Komora vítá lepší kontroly zboží vstupujícího na trh EU

Prodej výrobků v EU by měl být snazší díky jednodušším a rychlejším postupům pro uvádění výrobků na trh. Evropská komise včera předložila dva legislativní návrhy, které jednak usnadní prodej zboží na vnitřním trhu a zároveň posílí kontroly pro zamezení prodeje nebezpečných výrobků. Čeští spotřebitelé, ale i samotné firmy si často stěžují, že výrobky ze třetích zemí, které na evropský trh vstupují, nedodržují bezpečnostní normy. Právě i na tyto kontroly si Komise posvítí a stanovuje, jak bude v těchto případech postupováno. Nárůst elektronického obchodu má za následek vstup nebezpečných výrobků na trhu EU. Firmy dlouho volají po zavedení efektivnějších kontrol. Posílení kontrol v rámci EU, ale i pro vstup zboží na vnitřní trh bude dle návrhu zajištěno prostřednictvím lepší spolupráce kontrolních orgánů. Další dobrou zprávou je, že se Komise snaží posílit princip vzájemného uznávání. Tuzemské firmy se v některých členských státech potýkají s nestandardními požadavky na další certifikace či jiné úkony, přestože byl tento výrobek již v České republice schválen a uveden na trh. „Snahu Komise o efektivní a rychlé vzájemného uznávání v praxi velmi vítáme, neboť chceme fungující vnitřní trh bez zbytečných požadavků kladených na naše výrobce. Členské státy tak dosud dávaly najevo, že naše výrobky nejsou na jejich trhu vítány, neboť by mohly konkurovat jejich domácím výrobcům,“ říká Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky. Hospodářská komora také vítá lepší využití informací z nástroje SOLVIT (nástroj pro řešení problémů vnitřního trhu), kam mohou podnikatelé zasílat své stížnosti, byl-li jim odmítnut vstup jejich výrobku na trh v jiném členském státě. Komise navrhuje, aby měla novou kompetenci vydat stanovisko k případu oprávněnosti členského státu zamezit danému výrobku vstup na trh. „Využití vstupů v rámci SOLVIT uvítají zejména malé a střední...

Chceme snížení byrokracie a lepší podmínky pro podnikání

Hospodářská komora ČR oceňuje, že se nová vláda přihlásila k tématům, která jsou pro podnikatele zásadní, jako je elektronizace státní správy, urychlení výstavby dopravní infrastruktury nebo řešení nedostatku pracovních sil v České republice. Ačkoliv jsou plány nové vlády pro byznys velmi nadějné, jejich skutečná realizace bude záviset na parlamentní podpoře. „Za velmi přínosné považujeme záměr snižovat regulatorní zátěže podnikatelů. Tato priorita je kompatibilní s projektem Právního elektronického systému vytvořeného Hospodářskou komorou ČR, který nové vládě v krátkém horizontu předložíme,“ řekl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Odbor vnější komunikace HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY Více na webu HK...

Hospodářská komora a Svaz obchodu a cestovního ruchu dnes podpoří zrušení zákona omezujícího otevírací dobu o svátcích

Stát by neměl rozhodovat o tom, kdy a kam mají lidé chodit nakupovat nebo kdo může a nemůže o svátcích podnikat. Hospodářská komora a Svaz obchodu a cestovního ruchu proto dnes ve zkráceném meziresortním připomínkovém řízení podpoří návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších poslanců na zrušení zákona o omezení otevírací doby. „Je to zcela zbytečný zákon. Ti, kteří prosazovali, aby se omezila otevírací doba v obchodech, jsou dnes v poslanecké sněmovně v minoritním postavení. Složení sněmovny nahrává tedy tomu, že by se zrušení zákona mohlo řešit zákonodárnou cestou,“ poznamenal prezident HK ČR Vladimír Dlouhý. Regulaci prosadily ČSSD, KDU-ČSL a KSČM. HK ČR a SOCR ČR loni v prosinci proti zákonu iniciovaly ústavní stížnost, kterou podepsala skupina 19 senátorů vedená Jaroslavem Kuberou. Plénum se jí má zabývat v prvním čtvrtletí roku 2018, neznamená to však, že shromáždění soudců hned rozhodne. Předkladatelé spolu s odbory regulaci zdůvodňovali sladěním rodinného života zaměstnanců s prací a že i v zahraničí je trendem otevírací dobu omezovat. Obstojně ale nedokázali ani vysvětlit výběr svátků a proč se má regulace týkat jen prodejen nad 200 m2. „Touto logikou by doma měli být doktoři, policisté, hasiči, řidiči MHD, pracovníci v elektrárně, zaměstnanci hotelů a restaurací… Pokud jde někdo pracovat do obchodního sektoru a podepisuje pracovní smlouvu, v níž je uvedená práce o svátcích, musí počítat s tím, že bude o svátcích pracovat. To k tomu zkrátka patří. Odboráři si pak nemůžou vynucovat plošný zákaz práce zákonem a podnikatelům nařizovat, kdy mohou podnikat,“ vysvětluje viceprezidentka HK ČR a prezidentka SOCR ČR Marta Nováková. „Dle původního záměru měl zákon podporovat využití volného času k pobytu v přírodě, ale...

