Doprovodná podnikatelská mise

Hospodářská komora České republiky byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR organizací doprovodné podnikatelské mise náměstka ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Bärtla do Jordánska, která se uskuteční v termínu 18. – 21. dubna 2017. V programu, který nyní ve spolupráci s naším zastupitelským úřadem připravujeme, počítáme například s uspořádáním podnikatelského fóra v Ammánu s následnými bilaterálními jednáními s jordánskými firmami, s pracovním setkáním české delegace s panem náměstkem a zástupci ZÚ a dalšími body. Ekonomika Jordánska rostla na začátku tisíciletí průměrným tempem přesahujícím 6 %. V posledních letech je zaznamenáván růst okolo 3 %. V dalších letech se očekává opětovné zrychlování ekonomiky. Příležitosti pro české firmy se naskýtají zejména v energetice, automobilovém průmyslu, kovozpracovatelském a obranném průmyslu, vodohospodářství, zdravotnictví a farmacii či dopravní infrastruktuře (železniční a kolejová doprava). Závazná přihláška zde a formulář na firemní profil zde. Zájemce o účast prosím, aby vyplněnou a podepsanou Závaznou přihlášku spolu s firemním profilem zaslali co nejdříve, nejpozději však do pátku 24. března 2017 na veselka@komora.cz. Ing. Miroslav Veselka projektový manažer Zahraniční odbor HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ...

Inovace a digitální technologie ve výrobě

Unikátní seminář „Inovace a digitální technologie ve výrobě“ se uskuteční 8. března 2017 od 9:00h v konferenční místnosti VÚTS Liberec. Mimo jiné budete informováni o možnostech finančních dotací na podporu vědy, výzkumu a inovací, o konceptu a trendech čtvrté průmyslové revoluce (Industry 4.0) se zaměřením na digitální technologie a rovněž bude prostor pro diskuzi. Registrace: e-mail info@ohkliberec do 3. 3. 2017.cz, tel.: 602 115 977 Více v pozvánce....

Čaj o páté 14. 3. 2017 – EET, změny v podnikání

Okresní hospodářská komora Česká Lípa pořádá první Čaj o páté v roce 2017. Termín konání je 14. 3. 2017 od 17h ve Villa Hrdlička, sídle OHK Česká Lípa. Zveme podnikatele na zajímavou přednášku nejen o EET. Pan Havlíček pohovoří o zásadních změnách, které chystá Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR). Nenechte si ujít důležité informace! Pan Havlíček bude odpovídat na Vaše dotazy! Více se dozvíte zde, sledujte i náš FB.    ...

Podnikatelská mise do Turecka

Hospodářská komora České republiky organizuje ve dnech 30. ledna – 1. února 2017 doprovodnou podnikatelskou misi ministra zemědělství ČR Mariana Jurečky do Turecka. Mise se uskuteční s finanční podporou z projektu ekonomické diplomacie (PROPED). V průběhu mise plánujeme zorganizovat Česko-turecké podnikatelské fórum v Ankaře (zahajuje ministr zemědělství ČR Marian Jurečka, ve spolupráci s TOBB) a Istanbulu (zahajuje ministr zemědělství ČR Marian Jurečka, ve spolupráci s DEIK), dále se uskuteční společenské setkání s ministrem M. Jurečkou, velvyslancem P. Kafkou a tureckými podnikateli (TBC). Výše účastnického poplatku činí 748,- EUR nebo 20.280,- Kč (pro členy HK ČR) či 787,- EUR nebo 21.350,- Kč (pro nečleny HK ČR). O platbě v Kč nás prosím předem informujte označením v závazné přihlášce. Účastnický poplatek zahrnuje: transfery, ubytování po dobu mise, podíl na poplatku za pronájmy prostor, podíl na poplatku zahraničním organizátorům mise, podíl na poplatku za catering, podíl na poplatku za tlumočení a organizační poplatek HK ČR. V případě zájmu o účast v misi nám zašlete vyplněnou závaznou přihlášku (sken + MS Word), formuláře firemního profilu (v Čj a Aj, MS Word) a vyplněný snímek (pro prezentaci) na email leinerova@komora.cz do 22. prosince 2016. Dokumenty k vyplnění: Závazná přihláška Profil-eng PROFIL-čj.doc...

ČESKO-ČÍNSKÁ SPOLUPRÁCE – SEMINÁŘ

Seminář týkající se investic do infrastruktury cestovního ruchu, pod záštitou ministerstva obchodu Čínské lidové republiky a ministerstva pro místní rozvoj České republiky se koná ve středu 26.10.2016 v pražském hotelu Intercontinental. Účastníky semináře z čínské strany budou především čínské developerské/stavební firmy. Spoluorganizátorem semináře z čínské strany bude China International Contractors Association (CHINCA) z jejíchž řad se potenciální investoři budou rekrutovat. Určeno pro podnikatele a zájemce o zapojení se do česko-čínských obchodních aktivit v oblasti infrastruktury cestovního...

Marian Jelínek v České Lípě 25. 10. 2016

Okresní hospodářská komora Česká Lípa pořádá 25. 10. 2016 od 18h unikátní přednášku ve Ville Hrdlička o mentálním koučinku, o tom jak stav mysli ovlivňuje výkon, že nejdůležitější je „vnitřní nastavení“ člověka. PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. BÝVALÝ OSOBNÍ KOUČ JAROMÍRA JÁGRA, HOKEJOVÝ TRENÉR,  MANAŽER A SPISOVATEL.   Přednáška je určena nejen aktivním sportovcům a trenérům, ale i manažerům, neboť pravidla úspěšného sportu a úspěšného podnikání jsou velmi podobná. Ve své přednášce se zamyslí například nad otázkami: „Co je příčinou úspěchu?“; „Co je největší aktivací člověka k činnosti?“; „Jaký je rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými lidmi v daných rolích?“; „Jak motivovat sebe i ostatní v době blahobytu?“. A nad mnoha dalšími … Více v pozvánce....