trhu práce atd. Pokud máte i Vy zájem, zeptat se pana prezidenta, přijďte 30. 10. 2017 od 17:30h do vily Hrdlička (Děčínská 361/7, v České Lípě). Ideální příležitost diskutovat s panem Dlouhým, prezidentem Hospodářské komory České Republiky.   Jaký je Váš názor na neutěšenou situaci na trhu pracovních sil. Mnoho podnikatelů je momentálně v „patové“ situaci“. Nabízí se v tomto směru nějaké řešení či podpora státu? Trh práce je skutečně v současné době ve velkých problémech, jakkoliv statistiky vykazující rekordní nezaměstnanost vypadají velmi dobře. Česká republika v současné době řeší opačný problém, který považuji v současné době za největší brzdu pro ekonomiku i konkurenceschopnost. V současné době českým firmám chybí zhruba 200 tisíc zaměstnanců a český vzdělávací systém neprodukuje dostatek vhodných absolventů. Je tedy, bohužel, pravdou, že mnoho podnikatelů a firem naráží na strop své výkonnosti, protože u nich zkrátka nemá kdo pracovat. Často proto musí odmítat zakázky nebo různě prodlužovat termíny dodání, což je pro ně vždy velmi nepříjemné. Co se týče podpory ze strany státu: budoucnost průmyslu a celé ekonomiky je přímo závislá na dostatku zaměstnanců. Pokud se jich nedostává v tuzemsku, nezbývá nic jiného, než se po zaměstnancích poohlédnout v zahraničí. V tomto směru už více než rok podnikatelům pomáhá Hospodářská komora ČR, která v rámci Režimu Ukrajina vyřídila přes 8000 žádostí o pracovníky z Ukrajiny. Uvědomuji si nicméně, že toto řešení není dlouhodobé a je jen jakousi krátkodobou náplastí na překlenutí největší krize. V delším horizontu by...

Co pro Vám může Hospodářská komora ČR udělat?

Nenechte si ujít příležitost, setkat se s panem Ing. Vladimírem Dlouhým, prezidentem Hospodářské komory České republiky a zeptat se ho, co pro Vás, podnikatele, může udělat. Pan Dlouhý přijal pozvání a navštíví 30. 10. 2017 Českolipsko. Celodenní program zahrnuje návštěvy firem, setkání s vedením města Česká Lípa a v neposlední řadě setkání nejen s podnikateli, ale i širokou veřejností, ve Villa Hrdlička v 17:30h. Akce je ZDARMA. Máte otázky? Jste vítáni. Sledujte náš FB.                      ...