Letos plánuje 13. platy vyplatit více firem než loni – skoro polovina, nejčastěji ve výši 15 až 35 tisíc

Celkem 47 % firem plánuje vyplatit svým zaměstnancům za letošní rok 13. plat nebo odměnu v podobné výši. Část firem odměny vyplatí v prosinci, část až začátkem příštího roku – záleží na tom, v jakém odvětví firma působí. Loni tento benefit poskytly dvě pětiny firem (39 %). Vyplývá to ze srovnání výsledků pravidelných šetření Hospodářské komory. Platí, že čím větší firma, tím spíše zaměstnanci bonus dostanou. Z posledního Komorového barometru vyplývá, že 13. plat plánuje na přelomu roku vyplatit celkem 71 % velkých firem, tj. firem s více než 250 zaměstnanci. To je podobný podíl jako v loňském roce – v únorovém Komorovém barometru vyplacení hlásilo 70 % takových firem. Benefit letos nabízí ale i výrazně více malých firem do 10 zaměstnanců – 31 %, zatímco loni to bylo o 10 procentních bodů méně. Hospodářská komora odhaduje, že odměna bude v průměru kolem 30 tisíc korun, nejčastěji pak v rozsahu 15 až 35 tisíc. Co se týká odvětvového členění, nejčastěji budou letos vyplácet odměny ve výši platu firmy ve stavebnictví (61 %), které ale také nejčastěji spadají do kategorie velkých firem. Na druhém místě je zpracovatelský průmysl s 54 %, který je hlavní tahoun českého byznysu s největším podílem zaměstnanců.                                                                                   *předpoklad firem; zdroj: Komorové barometry za rok 2017 Dle nedávno publikované Komorové národohospodářské prognózy je růst mezd v roce 2017 tažen především růstem zakázek a bojem o zaměstnance. Hospodářská komora předpokládá, že po sezónních odměnách a tzv. 13. platech dosáhne letošní nominální nárůst mezd 7,4 %. V roce 2018 prognózuje Hospodářské komora růst mezd ještě větší (8,6 %), projeví se v něm však vyšší inflační tlaky. Odbor vnější komunikace HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ...

Tisková zpráva OHK Česká Lípa

V pondělí 30. 10. 2017 jsme mohli přivítat v České Lípě prezidenta Hospodářské komory České republiky Vladimíra Dlouhého. Celodenní program byl složen z návštěvy „českých firem“, jednání s paní starostkou Města Česká Lípa a setkání s podnikateli v sídle Okresní hospodářské komory Česká Lípa, ve Villa Hrdlička. KROFIAN CZ spol. s r.o., osobně představil majitel Jakub Krofián, který dokázal z „garážové“ firmy, udělat stabilní, prosperující a světově známou společnost, zaměřenou na automatizační technologie. Během prohlídky nám byly prezentovány ukázky např. montážních linek, manipulátorů, které zákazník obdrží na klíč. Politika firmy je založena především kvalitě a splnění očekávání zákazníka s vysokou přidanou hodnotou. Pan Dlouhý se zajímal, jak se jim daří získat nové zaměstnance, jaké jsou jejich vize do budoucna, finanční zdroje. Další zajímavá firma, MEGA a.s., kterou založil a proslavil Luboš Novák díky membránovým procesům, které mohou pokročilou elektrodialýzou upravit vodu na „ultra čistou“ vodu, jejíž důležité využití je např. v energetice, potravinářství, farmacii a dalších odvětví.  Demineralizací vody, ale např. i syrovátky se získají další cenné suroviny pro další použití a v neposlední řadě je snižován odpad. Prostřednictvím dceřiné firmy MemBrain, provozují špičkový výzkum a vývoj v moderním inovačním centru, které svými zkušenostmi a znalostmi, tento obor posouvá stále dál a tím přinášejí na trh nové inovace procesů a technologická řešení. „Jsme opravdu rádi, že se můžeme pochlubit takovými odborníky, kteří samozřejmě nejsou jediní v regionu, ale díky jejich nápadům a odhodlání je Českolipsko světově známé“, řekl předseda Okresní hospodářské komory Česká Lípa Karel Kruliš. Závěrem programu byla neformální diskuze s panem Dlouhým, který odpovídal na dotazy nejen z oblasti ekonomie, ale i politiky. Přítomné zajímal jeho osobní názor např. na již zavedené EET, virtuální měnu bitcoin, sdílenou ekonomiku a...