Vítejte na stránkách Okresní hospodářské komory Česká Lípa

Pochybnosti o korektnosti mýtného tendru

Hospodářská komora má pochybnosti o korektnosti mýtného tendru. Je ohrožen veřejný zájem. Úřední svévole ministerstva dopravy, ignorace posudků a přehlížení zájmů veřejnosti včetně podnikatelů v silniční dopravě při přípravě mýtného tendru vytváří pochybnosti o korektnosti 29miliardové zakázky vyhlášené ministerstvem dopravy, varují dopravní experti Hospodářské komory. „Máme pochybnosti o tom, zda takto utajovaná příprava zadávacího řízení proběhla korektně a bez ohrožení veřejného zájmu,“ upozorňuje předseda Dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp. Podmínky tendru totiž nebyly vůbec konzultovány s veřejností. Na podezřelý postup ministerstva dopravy upozorňoval už v listopadu loňského roku prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. V dopise adresovaném předsedovi vlády Dlouhý vyjádřil znepokojení nad tím, že zpoplatnění a rozšíření mýta po roce 2019 ministerstvo dopravy nepředložilo k řádnému připomínkovému řízení, tedy projednání a diskusi s veřejností, zejména se zástupci podnikatelů v silniční dopravě. Těch se přitom novinka dotýká nejvíce. Dopis tehdy zůstal bez odpovědi. Ministerstvo dopravy přitom počítá s tím, že od roku 2019 rozšíří mýto o dalších 900 kilometrů silnic první třídy. Takový krok ale Hospodářská komora považuje za zbytečný. Také posudek společnosti Deloitte jednoznačně doporučoval, aby se mýto optimálně rozšířilo pouze o 474,1 km na silnicích první třídy s tím, že by to měly být výhradně úseky, které nahrazují chybějící úseky dálnic. Další postup ministerstva i vlády, která záměr ministerstva vzala na vědomí, byl údajně opřen o koaliční jednání. To však rovněž nemohla veřejnost sledovat a vyjádřit se k němu. „Není teď například jasné, zda připravované rozšíření mýta na silnicích první třídy pokryje svými výnosy vynaložené náklady, zdali toto rozšíření přispěje k tomu, aby zpoplatněné úseky pozemních komunikací byly méně objížděny přes města a obce, či zda naopak toto objíždění ještě nezesílí... více

KOMENTÁŘ PREZIDENTA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY

Milan Štěch se plete. Řešením není zvyšování odvodů živnostníkům, ale naopak snižování odvodové zátěže zaměstnavatelů! Způsob vyjadřování politiků sociální demokracie je předvídatelný, ale přesto umí ještě překvapit. Navzdory prohlášením, která sklidila kritiku živnostníků v minulosti, například o živnostnících jako o parazitech, ale i letos sociální demokracií navrženému progresivnímu zdanění a na příští rok již sněmovnou schválenému snížení limitů pro uplatňování výdajových paušálů na polovinu. Není důvod, proč by se živnostníkům měly zvyšovat odvody, aby byli motivováni přejít do zaměstnaneckého poměru, když Česká republika má jedno z nejvyšších zatížení práce na světě kvůli enormním odvodovým nákladům hrazeným zaměstnavateli. Právě tento problém by politici měli řešit, sebrat odvahu a konečně tak vysoké zatížení práce snížit. Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České... více

