Vítejte na stránkách Okresní hospodářské komory Česká Lípa

Drtivá většina podnikatelů zatím euro nepotřebuje

Plné tři čtvrtiny firem (76 %) nejsou přesvědčeny, že otázka přijetí eura v ČR je natolik aktuální, aby příští vláda hned zkraje svého mandátu stanovila pevný budoucí termín pro jeho přijetí. Vyplývá to z bleskové ankety mezi podnikateli, kterou Hospodářská komora provedla na vzorku více než 300 firem napříč republikou a kterou představila na právě probíhající předvolební diskusi Politika & Podnikání | Volby 2017 k finančním otázkám. „Vstup do eurozóny je opravdu velkým krokem, který je třeba dobře zvážit. Apeloval bych proto na politiky, aby s termínem příliš nespěchali a dobře zvážili všechna pro a proti. Uvědomme si navíc, že v rámci Unie velmi dobře prosperují jak státy, které si ponechaly vlastní měnu, tak i ty, které platí eurem,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Pro firmy by mohlo být přijetí eura výhodné, protože by se jim snížily transakční náklady, nemusely by se také zajišťovat proti kurzovým změnám. „Ale je tu i druhá strana mince. Společná měna přináší spoluzodpovědnost za všechny další členy eurozóny. Pokud se tedy některá ze zemí dostane do problémů, jako třeba v minulosti Řecko nebo další jihoevropské státy, poneseme určitým dílem finanční zodpovědnost i my. Je otázkou, jak toto dokáží politici obhájit před občany a jaké podmínky budou schopni vyjednat,“ dodal Dlouhý. Odpovědi v anketě jsou přitom podobné bez ohledu na velikost firmy nebo výši jejího obratu. Jednoznačně pro urychlené stanovení pevného data vstupu do eurozóny byla jen necelá čtvrtina (24 %) respondentů. Šetření se zúčastnilo 313 malých i velkých podnikatelských subjektů, a to i s obratem nad 1 miliardu korun. Předvolební diskuse se účastní mj. Ivan Pilip z KDU-ČSL, Marian Klásek z TOP 09, Jan Skopeček... více

Česká ekonomika naléhavě potřebuje úpravu stavebního zákona

Hospodářská komora České republiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky jako reprezentanti podnikatelské veřejnosti vyzývají senátory, aby při projednávání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /senátní tisk č. 108/ podpořili návrh ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Při schvalování takto významné normy je třeba vnímat odvětví stavebnictví v nejširším kontextu, ze kterého vyplývá nezbytnost změn. Z aktuálních statistik OECD a Světové banky vyplývá, že ČR je hluboko pod evropským i světovým průměrem, co se týká délky povolovacích řízení a realizace staveb obecně. Neefektivní pravidla tak zpomalují růst české ekonomiky a nedůvodně snižují konkurenceschopnost ČR na mezinárodním poli. Projednávaná novela stavebního zákona některá z nich odstraňuje či upravuje, a proto je podnikatelskou veřejností vnímána jako přínosná. Zásadní rekodifikace, kterou požadujeme, bude trvat několik let. Neschválení předložené novely či další zásahy směřující spíše ke zhoršení by tak zamezily alespoň částečné změně v povolovacích procesech. Věříme, že cílem senátorů není zamezit pozitivnímu kroku a podkopávat investiční prostředí v ČR. Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České... více

