Výzkum a hi-tech technologie

Podnikatelé odletí pod hlavičkou Hospodářské komory do Japonska. V hledáčku budou také věda, výzkum a hi-tech technologie Tři desítky podnikatelů odletí pondělí 26. června na pětidenní podnikatelskou misi do Japonska pořádané Hospodářskou komorou ČR. Delegace složená ze zástupců vědecko-výzkumných center zaměřujících se například na léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění, firem zabývajících se digitalizací procesů ve výrobě, zástupců českých univerzit a meziuniverzitního vědeckého centra, ale i firem působících v oblasti leteckého a obranného průmyslu, doprovodí premiéra Bohuslava Sobotku a ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka na jejich pracovních cestách po Zemi vycházejícího slunce. Podnikatelé se během mise setkají se špičkovými japonskými firmami a budou jednat o nových kontraktech a investicích. Hospodářská komora hodlá do České republiky přivést japonské investory a především propojit vědu a výzkum s byznysem. Japonsko je technologickou velmocí a hi-tech vzorem pro celý svět, proto technologický výzkum bude jedním z ústředních bodů cesty a možné spolupráce mezi oběma zeměmi. „Právě v high-tech oblasti, IT nebo nanotechnologiích je Japonsko na světové špičce. To skýtá obrovskou příležitost i pro české firmy, které by mohly s tamními firmami navázat úspěšnou spolupráci a přinést do české ekonomiky přidanou hodnotu, po které Hospodářská komora dlouhodobě volá,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory ČR Bořivoj Minář, který podnikatelskou delegaci do Japonska povede. Podnikatelé navštíví kromě Tokia i Kjóto a Hirošimu a zavítají do několika špičkových technologických firem. Hospodářská komora ČR připraví v Japonsku nejméně tři podnikatelské semináře a business fóra, mimo jiné s Japonskou hospodářskou komorou i se zástupci podnikatelů a firem z kjótské prefektury. V souvislosti s misí do Japonska Hospodářská komora organizuje příští týden v pražském Florentinu seminář, kterým chce Komora firmám zvýšit šance při obchodních jednání....

Vláda návrhem rozpočtu dává špatné signály podnikatelskému sektoru

Vláda návrhem rozpočtu dává špatné signály podnikatelskému sektoru – i v příznivých podmínkách klidně plánujte ztráty a mzdy zvyšujte bez ohledu na produktivitu práce Vláda schválila předběžný návrh ministerstva financí na rozpočet pro příští rok se schodkem 50 miliard korun a střednědobý výhled pro rozpočty let 2019 a 2020. Hospodářská komora ČR každoročně poukazuje na to, že v období ekonomického růstu je třeba sestavovat přebytkové rozpočty, a to tím spíše, že i skutečný výsledek loňského hospodaření skončil v plusu. Nejproblematičtějším momentem aktuálního návrhu je razantní 10% zvýšení objemu prostředků na platy státních zaměstnanců. A to tím spíše, že už letos dochází k téměř 7% růstu platů ve státním sektoru. Podnikatelská i laická veřejnost přitom postrádá jakýkoli doklad o tom, že se stejně dramaticky zefektivnila práce zaměstnanců státu. Nemá-li ovšem být tímto důkazem růst byrokratické zátěže, vymýšlení a uplatňování a kontrolování nových regulatorních pravidel svazujících podnikatele – jak tomu nasvědčují signály z praxe evidované Hospodářskou komorou ČR. „Zásadní je totiž i okolnost, že vládou rozpočtovaný dramatický nárůst platů spolu se souběžným administrativním zvyšováním minimální mzdy vytváří umělý tlak na plošný růst mezd v podnikatelské sféře,“ zdůrazňuje prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Podnikatelé musí zvyšovat mzdy už jen proto, aby jim zaměstnanci neodcházeli do státního sektoru. „Takový scénář evidentně odpovídá představám odborů, ale popírá ekonomické zákonitosti – růst mezd ignorující vývoj produktivity nezajistí kýženou životní úroveň ani konvergenci směrem k vyspělé západní Evropě,“ dodává Dlouhý. Předběžný návrh rozpočtu vychází z podhodnoceného dubnového odhadu makroekonomických veličin. Aktuální odhady mezinárodních i nezávislých domácích institucí naznačují růst HDP až o půl procentního bodu vyšší. Na druhé straně je zde velké riziko, že přehodnocení konzervativního odhadu příjmů povede k dalšímu zesílení již dnes...

