Chceme snížení byrokracie a lepší podmínky pro podnikání

Hospodářská komora ČR oceňuje, že se nová vláda přihlásila k tématům, která jsou pro podnikatele zásadní, jako je elektronizace státní správy, urychlení výstavby dopravní infrastruktury nebo řešení nedostatku pracovních sil v České republice. Ačkoliv jsou plány nové vlády pro byznys velmi nadějné, jejich skutečná realizace bude záviset na parlamentní podpoře. „Za velmi přínosné považujeme záměr snižovat regulatorní zátěže podnikatelů. Tato priorita je kompatibilní s projektem Právního elektronického systému vytvořeného Hospodářskou komorou ČR, který nové vládě v krátkém horizontu předložíme,“ řekl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Odbor vnější komunikace HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY Více na webu HK...

Hospodářská komora a Svaz obchodu a cestovního ruchu dnes podpoří zrušení zákona omezujícího otevírací dobu o svátcích

Stát by neměl rozhodovat o tom, kdy a kam mají lidé chodit nakupovat nebo kdo může a nemůže o svátcích podnikat. Hospodářská komora a Svaz obchodu a cestovního ruchu proto dnes ve zkráceném meziresortním připomínkovém řízení podpoří návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších poslanců na zrušení zákona o omezení otevírací doby. „Je to zcela zbytečný zákon. Ti, kteří prosazovali, aby se omezila otevírací doba v obchodech, jsou dnes v poslanecké sněmovně v minoritním postavení. Složení sněmovny nahrává tedy tomu, že by se zrušení zákona mohlo řešit zákonodárnou cestou,“ poznamenal prezident HK ČR Vladimír Dlouhý. Regulaci prosadily ČSSD, KDU-ČSL a KSČM. HK ČR a SOCR ČR loni v prosinci proti zákonu iniciovaly ústavní stížnost, kterou podepsala skupina 19 senátorů vedená Jaroslavem Kuberou. Plénum se jí má zabývat v prvním čtvrtletí roku 2018, neznamená to však, že shromáždění soudců hned rozhodne. Předkladatelé spolu s odbory regulaci zdůvodňovali sladěním rodinného života zaměstnanců s prací a že i v zahraničí je trendem otevírací dobu omezovat. Obstojně ale nedokázali ani vysvětlit výběr svátků a proč se má regulace týkat jen prodejen nad 200 m2. „Touto logikou by doma měli být doktoři, policisté, hasiči, řidiči MHD, pracovníci v elektrárně, zaměstnanci hotelů a restaurací… Pokud jde někdo pracovat do obchodního sektoru a podepisuje pracovní smlouvu, v níž je uvedená práce o svátcích, musí počítat s tím, že bude o svátcích pracovat. To k tomu zkrátka patří. Odboráři si pak nemůžou vynucovat plošný zákaz práce zákonem a podnikatelům nařizovat, kdy mohou podnikat,“ vysvětluje viceprezidentka HK ČR a prezidentka SOCR ČR Marta Nováková. „Dle původního záměru měl zákon podporovat využití volného času k pobytu v přírodě, ale...

Letos plánuje 13. platy vyplatit více firem než loni – skoro polovina, nejčastěji ve výši 15 až 35 tisíc

Celkem 47 % firem plánuje vyplatit svým zaměstnancům za letošní rok 13. plat nebo odměnu v podobné výši. Část firem odměny vyplatí v prosinci, část až začátkem příštího roku – záleží na tom, v jakém odvětví firma působí. Loni tento benefit poskytly dvě pětiny firem (39 %). Vyplývá to ze srovnání výsledků pravidelných šetření Hospodářské komory. Platí, že čím větší firma, tím spíše zaměstnanci bonus dostanou. Z posledního Komorového barometru vyplývá, že 13. plat plánuje na přelomu roku vyplatit celkem 71 % velkých firem, tj. firem s více než 250 zaměstnanci. To je podobný podíl jako v loňském roce – v únorovém Komorovém barometru vyplacení hlásilo 70 % takových firem. Benefit letos nabízí ale i výrazně více malých firem do 10 zaměstnanců – 31 %, zatímco loni to bylo o 10 procentních bodů méně. Hospodářská komora odhaduje, že odměna bude v průměru kolem 30 tisíc korun, nejčastěji pak v rozsahu 15 až 35 tisíc. Co se týká odvětvového členění, nejčastěji budou letos vyplácet odměny ve výši platu firmy ve stavebnictví (61 %), které ale také nejčastěji spadají do kategorie velkých firem. Na druhém místě je zpracovatelský průmysl s 54 %, který je hlavní tahoun českého byznysu s největším podílem zaměstnanců.                                                                                   *předpoklad firem; zdroj: Komorové barometry za rok 2017 Dle nedávno publikované Komorové národohospodářské prognózy je růst mezd v roce 2017 tažen především růstem zakázek a bojem o zaměstnance. Hospodářská komora předpokládá, že po sezónních odměnách a tzv. 13. platech dosáhne letošní nominální nárůst mezd 7,4 %. V roce 2018 prognózuje Hospodářské komora růst mezd ještě větší (8,6 %), projeví se v něm však vyšší inflační tlaky. Odbor vnější komunikace HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ...