Výzkum a hi-tech technologie

Podnikatelé odletí pod hlavičkou Hospodářské komory do Japonska. V hledáčku budou také věda, výzkum a hi-tech technologie Tři desítky podnikatelů odletí pondělí 26. června na pětidenní podnikatelskou misi do Japonska pořádané Hospodářskou komorou ČR. Delegace složená ze zástupců vědecko-výzkumných center zaměřujících se například na léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění, firem zabývajících se digitalizací procesů ve výrobě, zástupců českých univerzit a meziuniverzitního vědeckého centra, ale i firem působících v oblasti leteckého a obranného průmyslu, doprovodí premiéra Bohuslava Sobotku a ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka na jejich pracovních cestách po Zemi vycházejícího slunce. Podnikatelé se během mise setkají se špičkovými japonskými firmami a budou jednat o nových kontraktech a investicích. Hospodářská komora hodlá do České republiky přivést japonské investory a především propojit vědu a výzkum s byznysem. Japonsko je technologickou velmocí a hi-tech vzorem pro celý svět, proto technologický výzkum bude jedním z ústředních bodů cesty a možné spolupráce mezi oběma zeměmi. „Právě v high-tech oblasti, IT nebo nanotechnologiích je Japonsko na světové špičce. To skýtá obrovskou příležitost i pro české firmy, které by mohly s tamními firmami navázat úspěšnou spolupráci a přinést do české ekonomiky přidanou hodnotu, po které Hospodářská komora dlouhodobě volá,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory ČR Bořivoj Minář, který podnikatelskou delegaci do Japonska povede. Podnikatelé navštíví kromě Tokia i Kjóto a Hirošimu a zavítají do několika špičkových technologických firem. Hospodářská komora ČR připraví v Japonsku nejméně tři podnikatelské semináře a business fóra, mimo jiné s Japonskou hospodářskou komorou i se zástupci podnikatelů a firem z kjótské prefektury. V souvislosti s misí do Japonska Hospodářská komora organizuje příští týden v pražském Florentinu seminář, kterým chce Komora firmám zvýšit šance při obchodních jednání.... více

Vláda návrhem rozpočtu dává špatné signály podnikatelskému sektoru

Vláda návrhem rozpočtu dává špatné signály podnikatelskému sektoru – i v příznivých podmínkách klidně plánujte ztráty a mzdy zvyšujte bez ohledu na produktivitu práce Vláda schválila předběžný návrh ministerstva financí na rozpočet pro příští rok se schodkem 50 miliard korun a střednědobý výhled pro rozpočty let 2019 a 2020. Hospodářská komora ČR každoročně poukazuje na to, že v období ekonomického růstu je třeba sestavovat přebytkové rozpočty, a to tím spíše, že i skutečný výsledek loňského hospodaření skončil v plusu. Nejproblematičtějším momentem aktuálního návrhu je razantní 10% zvýšení objemu prostředků na platy státních zaměstnanců. A to tím spíše, že už letos dochází k téměř 7% růstu platů ve státním sektoru. Podnikatelská i laická veřejnost přitom postrádá jakýkoli doklad o tom, že se stejně dramaticky zefektivnila práce zaměstnanců státu. Nemá-li ovšem být tímto důkazem růst byrokratické zátěže, vymýšlení a uplatňování a kontrolování nových regulatorních pravidel svazujících podnikatele – jak tomu nasvědčují signály z praxe evidované Hospodářskou komorou ČR. „Zásadní je totiž i okolnost, že vládou rozpočtovaný dramatický nárůst platů spolu se souběžným administrativním zvyšováním minimální mzdy vytváří umělý tlak na plošný růst mezd v podnikatelské sféře,“ zdůrazňuje prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Podnikatelé musí zvyšovat mzdy už jen proto, aby jim zaměstnanci neodcházeli do státního sektoru. „Takový scénář evidentně odpovídá představám odborů, ale popírá ekonomické zákonitosti – růst mezd ignorující vývoj produktivity nezajistí kýženou životní úroveň ani konvergenci směrem k vyspělé západní Evropě,“ dodává Dlouhý. Předběžný návrh rozpočtu vychází z podhodnoceného dubnového odhadu makroekonomických veličin. Aktuální odhady mezinárodních i nezávislých domácích institucí naznačují růst HDP až o půl procentního bodu vyšší. Na druhé straně je zde velké riziko, že přehodnocení konzervativního odhadu příjmů povede k dalšímu zesílení již dnes... více

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Máte nové zaměstnance? Plánujete odborná školení pro své nové či stávající zaměstnance? Nemáte dostatek finančních prostředků na realizaci školení? Okresní hospodářská komora Česká Lípa pořádá 13. 6. 2017 od 16h ve Villa Hrdlička seminář, kde zaměstnavatelům bude představen nástroj podpory vzdělávání zaměstnanců POVEZ II a další projekty ESF. DOZVÍTE SE: Jaký problém projekt řeší? Pro koho je projekt určen? Kdo se projektu nemůže účastnit? Jaké jsou formy podpory? Příspěvek na vzdělávání Mzdové náhrady Jaká je návaznost na jiné projekty? Kam se obrátit pro informace? Příjem žádostí Sledujte náš web i facebook. Potvrďte svou účast na emailu... více

