Setkání škol a zaměstnavatelů

Vážení zaměstnavatelé, pokud pociťujete nedostatek zaměstnanců, zajímá Vás budoucnost regionu, zveme Vás na toto pracovní setkání 11. 5. 2017 od 17h ve Villa Hrdlička. Připravte si prosím konkrétní návrhy na to zda: chcete ve Vaší firmě realizovat exkurze žáků chcete finančně přispět na zajištění těchto exkurzí máte možnost občas vyslat zodpovědnou osobu na besedu do škol Pozváni budou: Představitelé Libereckého kraje, města Česká Lípa, Úřadu práce – kontaktního pracoviště Česká Lípa, ředitelé SŠ a ZŠ. Přijďte diskutovat k tzv. „kulatému stolu“, do sídla Okresní hospodářské komory, Děčínská 361/7, Česká Lípa (Villa Hrdlička). Vítáni jsou nejen zástupci firem, ale i široká veřejnost. Prosíme o potvrzení Vaší účasti na níže uvedené kontaktní údaje. Email: info@ohkceskalipa.cz, Tel.: 724 082 538, Web:...

Doprovodná podnikatelská mise

Hospodářská komora České republiky byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR organizací doprovodné podnikatelské mise náměstka ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Bärtla do Jordánska, která se uskuteční v termínu 18. – 21. dubna 2017. V programu, který nyní ve spolupráci s naším zastupitelským úřadem připravujeme, počítáme například s uspořádáním podnikatelského fóra v Ammánu s následnými bilaterálními jednáními s jordánskými firmami, s pracovním setkáním české delegace s panem náměstkem a zástupci ZÚ a dalšími body. Ekonomika Jordánska rostla na začátku tisíciletí průměrným tempem přesahujícím 6 %. V posledních letech je zaznamenáván růst okolo 3 %. V dalších letech se očekává opětovné zrychlování ekonomiky. Příležitosti pro české firmy se naskýtají zejména v energetice, automobilovém průmyslu, kovozpracovatelském a obranném průmyslu, vodohospodářství, zdravotnictví a farmacii či dopravní infrastruktuře (železniční a kolejová doprava). Závazná přihláška zde a formulář na firemní profil zde. Zájemce o účast prosím, aby vyplněnou a podepsanou Závaznou přihlášku spolu s firemním profilem zaslali co nejdříve, nejpozději však do pátku 24. března 2017 na veselka@komora.cz. Ing. Miroslav Veselka projektový manažer Zahraniční odbor HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ...

Inovace a digitální technologie ve výrobě

Unikátní seminář „Inovace a digitální technologie ve výrobě“ se uskuteční 8. března 2017 od 9:00h v konferenční místnosti VÚTS Liberec. Mimo jiné budete informováni o možnostech finančních dotací na podporu vědy, výzkumu a inovací, o konceptu a trendech čtvrté průmyslové revoluce (Industry 4.0) se zaměřením na digitální technologie a rovněž bude prostor pro diskuzi. Registrace: e-mail info@ohkliberec do 3. 3. 2017.cz, tel.: 602 115 977 Více v pozvánce....

Čaj o páté 14. 3. 2017 – EET, změny v podnikání

Okresní hospodářská komora Česká Lípa pořádá první Čaj o páté v roce 2017. Termín konání je 14. 3. 2017 od 17h ve Villa Hrdlička, sídle OHK Česká Lípa. Zveme podnikatele na zajímavou přednášku nejen o EET. Pan Havlíček pohovoří o zásadních změnách, které chystá Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR). Nenechte si ujít důležité informace! Pan Havlíček bude odpovídat na Vaše dotazy! Více se dozvíte zde, sledujte i náš FB.    ...

Podnikatelská mise do Turecka

Hospodářská komora České republiky organizuje ve dnech 30. ledna – 1. února 2017 doprovodnou podnikatelskou misi ministra zemědělství ČR Mariana Jurečky do Turecka. Mise se uskuteční s finanční podporou z projektu ekonomické diplomacie (PROPED). V průběhu mise plánujeme zorganizovat Česko-turecké podnikatelské fórum v Ankaře (zahajuje ministr zemědělství ČR Marian Jurečka, ve spolupráci s TOBB) a Istanbulu (zahajuje ministr zemědělství ČR Marian Jurečka, ve spolupráci s DEIK), dále se uskuteční společenské setkání s ministrem M. Jurečkou, velvyslancem P. Kafkou a tureckými podnikateli (TBC). Výše účastnického poplatku činí 748,- EUR nebo 20.280,- Kč (pro členy HK ČR) či 787,- EUR nebo 21.350,- Kč (pro nečleny HK ČR). O platbě v Kč nás prosím předem informujte označením v závazné přihlášce. Účastnický poplatek zahrnuje: transfery, ubytování po dobu mise, podíl na poplatku za pronájmy prostor, podíl na poplatku zahraničním organizátorům mise, podíl na poplatku za catering, podíl na poplatku za tlumočení a organizační poplatek HK ČR. V případě zájmu o účast v misi nám zašlete vyplněnou závaznou přihlášku (sken + MS Word), formuláře firemního profilu (v Čj a Aj, MS Word) a vyplněný snímek (pro prezentaci) na email leinerova@komora.cz do 22. prosince 2016. Dokumenty k vyplnění: Závazná přihláška Profil-eng PROFIL-čj.doc...

ČESKO-ČÍNSKÁ SPOLUPRÁCE – SEMINÁŘ

Seminář týkající se investic do infrastruktury cestovního ruchu, pod záštitou ministerstva obchodu Čínské lidové republiky a ministerstva pro místní rozvoj České republiky se koná ve středu 26.10.2016 v pražském hotelu Intercontinental. Účastníky semináře z čínské strany budou především čínské developerské/stavební firmy. Spoluorganizátorem semináře z čínské strany bude China International Contractors Association (CHINCA) z jejíchž řad se potenciální investoři budou rekrutovat. Určeno pro podnikatele a zájemce o zapojení se do česko-čínských obchodních aktivit v oblasti infrastruktury cestovního...