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Máte nové zaměstnance? Plánujete odborná školení pro své nové či stávající zaměstnance? Nemáte dostatek finančních prostředků na realizaci školení? Okresní hospodářská komora Česká Lípa pořádá 13. 6. 2017 od 16h ve Villa Hrdlička seminář, kde zaměstnavatelům bude představen nástroj podpory vzdělávání zaměstnanců POVEZ II a další projekty ESF. DOZVÍTE SE: Jaký problém projekt řeší? Pro koho je projekt určen? Kdo se projektu nemůže účastnit? Jaké jsou formy podpory? Příspěvek na vzdělávání Mzdové náhrady Jaká je návaznost na jiné projekty? Kam se obrátit pro informace? Příjem žádostí Sledujte náš web i facebook. Potvrďte svou účast na emailu...

Odborné zdělávání zaměstnanců

Jaký problém projekt řeší? Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců. Z monitoringu ÚP ČR přitom vyplývá, že zaměstnavatelé často nejsou spokojeni s kvalifikací nových zaměstnanců a nezřídka je přeškolují. S oživením ekonomiky a vyšší poptávkou po pracovní síle lze tedy při strnulém systému počátečního vzdělávání očekávat prohloubení tohoto problému, který pomáhá řešit právě předkládaný projekt. Původní alokace ve výši 1 mld. Kč je nově navýšena o 250 mil. Kč. Přijďte 13. 6. 2017 od 16h do vily Hrdlička, sídla OHK Česká Lípa, dozvědět se více. Více v...

Bezhotovostní platby mohou být účinným nástrojem proti šedé ekonomice

Příjem plateb jinak než v hotovosti může fungovat jako účinný nástroj proti obcházení daňových povinností a pomoci tak v potírání šedé ekonomiky. Shodli se na tom účastníci dnešní předvolební diskuze k tématu finančních trhů, kterou už pošesté uspořádala Hospodářská komora ČR. Platby hotovostí by nicméně měly být i nadále zachovány. „Šedá ekonomika je problém, který řeší v podstatě všechny evropské ekonomiky. Boj s ní je velmi složitý, nicméně nedávné průzkumy ukazují, že si lidé velice dobře uvědomují, o kolik peněz tak stát na daních přichází. Oprávněný boj vlád proti šedé ekonomice však nelze redukovat do prostého zrušení hotovosti,“ řekl k tématu ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR Ladislav Minčič. „Z hlediska potírání šedé ekonomiky vidíme právě bezhotovostní styk jako velmi vhodný nástroj v rámci potírání šedé ekonomiky. Navíc poměrně rychle klesající poplatky celý proces jeho rozvoje značně zrychlují. Nyní je hlavně na státu, aby šel občanům příkladem a začal budovat další potřebnou infrastrukturu hlavně v rámci státní správy,“ dodal generální ředitel společnosti Mastercard pro ČR, SR a Rakousko Miroslav Lukeš. Lidé by nicméně měli mít podle přítomných politiků a odborníků i nadále možnost platit oběma způsoby a nechat celý proces spíše na přirozeném technologickém vývoji. Boj proti šedé ekonomice, která v současné době tvoří zhruba 12 procent tuzemského HDP, by tak podle diskutujících neměl znamenat omezování svobod obyvatel ani podnikatelů. Úspěšné vymáhání zákonů je úkolem státu, který by se neměl plošně přenášet na řádné podnikatele a poctivé občany. Naopak by měl hledat nástroje, jak pozitivně motivovat k dobrovolnému využívání bezhotovostnímu placení. K formě plateb uskutečnila Hospodářská komora ČR anketu. Z ní mimo jiné vyplynulo, že placení v hotovosti je už pro velkou část podnikatelů...