Odborné zdělávání zaměstnanců

Jaký problém projekt řeší? Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců. Z monitoringu ÚP ČR přitom vyplývá, že zaměstnavatelé často nejsou spokojeni s kvalifikací nových zaměstnanců a nezřídka je přeškolují. S oživením ekonomiky a vyšší poptávkou po pracovní síle lze tedy při strnulém systému počátečního vzdělávání očekávat prohloubení tohoto problému, který pomáhá řešit právě předkládaný projekt. Původní alokace ve výši 1 mld. Kč je nově navýšena o 250 mil. Kč. Přijďte 13. 6. 2017 od 16h do vily Hrdlička, sídla OHK Česká Lípa, dozvědět se více. Více v... více

Bezhotovostní platby mohou být účinným nástrojem proti šedé ekonomice

Příjem plateb jinak než v hotovosti může fungovat jako účinný nástroj proti obcházení daňových povinností a pomoci tak v potírání šedé ekonomiky. Shodli se na tom účastníci dnešní předvolební diskuze k tématu finančních trhů, kterou už pošesté uspořádala Hospodářská komora ČR. Platby hotovostí by nicméně měly být i nadále zachovány. „Šedá ekonomika je problém, který řeší v podstatě všechny evropské ekonomiky. Boj s ní je velmi složitý, nicméně nedávné průzkumy ukazují, že si lidé velice dobře uvědomují, o kolik peněz tak stát na daních přichází. Oprávněný boj vlád proti šedé ekonomice však nelze redukovat do prostého zrušení hotovosti,“ řekl k tématu ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR Ladislav Minčič. „Z hlediska potírání šedé ekonomiky vidíme právě bezhotovostní styk jako velmi vhodný nástroj v rámci potírání šedé ekonomiky. Navíc poměrně rychle klesající poplatky celý proces jeho rozvoje značně zrychlují. Nyní je hlavně na státu, aby šel občanům příkladem a začal budovat další potřebnou infrastrukturu hlavně v rámci státní správy,“ dodal generální ředitel společnosti Mastercard pro ČR, SR a Rakousko Miroslav Lukeš. Lidé by nicméně měli mít podle přítomných politiků a odborníků i nadále možnost platit oběma způsoby a nechat celý proces spíše na přirozeném technologickém vývoji. Boj proti šedé ekonomice, která v současné době tvoří zhruba 12 procent tuzemského HDP, by tak podle diskutujících neměl znamenat omezování svobod obyvatel ani podnikatelů. Úspěšné vymáhání zákonů je úkolem státu, který by se neměl plošně přenášet na řádné podnikatele a poctivé občany. Naopak by měl hledat nástroje, jak pozitivně motivovat k dobrovolnému využívání bezhotovostnímu placení. K formě plateb uskutečnila Hospodářská komora ČR anketu. Z ní mimo jiné vyplynulo, že placení v hotovosti je už pro velkou část podnikatelů... více

Drtivá většina podnikatelů zatím euro nepotřebuje

Plné tři čtvrtiny firem (76 %) nejsou přesvědčeny, že otázka přijetí eura v ČR je natolik aktuální, aby příští vláda hned zkraje svého mandátu stanovila pevný budoucí termín pro jeho přijetí. Vyplývá to z bleskové ankety mezi podnikateli, kterou Hospodářská komora provedla na vzorku více než 300 firem napříč republikou a kterou představila na právě probíhající předvolební diskusi Politika & Podnikání | Volby 2017 k finančním otázkám. „Vstup do eurozóny je opravdu velkým krokem, který je třeba dobře zvážit. Apeloval bych proto na politiky, aby s termínem příliš nespěchali a dobře zvážili všechna pro a proti. Uvědomme si navíc, že v rámci Unie velmi dobře prosperují jak státy, které si ponechaly vlastní měnu, tak i ty, které platí eurem,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Pro firmy by mohlo být přijetí eura výhodné, protože by se jim snížily transakční náklady, nemusely by se také zajišťovat proti kurzovým změnám. „Ale je tu i druhá strana mince. Společná měna přináší spoluzodpovědnost za všechny další členy eurozóny. Pokud se tedy některá ze zemí dostane do problémů, jako třeba v minulosti Řecko nebo další jihoevropské státy, poneseme určitým dílem finanční zodpovědnost i my. Je otázkou, jak toto dokáží politici obhájit před občany a jaké podmínky budou schopni vyjednat,“ dodal Dlouhý. Odpovědi v anketě jsou přitom podobné bez ohledu na velikost firmy nebo výši jejího obratu. Jednoznačně pro urychlené stanovení pevného data vstupu do eurozóny byla jen necelá čtvrtina (24 %) respondentů. Šetření se zúčastnilo 313 malých i velkých podnikatelských subjektů, a to i s obratem nad 1 miliardu korun. Předvolební diskuse se účastní mj. Ivan Pilip z KDU-ČSL, Marian Klásek z TOP 09, Jan Skopeček... více

