Vítejte na stránkách Okresní hospodářské komory Česká Lípa

Státní sféra bobtná a stojí čím dál víc peněz, na úkor podnikatelů

Růst platů ve veřejném sektoru, který dnes schválila česká vláda, zatíží státní rozpočet a negativně se promítne do celé ekonomiky. Platové výdaje státních zaměstnanců jen letos překonají 162 miliard korun. Přestože současná vláda při svém nástupu k moci proklamovala, že fungování veřejné sféry zefektivní, zpřehlední a bude dbát na peněženky daňových poplatníků, svoji politikou dokazuje pravý opak. Vláda se k 1. červenci rozhodla přesunem platových tarifům plošně zvýšit 165 tisícům státních zaměstnanců platy o bezmála 10 procent. Hospodářská komora se proti jasnému předvolebnímu tahu vlády vymezuje a apeluje na stát, že by měl jít spíše cestou efektivity. „Nemáme nic proti tomu, aby schopný úředník dostal přidáno. U státních zaměstnanců ale postrádám jakékoliv ukazatele efektivity, podle kterých je lze objektivně hodnotit. Plošné přidávání peněz není systémové a platíme ho my všichni,“ dodává prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Růst platů ve veřejné sféře podle Hospodářské komory vytváří velký mzdový tlak i na české zaměstnavatele a neúměrně zatíží státní rozpočet, který jen na platy státních zaměstnanců letos vydá minimálně 162 miliard korun. Hospodářská komora má za to, že by se měla vláda v posledních měsících spíše věnovat systémovým opatřením. Například, jak zjednodušit život českým podnikatelům, kteří nemalou měrou na platy státních zaměstnanců ze svých daní přispívají. Miroslav Beneš Odbor vnější komunikace HK... více

„Jak regulovat mzdy řidičů v mezinárodní dopravě?“

Debata s názvem „Jak regulovat mzdy řidičů v mezinárodní dopravě?“, která se koná dne 16. června 2017 od 13:30 do 15:30hod v Evropském domě v Praze (Jungmannova 24, Praha 1). Cílem debaty je diskutovat o vysílání pracovníků v silniční dopravě s ohledem na chystaný silniční balíček. Diskuze se bude odvíjet od těchto otázek: Jak zamezit zatěžujícím administrativním požadavkům na dopravce? Za jakých pravidel by měli být vysíláni pracovníci v silniční dopravě? Jak navrhuje řešit situaci řidičů v mezinárodní silniční dopravě Evropská komise? Akci pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU. V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 14. června 2017 zde nebo e-mailem na brussels@cebre.cz. CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při... více

Hospodářská komora chce usnadnit zaměstnávání lidí

Novela zákoníku práce prošla ve Sněmovně do podoby, která zaměstnavatele nijak zvlášť nenadchla a neumožnila tolik potřebnou vyšší flexibilitu práce, nicméně v této chvíli je novela zatížena pozměňovacími návrhy odborářů, jejichž přijetí by zkomplikovalo vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Z tohoto důvodu Hospodářská komora ve spolupráci s některými poslanci navrhuje pozměňovací návrhy iniciované zaměstnavateli, které naopak zaměstnávání lidí usnadní. „Ač se mohou na první pohled zdát ryze pravicově liberální svědčící pouze zaměstnavatelům, lze o nich vést konstruktivní diskuzi. Při jejich hlubší analýze se totiž ukazuje, že mohou přinést výhody všem,“ vysvětluje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Příkladem takového pozměňovacího návrhu je výpověď bez udání důvodu. Bude-li mít zaměstnanec chabé pracovní výsledky, špatnou pracovní morálku, zkrátka nebude-li naplňovat očekávání zaměstnavatele, bude možné pracovní poměr ukončit efektivněji než dnes. Takoví zaměstnanci by ale nemohli přijít zkrátka. Zaměstnavatel by jim musel vyplatit povinné odstupné ve výši šestinásobku mzdy. Hospodářská komora apeluje na poslance, aby proběhla nad všemi pozměňovacími návrhy vážná, seriózní a věcná diskuse a aby apriori neodmítali pozměňovací návrhy zaměstnavatelů. Pokud by poslanecká diskuse vedla k přijetí odborářských pozměňovacích návrhů, Hospodářská komora apeluje na poslance, aby celý vládní návrh novely odmítli. Miroslav Diro Odbor vnější komunikace HK... více

Podnikatelům vadí ….