Tisková zpráva OHK Česká Lípa

V pondělí 30. 10. 2017 jsme mohli přivítat v České Lípě prezidenta Hospodářské komory České republiky Vladimíra Dlouhého. Celodenní program byl složen z návštěvy „českých firem“, jednání s paní starostkou Města Česká Lípa a setkání s podnikateli v sídle Okresní hospodářské komory Česká Lípa, ve Villa Hrdlička. KROFIAN CZ spol. s r.o., osobně představil majitel Jakub Krofián, který dokázal z „garážové“ firmy, udělat stabilní, prosperující a světově známou společnost, zaměřenou na automatizační technologie. Během prohlídky nám byly prezentovány ukázky např. montážních linek, manipulátorů, které zákazník obdrží na klíč. Politika firmy je založena především kvalitě a splnění očekávání zákazníka s vysokou přidanou hodnotou. Pan Dlouhý se zajímal, jak se jim daří získat nové zaměstnance, jaké jsou jejich vize do budoucna, finanční zdroje. Další zajímavá firma, MEGA a.s., kterou založil a proslavil Luboš Novák díky membránovým procesům, které mohou pokročilou elektrodialýzou upravit vodu na „ultra čistou“ vodu, jejíž důležité využití je např. v energetice, potravinářství, farmacii a dalších odvětví.  Demineralizací vody, ale např. i syrovátky se získají další cenné suroviny pro další použití a v neposlední řadě je snižován odpad. Prostřednictvím dceřiné firmy MemBrain, provozují špičkový výzkum a vývoj v moderním inovačním centru, které svými zkušenostmi a znalostmi, tento obor posouvá stále dál a tím přinášejí na trh nové inovace procesů a technologická řešení. „Jsme opravdu rádi, že se můžeme pochlubit takovými odborníky, kteří samozřejmě nejsou jediní v regionu, ale díky jejich nápadům a odhodlání je Českolipsko světově známé“, řekl předseda Okresní hospodářské komory Česká Lípa Karel Kruliš. Závěrem programu byla neformální diskuze s panem Dlouhým, který odpovídal na dotazy nejen z oblasti ekonomie, ale i politiky. Přítomné zajímal jeho osobní názor např. na již zavedené EET, virtuální měnu bitcoin, sdílenou ekonomiku a...

Podnikatelé nové vládě

Parlamentní volby přinesly dramatické změny ve složení Poslanecké sněmovny, o vládě však jasno není. Může být jiná než ta předcházející, ale může být složena ze stejných stran jako doposud. Tím spíše je účelné, aby podnikatelé, ale i manažeři menších a velkých firem vyjádřili svoji představu o základních cílech vlády v hospodářské oblasti. Zde je představa vedení Hospodářské komory ČR. Za prvé, vzhledem k volebnímu úspěchu Strany přímé demokracie a dalším názorovým proudům v různých stranách, základním požadavkem je setrvání v EU. Jsme proexportně orientovanou ekonomikou s podílem EU na našem vývozu více než 80 %. Vzájemná provázanost s EU však je mnohem hlubší, od významného podílu zahraničních investic až po například společnou obchodní politiku vůči třetím zemím. Bez ohledu na někdy až zásadní výhrady žádná skutečně rozumná vláda nesmí o odchodu z EU ani uvažovat. Jiné je to s Eurem. Exportéři samozřejmě vědí o okamžitých výhodách z přijetí společné měny, většinový názor podnikatelů však jednoznačně upřednostňuje setrvaní u české koruny. Příští vláda musí nejen sledovat, jak především velké země EU budou ochotny přistoupit na reformy, které EU učiní dlouhodobě životaschopnou, ale současně mít ambici se těchto diskuzí aktivně účastnit. Na upřesnění našeho postavení vůči Euru bude mít při tom dost času. Vláda musí i nadále prosazovat otevřenost jak naší země a našich trhů, tak celoevropskou otevřenost. Pod tlakem nedávné migrační vlny je to politicky citlivé. Většina obyvatel ČR žádné migranty nechce a to je nutno respektovat. Žádní migranti tu však nejsou, za to máme místy až zoufalý nedostatek pracovní síly, stárnoucí populaci a až příliš humanitně vzdělanou mladou generaci, po které není moc poptávka. Dosavadní vláda však k nám...

Hospodářská komora ČR podpořila petici proti plánu ministerstva dopravy rozšířit zpoplatnění silnic I. třídy o další úseky

Hospodářská komora ČR již vícekrát vyjádřila své znepokojení nad probíhajícím zadávacím řízením ministerstva dopravy na zpoplatnění a rozšíření silničního mýta po roce 2019 stejně jako nad záměrem ministerstva dopravy rozšířit zpoplatnění o 900 km dalších úseků silnic I. třídy. Domnívá se, že tyto se zainteresovanou veřejností neprojednané kroky nesměřují dobrým směrem, její pochybnosti potvrdilo i nedávné zahájení správního řízení k tomuto zadávacímu řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Hospodářská komora je toho názoru, že rozšíření mýta o 900 km dalších úseků silnic I. třídy je neuváženým a zbytečným krokem, který kromě negativního dopadu na dopravní podnikatele může vést k zesílení kamionové dopravy v centrech měst a obcí. Posudek odborného poradce ministerstvu mimo jiné jednoznačně doporučoval, aby se mýto optimálně rozšířilo pouze o 474,1 km na silnicích první třídy s tím, že by to měly být výhradně úseky, které nahrazují chybějící úseky dálnic. Jako vyjádření svého nesouhlasu s tímto postupem se Hospodářská komora ČR rozhodla vyjádřit svou podporu petici proti plánu ministerstva dopravy rozšířit zpoplatnění silnic I. třídy o další úseky STOP MÝTU NA JEDNIČKÁCH! Info také na webu: http://www.stopmytuna1.cz Odbor vnější komunikace Hospodářská komora České...