Erasmus pro mladé podnikatele

Opět je spuštěn úspěšný přeshraniční výměnný program Erasmus pro mladé podnikatele, jehož cílem je umožnit novým a začínajícím podnikatelům získat nové zkušenosti a znalosti od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných účastnických zemích. Tímto si Vám dovolujeme nabídnout volná místa ve výše uvedeném programu na období 2017 – leden 2018. Program je zaměřený na 2 skupiny možných účastníků: 1.      Začínající podnikatelé s nápadem či rozjetým podnikáním mají možnost vyjet do zahraničí a učit se od zkušených podnikatelů z oboru. Může se jednat o studenty, zaměstnance či podnikatele s max. 3letou historií podnikání. Věk zde nehraje roli, pouze chuť učit se novým věcem a ochota vyjet na cca 3 měsíce do zahraničí (finanční příspěvek až 1.100 € na měsíc). 2.      Zkušení podnikatelé v Česku (ředitelé a jednatelé MSP, OSVČ) přijmou a věnují se zahraničnímu začínajícímu podnikateli. Sdílejí s ním své zkušenosti, ověřují jeho nový projekt, získají kontakty a třeba položí základy budoucí spolupráci. Program Vám přinese řadu výhod. Níže naleznete důvody, proč se do programu Erasmus pro mladé podnikatele zapojit. 10 důvodů, proč se zapojit 1.      Získání kontaktů. 2.      Ověření podnikatelského záměru. 3.      Až 1 100 € na měsíc/pobyt v zahraničí. 4.      1 – 3 měsíce intenzivní spolupráce. 5.      Navázání spolupráce se zahraničím. 6.      Získání nového úhlu pohledu na Váš business. 7.      Sdílení a výměna zkušeností. 8.      Zlepšení jazykových znalostí. 9.      Možnost získání investora. 10. Poznání nové země a její kultury. Členům HK ČR jsou volná místa přednostně nabídnuty. Pro více informací kontaktujte kolegyni Andreu Hujovou na tel.: 724 613 973 nebo e-mailu... více

Odborné vzdělávání zaměstnanců 13. 6. 2017

Okresní hospodářská komora Česká Lípa (OHK CL) pořádá další akci zaměřenou na vzdělávání, tentokráte však na odborné vzdělávání zaměstnanců. Akce se uskuteční 13. 6. 2017 od 16h v sídle OHK CL (Villa Hrdlička). Chcete proškolit svého zaměstnance? Uvažujete o rozšíření své činnosti a chybí Vám odborný pracovník? Nemáte dostatek finančních prostředků pro jeho profesní rozvoj? Pozvání přijala ředitelka Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR – Česká Lípa, Bc. Marcela Ottová, která nám představí nástroje podpory zaměstnavatelů, jako jsou dotační možnosti zaměřené na odborné vzdělávání zaměstnanců, např. projekt POVEZ II.. Dozvíte se, pro koho je projekt určen, jaké jsou formy podpory a další informace, které jsou nedílnou součástí tohoto projektu. Cílem projektu je reagovat na měnící se požadavky trhu práce, kterou souvisí s nedostatečnou profesní flexibilitou pracovní síly. Registrujte se na e-mailu: info@ohkceskalipa.cz Vstupné 200,-Kč pro členy OHK CL, pro ostatní je vstupné 300,- Kč.    ... více

Státní sféra bobtná a stojí čím dál víc peněz, na úkor podnikatelů

Růst platů ve veřejném sektoru, který dnes schválila česká vláda, zatíží státní rozpočet a negativně se promítne do celé ekonomiky. Platové výdaje státních zaměstnanců jen letos překonají 162 miliard korun. Přestože současná vláda při svém nástupu k moci proklamovala, že fungování veřejné sféry zefektivní, zpřehlední a bude dbát na peněženky daňových poplatníků, svoji politikou dokazuje pravý opak. Vláda se k 1. červenci rozhodla přesunem platových tarifům plošně zvýšit 165 tisícům státních zaměstnanců platy o bezmála 10 procent. Hospodářská komora se proti jasnému předvolebnímu tahu vlády vymezuje a apeluje na stát, že by měl jít spíše cestou efektivity. „Nemáme nic proti tomu, aby schopný úředník dostal přidáno. U státních zaměstnanců ale postrádám jakékoliv ukazatele efektivity, podle kterých je lze objektivně hodnotit. Plošné přidávání peněz není systémové a platíme ho my všichni,“ dodává prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Růst platů ve veřejné sféře podle Hospodářské komory vytváří velký mzdový tlak i na české zaměstnavatele a neúměrně zatíží státní rozpočet, který jen na platy státních zaměstnanců letos vydá minimálně 162 miliard korun. Hospodářská komora má za to, že by se měla vláda v posledních měsících spíše věnovat systémovým opatřením. Například, jak zjednodušit život českým podnikatelům, kteří nemalou měrou na platy státních zaměstnanců ze svých daní přispívají. Miroslav Beneš Odbor vnější komunikace HK... více

