Vláda návrhem rozpočtu dává špatné signály podnikatelskému sektoru

Vláda návrhem rozpočtu dává špatné signály podnikatelskému sektoru – i v příznivých podmínkách klidně plánujte ztráty a mzdy zvyšujte bez ohledu na produktivitu práce Vláda schválila předběžný návrh ministerstva financí na rozpočet pro příští rok se schodkem 50 miliard korun a střednědobý výhled pro rozpočty let 2019 a 2020. Hospodářská komora ČR každoročně poukazuje na to, že v období ekonomického růstu je třeba sestavovat přebytkové rozpočty, a to tím spíše, že i skutečný výsledek loňského hospodaření skončil v plusu. Nejproblematičtějším momentem aktuálního návrhu je razantní 10% zvýšení objemu prostředků na platy státních zaměstnanců. A to tím spíše, že už letos dochází k téměř 7% růstu platů ve státním sektoru. Podnikatelská i laická veřejnost přitom postrádá jakýkoli doklad o tom, že se stejně dramaticky zefektivnila práce zaměstnanců státu. Nemá-li ovšem být tímto důkazem růst byrokratické zátěže, vymýšlení a uplatňování a kontrolování nových regulatorních pravidel svazujících podnikatele – jak tomu nasvědčují signály z praxe evidované Hospodářskou komorou ČR. „Zásadní je totiž i okolnost, že vládou rozpočtovaný dramatický nárůst platů spolu se souběžným administrativním zvyšováním minimální mzdy vytváří umělý tlak na plošný růst mezd v podnikatelské sféře,“ zdůrazňuje prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Podnikatelé musí zvyšovat mzdy už jen proto, aby jim zaměstnanci neodcházeli do státního sektoru. „Takový scénář evidentně odpovídá představám odborů, ale popírá ekonomické zákonitosti – růst mezd ignorující vývoj produktivity nezajistí kýženou životní úroveň ani konvergenci směrem k vyspělé západní Evropě,“ dodává Dlouhý. Předběžný návrh rozpočtu vychází z podhodnoceného dubnového odhadu makroekonomických veličin. Aktuální odhady mezinárodních i nezávislých domácích institucí naznačují růst HDP až o půl procentního bodu vyšší. Na druhé straně je zde velké riziko, že přehodnocení konzervativního odhadu příjmů povede k dalšímu zesílení již dnes...

Odborné zdělávání zaměstnanců

Jaký problém projekt řeší? Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců. Z monitoringu ÚP ČR přitom vyplývá, že zaměstnavatelé často nejsou spokojeni s kvalifikací nových zaměstnanců a nezřídka je přeškolují. S oživením ekonomiky a vyšší poptávkou po pracovní síle lze tedy při strnulém systému počátečního vzdělávání očekávat prohloubení tohoto problému, který pomáhá řešit právě předkládaný projekt. Původní alokace ve výši 1 mld. Kč je nově navýšena o 250 mil. Kč. Přijďte 13. 6. 2017 od 16h do vily Hrdlička, sídla OHK Česká Lípa, dozvědět se více. Více v...

Bezhotovostní platby mohou být účinným nástrojem proti šedé ekonomice

Příjem plateb jinak než v hotovosti může fungovat jako účinný nástroj proti obcházení daňových povinností a pomoci tak v potírání šedé ekonomiky. Shodli se na tom účastníci dnešní předvolební diskuze k tématu finančních trhů, kterou už pošesté uspořádala Hospodářská komora ČR. Platby hotovostí by nicméně měly být i nadále zachovány. „Šedá ekonomika je problém, který řeší v podstatě všechny evropské ekonomiky. Boj s ní je velmi složitý, nicméně nedávné průzkumy ukazují, že si lidé velice dobře uvědomují, o kolik peněz tak stát na daních přichází. Oprávněný boj vlád proti šedé ekonomice však nelze redukovat do prostého zrušení hotovosti,“ řekl k tématu ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR Ladislav Minčič. „Z hlediska potírání šedé ekonomiky vidíme právě bezhotovostní styk jako velmi vhodný nástroj v rámci potírání šedé ekonomiky. Navíc poměrně rychle klesající poplatky celý proces jeho rozvoje značně zrychlují. Nyní je hlavně na státu, aby šel občanům příkladem a začal budovat další potřebnou infrastrukturu hlavně v rámci státní správy,“ dodal generální ředitel společnosti Mastercard pro ČR, SR a Rakousko Miroslav Lukeš. Lidé by nicméně měli mít podle přítomných politiků a odborníků i nadále možnost platit oběma způsoby a nechat celý proces spíše na přirozeném technologickém vývoji. Boj proti šedé ekonomice, která v současné době tvoří zhruba 12 procent tuzemského HDP, by tak podle diskutujících neměl znamenat omezování svobod obyvatel ani podnikatelů. Úspěšné vymáhání zákonů je úkolem státu, který by se neměl plošně přenášet na řádné podnikatele a poctivé občany. Naopak by měl hledat nástroje, jak pozitivně motivovat k dobrovolnému využívání bezhotovostnímu placení. K formě plateb uskutečnila Hospodářská komora ČR anketu. Z ní mimo jiné vyplynulo, že placení v hotovosti je už pro velkou část podnikatelů...