Česká ekonomika naléhavě potřebuje úpravu stavebního zákona

Hospodářská komora České republiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky jako reprezentanti podnikatelské veřejnosti vyzývají senátory, aby při projednávání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /senátní tisk č. 108/ podpořili návrh ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Při schvalování takto významné normy je třeba vnímat odvětví stavebnictví v nejširším kontextu, ze kterého vyplývá nezbytnost změn. Z aktuálních statistik OECD a Světové banky vyplývá, že ČR je hluboko pod evropským i světovým průměrem, co se týká délky povolovacích řízení a realizace staveb obecně. Neefektivní pravidla tak zpomalují růst české ekonomiky a nedůvodně snižují konkurenceschopnost ČR na mezinárodním poli. Projednávaná novela stavebního zákona některá z nich odstraňuje či upravuje, a proto je podnikatelskou veřejností vnímána jako přínosná. Zásadní rekodifikace, kterou požadujeme, bude trvat několik let. Neschválení předložené novely či další zásahy směřující spíše ke zhoršení by tak zamezily alespoň částečné změně v povolovacích procesech. Věříme, že cílem senátorů není zamezit pozitivnímu kroku a podkopávat investiční prostředí v ČR. Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České... více

Erasmus pro mladé podnikatele

Opět je spuštěn úspěšný přeshraniční výměnný program Erasmus pro mladé podnikatele, jehož cílem je umožnit novým a začínajícím podnikatelům získat nové zkušenosti a znalosti od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných účastnických zemích. Tímto si Vám dovolujeme nabídnout volná místa ve výše uvedeném programu na období 2017 – leden 2018. Program je zaměřený na 2 skupiny možných účastníků: 1.      Začínající podnikatelé s nápadem či rozjetým podnikáním mají možnost vyjet do zahraničí a učit se od zkušených podnikatelů z oboru. Může se jednat o studenty, zaměstnance či podnikatele s max. 3letou historií podnikání. Věk zde nehraje roli, pouze chuť učit se novým věcem a ochota vyjet na cca 3 měsíce do zahraničí (finanční příspěvek až 1.100 € na měsíc). 2.      Zkušení podnikatelé v Česku (ředitelé a jednatelé MSP, OSVČ) přijmou a věnují se zahraničnímu začínajícímu podnikateli. Sdílejí s ním své zkušenosti, ověřují jeho nový projekt, získají kontakty a třeba položí základy budoucí spolupráci. Program Vám přinese řadu výhod. Níže naleznete důvody, proč se do programu Erasmus pro mladé podnikatele zapojit. 10 důvodů, proč se zapojit 1.      Získání kontaktů. 2.      Ověření podnikatelského záměru. 3.      Až 1 100 € na měsíc/pobyt v zahraničí. 4.      1 – 3 měsíce intenzivní spolupráce. 5.      Navázání spolupráce se zahraničím. 6.      Získání nového úhlu pohledu na Váš business. 7.      Sdílení a výměna zkušeností. 8.      Zlepšení jazykových znalostí. 9.      Možnost získání investora. 10. Poznání nové země a její kultury. Členům HK ČR jsou volná místa přednostně nabídnuty. Pro více informací kontaktujte kolegyni Andreu Hujovou na tel.: 724 613 973 nebo e-mailu... více

Přidejte se k nám

Rádi mezi sebou přivítáme nové členy. Věříme, že výhody plynoucí z členství v Okresní hospodářské komoře Česká Lípa jsou přínosné pro všechny skupiny podnikatelských subjektů. Neváhejte a přidejte se mezi úspěšné podnikatele.

Další informace

Spolupracujeme

Sponzoři

Město Česká Lípa
Reklamní agentura Deus
Foto Soukup
Hrdlička spol. s r.o.
Poslův mlýn
REMA 93
TrollComputers s.r.o.
Karel Kruliš