„Jak regulovat mzdy řidičů v mezinárodní dopravě?“

Debata s názvem „Jak regulovat mzdy řidičů v mezinárodní dopravě?“, která se koná dne 16. června 2017 od 13:30 do 15:30hod v Evropském domě v Praze (Jungmannova 24, Praha 1). Cílem debaty je diskutovat o vysílání pracovníků v silniční dopravě s ohledem na chystaný silniční balíček. Diskuze se bude odvíjet od těchto otázek: Jak zamezit zatěžujícím administrativním požadavkům na dopravce? Za jakých pravidel by měli být vysíláni pracovníci v silniční dopravě? Jak navrhuje řešit situaci řidičů v mezinárodní silniční dopravě Evropská komise? Akci pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU. V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 14. června 2017 zde nebo e-mailem na brussels@cebre.cz. CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při... více

Hospodářská komora chce usnadnit zaměstnávání lidí

Novela zákoníku práce prošla ve Sněmovně do podoby, která zaměstnavatele nijak zvlášť nenadchla a neumožnila tolik potřebnou vyšší flexibilitu práce, nicméně v této chvíli je novela zatížena pozměňovacími návrhy odborářů, jejichž přijetí by zkomplikovalo vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Z tohoto důvodu Hospodářská komora ve spolupráci s některými poslanci navrhuje pozměňovací návrhy iniciované zaměstnavateli, které naopak zaměstnávání lidí usnadní. „Ač se mohou na první pohled zdát ryze pravicově liberální svědčící pouze zaměstnavatelům, lze o nich vést konstruktivní diskuzi. Při jejich hlubší analýze se totiž ukazuje, že mohou přinést výhody všem,“ vysvětluje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Příkladem takového pozměňovacího návrhu je výpověď bez udání důvodu. Bude-li mít zaměstnanec chabé pracovní výsledky, špatnou pracovní morálku, zkrátka nebude-li naplňovat očekávání zaměstnavatele, bude možné pracovní poměr ukončit efektivněji než dnes. Takoví zaměstnanci by ale nemohli přijít zkrátka. Zaměstnavatel by jim musel vyplatit povinné odstupné ve výši šestinásobku mzdy. Hospodářská komora apeluje na poslance, aby proběhla nad všemi pozměňovacími návrhy vážná, seriózní a věcná diskuse a aby apriori neodmítali pozměňovací návrhy zaměstnavatelů. Pokud by poslanecká diskuse vedla k přijetí odborářských pozměňovacích návrhů, Hospodářská komora apeluje na poslance, aby celý vládní návrh novely odmítli. Miroslav Diro Odbor vnější komunikace HK... více

Podnikatelům vadí ….

Podnikatelům vadí opatření, jimiž staré členské země EU chtějí ze svých silnic vytlačit české dopravce. Stěžují si i na tuzemské dálnice a silnice. Za české dopravce, kteří v Evropě čelí administrativní šikaně, se postavila většina českých podnikatelů. Na 71 procent z nich protekcionistická opatření Německa (MiLoG) či Francie (loi Macron) vůči českým dopravcům považují za nesprávná. Zároveň jsou přesvědčeni, že pokud by se v Evropě stala standardem, má ČR zasáhnout recipročními kroky. Vyplývá to z bleskové ankety, kterou zítra představí Hospodářská komora na předvolební diskusi k dopravě. Podnikatelé nejsou spokojeni ani s hustotou české dálniční sítě. Ta vyhovuje jen 4 procentům z nich. Za zcela nevyhovující, velmi slabou nebo na hraně únosnosti označuje 93 procent podnikatelů také kvalitu tuzemské silniční sítě. Třetina respondentů je přesvědčena, že přípravu staveb dopravní infrastruktury by mohla urychlit novela stavebního zákona, kterou nedávno schválili poslanci. Hospodářská komora se také dotazovala na spokojenost podnikatelů s kvalitou poskytovaných železničních služeb (dochvilnost, bezpečnost, servis na palubě, spolehlivost doručení atd.), dále na názor na liberalizaci (otevřenost trhu soukromým dopravcům) železniční dopravy a na problematiku vysokorychlostních tratí. Kvalitu poskytovaných železničních služeb vidí jako vyhovující celkem 45 % firem, naopak jako zcela nevyhovující ji označily jen 3 % respondentů. Mezi podnikateli tak spíše převládá spokojenost. Na 73 % podnikatelů se domnívá, že vysokorychlostní tratě jsou u nás potřebné a měl by se věnovat čas i peníze na jejich přípravu a realizaci v dohledném horizontu. Podobně jednoznačná byla i odpověď respondentů na přínos napojení vysokorychlostních železničních tratí na pražské mezinárodní letiště Václava Havla. Celkem 81 % firem se vyjádřilo, že toto napojení je potřebné a přínosné. Blesková anketa proběhla v květnu, zapojilo... více