Drtivá většina podnikatelů zatím euro nepotřebuje

Plné tři čtvrtiny firem (76 %) nejsou přesvědčeny, že otázka přijetí eura v ČR je natolik aktuální, aby příští vláda hned zkraje svého mandátu stanovila pevný budoucí termín pro jeho přijetí. Vyplývá to z bleskové ankety mezi podnikateli, kterou Hospodářská komora provedla na vzorku více než 300 firem napříč republikou a kterou představila na právě probíhající předvolební diskusi Politika & Podnikání | Volby 2017 k finančním otázkám. „Vstup do eurozóny je opravdu velkým krokem, který je třeba dobře zvážit. Apeloval bych proto na politiky, aby s termínem příliš nespěchali a dobře zvážili všechna pro a proti. Uvědomme si navíc, že v rámci Unie velmi dobře prosperují jak státy, které si ponechaly vlastní měnu, tak i ty, které platí eurem,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Pro firmy by mohlo být přijetí eura výhodné, protože by se jim snížily transakční náklady, nemusely by se také zajišťovat proti kurzovým změnám. „Ale je tu i druhá strana mince. Společná měna přináší spoluzodpovědnost za všechny další členy eurozóny. Pokud se tedy některá ze zemí dostane do problémů, jako třeba v minulosti Řecko nebo další jihoevropské státy, poneseme určitým dílem finanční zodpovědnost i my. Je otázkou, jak toto dokáží politici obhájit před občany a jaké podmínky budou schopni vyjednat,“ dodal Dlouhý. Odpovědi v anketě jsou přitom podobné bez ohledu na velikost firmy nebo výši jejího obratu. Jednoznačně pro urychlené stanovení pevného data vstupu do eurozóny byla jen necelá čtvrtina (24 %) respondentů. Šetření se zúčastnilo 313 malých i velkých podnikatelských subjektů, a to i s obratem nad 1 miliardu korun. Předvolební diskuse se účastní mj. Ivan Pilip z KDU-ČSL, Marian Klásek z TOP 09, Jan Skopeček...

Erasmus pro mladé podnikatele

Opět je spuštěn úspěšný přeshraniční výměnný program Erasmus pro mladé podnikatele, jehož cílem je umožnit novým a začínajícím podnikatelům získat nové zkušenosti a znalosti od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných účastnických zemích. Tímto si Vám dovolujeme nabídnout volná místa ve výše uvedeném programu na období 2017 – leden 2018. Program je zaměřený na 2 skupiny možných účastníků: 1.      Začínající podnikatelé s nápadem či rozjetým podnikáním mají možnost vyjet do zahraničí a učit se od zkušených podnikatelů z oboru. Může se jednat o studenty, zaměstnance či podnikatele s max. 3letou historií podnikání. Věk zde nehraje roli, pouze chuť učit se novým věcem a ochota vyjet na cca 3 měsíce do zahraničí (finanční příspěvek až 1.100 € na měsíc). 2.      Zkušení podnikatelé v Česku (ředitelé a jednatelé MSP, OSVČ) přijmou a věnují se zahraničnímu začínajícímu podnikateli. Sdílejí s ním své zkušenosti, ověřují jeho nový projekt, získají kontakty a třeba položí základy budoucí spolupráci. Program Vám přinese řadu výhod. Níže naleznete důvody, proč se do programu Erasmus pro mladé podnikatele zapojit. 10 důvodů, proč se zapojit 1.      Získání kontaktů. 2.      Ověření podnikatelského záměru. 3.      Až 1 100 € na měsíc/pobyt v zahraničí. 4.      1 – 3 měsíce intenzivní spolupráce. 5.      Navázání spolupráce se zahraničím. 6.      Získání nového úhlu pohledu na Váš business. 7.      Sdílení a výměna zkušeností. 8.      Zlepšení jazykových znalostí. 9.      Možnost získání investora. 10. Poznání nové země a její kultury. Členům HK ČR jsou volná místa přednostně nabídnuty. Pro více informací kontaktujte kolegyni Andreu Hujovou na tel.: 724 613 973 nebo e-mailu...

Odborné vzdělávání zaměstnanců 13. 6. 2017

Okresní hospodářská komora Česká Lípa (OHK CL) pořádá další akci zaměřenou na vzdělávání, tentokráte však na odborné vzdělávání zaměstnanců. Akce se uskuteční 13. 6. 2017 od 16h v sídle OHK CL (Villa Hrdlička). Chcete proškolit svého zaměstnance? Uvažujete o rozšíření své činnosti a chybí Vám odborný pracovník? Nemáte dostatek finančních prostředků pro jeho profesní rozvoj? Pozvání přijala ředitelka Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR – Česká Lípa, Bc. Marcela Ottová, která nám představí nástroje podpory zaměstnavatelů, jako jsou dotační možnosti zaměřené na odborné vzdělávání zaměstnanců, např. projekt POVEZ II.. Dozvíte se, pro koho je projekt určen, jaké jsou formy podpory a další informace, které jsou nedílnou součástí tohoto projektu. Cílem projektu je reagovat na měnící se požadavky trhu práce, kterou souvisí s nedostatečnou profesní flexibilitou pracovní síly. Registrujte se na e-mailu: info@ohkceskalipa.cz Vstupné 200,-Kč pro členy OHK CL, pro ostatní je vstupné 300,- Kč.    ...