Podnikatelská mise Komory SNS s ministrem Jiřím Havlíčkem

Podnikatelská mise Komory SNS s ministrem Jiřím Havlíčkem do hlavního města Kazachstánu Astany se uskuteční ve dnech 22. – 24. srpna 2017. V rámci mise se bude konat česko – kazachstánské podnikatelské fórum s B2B dvoustrannými jednáními s místními partnery a navštívíme mezinárodní výstavu EXPO ASTANA 2017.  Partnerem pro přípravu mise na kazachstánské straně je Zahraničně obchodní komora Kazachstánu, která nám přislíbila pomoc při přípravě podnikatelského fóra a zajištění dvoustranných jednání. S ohledem na skutečnost, že se v Astaně koná od 10.6. do 10.9. mezinárodní výstava EXP ASTANA 2017 (za účasti více než stovky zemí) a místní komora je angažována v její realizaci, jsme nuceni zaslat našim partnerům do Kazachstánu seznam zúčastněných firem s velkým předstihem. Proto je uzávěrka přihlášek stanovena na 15. červen 2017. Přihlášku a Firemní profil prosím zašlete na tradiční adresu v sekretariátu komora – – trushko@komora.cz . Věřím, že si nenecháte ujít tuto mimořádnou příležitost a využijete nabídky MPO ČR letět vládním speciálem na EXPO a ještě k tomu mít možnost navázat nové kontakty s potenciálními partnery v Kazachstánu. Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.... více

Být v Evropě na správném místě

Vítězství Emmanuela Macrona ve francouzských prezidentských volbách přineslo prozatím jen náznak naděje, že Evropa se bude zabývat nejen záležitostmi zachování si své pouhé existence a zastavením destrukce klíčových nosných zdí, na kterých stojí a které jí stále ještě drží pohromadě navzdory tomu, že v souvislosti s brexitem ještě zažijí nemalou sérii otřesů. Toto vítězství znamená současně i otevření za poslední léta nejviditelnějšího prostoru k tomu posunout se dál a učinit se silnějším. Prostoru, který není založen na extrémních řešeních a neakceptovatelných projevech chování, ale na realisticky vyhodnocených potřebách, které Evropa má. Jeho součástí je nejen zesílení vzájemné součinnosti v oblastech, které jsou pro spojenou Evropu klíčové, ale současně i přenechání či lépe vrácení kompetencí na národní a regionální úroveň všude tam, kam se unijní chapadla plíživě dostala v rozporu s principem subsidiarity. To není špatný deal. Stejně jako ten, v němž by stávající osazenstvo EU dostalo na výběr zvolit si tempo a oblast integrace podle toho, jak nejlépe vyhovuje jeho potřebám, přičemž možnosti oné volby by měly striktně končit tam, kde by se na cestu více-rychlosti vydaly též záležitosti spojené s možností narušit ony nosné zdi. Kdyby k tomu došlo, pozbyl by termín Evropská unie smyslu. Pokud však dáme nyní jejím členům šanci si ve všech ostatních záležitostech zvolit tempo odpovídající jejich podmínkám, možná tím Evropu a její dlouhodobě zachráníme. Tento postup by však měl být považován za přechodnou oběť tomu, abychom společnou Evropu udrželi dlouhodobě pohromadě. A může být jistě ošidný v tom smyslu, že rozkouskuje nynější stále jednotnou, byť zjizvenou Unii do několika částí, přičemž zřejmě nebude úplně snadné se v budoucnu volně a libovolně přesouvat z... více

Přidejte se k nám

Rádi mezi sebou přivítáme nové členy. Věříme, že výhody plynoucí z členství v Okresní hospodářské komoře Česká Lípa jsou přínosné pro všechny skupiny podnikatelských subjektů. Neváhejte a přidejte se mezi úspěšné podnikatele.

Další informace

Nadcházející akce

  1. Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC 2017

    31. října 2017 v 8:00 - 3. listopadu 2017 v 17:00
  2. Řízení životního cyklu

    9. listopadu 2017 v 8:30 - 14:00

Spolupracujeme

Sponzoři

Město Česká Lípa
Reklamní agentura Deus
Foto Soukup
Hrdlička spol. s r.o.
Poslův mlýn
REMA 93
TrollComputers s.r.o.
Karel Kruliš