Podnikatelům vadí opatření, jimiž staré členské země EU chtějí ze svých silnic vytlačit české dopravce. Stěžují si i na tuzemské dálnice a silnice. Za české dopravce, kteří v Evropě čelí administrativní šikaně, se postavila většina českých podnikatelů. Na 71 procent z nich protekcionistická opatření Německa (MiLoG) či Francie (loi Macron) vůči českým dopravcům považují za nesprávná. Zároveň jsou přesvědčeni, že pokud by se v Evropě stala standardem, má ČR zasáhnout recipročními kroky. Vyplývá to z bleskové ankety, kterou zítra představí Hospodářská komora na předvolební diskusi k dopravě. Podnikatelé nejsou spokojeni ani s hustotou české dálniční sítě. Ta vyhovuje jen 4 procentům z nich. Za zcela nevyhovující, velmi slabou nebo na hraně únosnosti označuje 93 procent podnikatelů také kvalitu tuzemské silniční sítě. Třetina respondentů je přesvědčena, že přípravu staveb dopravní infrastruktury by mohla urychlit novela stavebního zákona, kterou nedávno schválili poslanci. Hospodářská komora se také dotazovala na spokojenost podnikatelů s kvalitou poskytovaných železničních služeb (dochvilnost, bezpečnost, servis na palubě, spolehlivost doručení atd.), dále na názor na liberalizaci (otevřenost trhu soukromým dopravcům) železniční dopravy a na problematiku vysokorychlostních tratí. Kvalitu poskytovaných železničních služeb vidí jako vyhovující celkem 45 % firem, naopak jako zcela nevyhovující ji označily jen 3 % respondentů. Mezi podnikateli tak spíše převládá spokojenost. Na 73 % podnikatelů se domnívá, že vysokorychlostní tratě jsou u nás potřebné a měl by se věnovat čas i peníze na jejich přípravu a realizaci v dohledném horizontu. Podobně jednoznačná byla i odpověď respondentů na přínos napojení vysokorychlostních železničních tratí na pražské mezinárodní letiště Václava Havla. Celkem 81 % firem se vyjádřilo, že toto napojení je potřebné a přínosné. Blesková anketa proběhla v květnu, zapojilo... více

Podnikatelská mise Komory SNS s ministrem Jiřím Havlíčkem

Podnikatelská mise Komory SNS s ministrem Jiřím Havlíčkem do hlavního města Kazachstánu Astany se uskuteční ve dnech 22. – 24. srpna 2017. V rámci mise se bude konat česko – kazachstánské podnikatelské fórum s B2B dvoustrannými jednáními s místními partnery a navštívíme mezinárodní výstavu EXPO ASTANA 2017.  Partnerem pro přípravu mise na kazachstánské straně je Zahraničně obchodní komora Kazachstánu, která nám přislíbila pomoc při přípravě podnikatelského fóra a zajištění dvoustranných jednání. S ohledem na skutečnost, že se v Astaně koná od 10.6. do 10.9. mezinárodní výstava EXP ASTANA 2017 (za účasti více než stovky zemí) a místní komora je angažována v její realizaci, jsme nuceni zaslat našim partnerům do Kazachstánu seznam zúčastněných firem s velkým předstihem. Proto je uzávěrka přihlášek stanovena na 15. červen 2017. Přihlášku a Firemní profil prosím zašlete na tradiční adresu v sekretariátu komora – – trushko@komora.cz . Věřím, že si nenecháte ujít tuto mimořádnou příležitost a využijete nabídky MPO ČR letět vládním speciálem na EXPO a ještě k tomu mít možnost navázat nové kontakty s potenciálními partnery v Kazachstánu. Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.... více

Být v Evropě na správném místě

Vítězství Emmanuela Macrona ve francouzských prezidentských volbách přineslo prozatím jen náznak naděje, že Evropa se bude zabývat nejen záležitostmi zachování si své pouhé existence a zastavením destrukce klíčových nosných zdí, na kterých stojí a které jí stále ještě drží pohromadě navzdory tomu, že v souvislosti s brexitem ještě zažijí nemalou sérii otřesů. Toto vítězství znamená současně i otevření za poslední léta nejviditelnějšího prostoru k tomu posunout se dál a učinit se silnějším. Prostoru, který není založen na extrémních řešeních a neakceptovatelných projevech chování, ale na realisticky vyhodnocených potřebách, které Evropa má. Jeho součástí je nejen zesílení vzájemné součinnosti v oblastech, které jsou pro spojenou Evropu klíčové, ale současně i přenechání či lépe vrácení kompetencí na národní a regionální úroveň všude tam, kam se unijní chapadla plíživě dostala v rozporu s principem subsidiarity. To není špatný deal. Stejně jako ten, v němž by stávající osazenstvo EU dostalo na výběr zvolit si tempo a oblast integrace podle toho, jak nejlépe vyhovuje jeho potřebám, přičemž možnosti oné volby by měly striktně končit tam, kde by se na cestu více-rychlosti vydaly též záležitosti spojené s možností narušit ony nosné zdi. Kdyby k tomu došlo, pozbyl by termín Evropská unie smyslu. Pokud však dáme nyní jejím členům šanci si ve všech ostatních záležitostech zvolit tempo odpovídající jejich podmínkám, možná tím Evropu a její dlouhodobě zachráníme. Tento postup by však měl být považován za přechodnou oběť tomu, abychom společnou Evropu udrželi dlouhodobě pohromadě. A může být jistě ošidný v tom smyslu, že rozkouskuje nynější stále jednotnou, byť zjizvenou Unii do několika částí, přičemž zřejmě nebude úplně snadné se v budoucnu volně a libovolně přesouvat z... více

Obchodních a investičních příležitosti ve vietnamské provincii Binh Duong

Seminář o obchodních a investičních příležitostech ve vietnamské provincii Binh Duong. Akce se uskuteční 2. června 2017 od 10 hodin v zasedací místnosti „Praha“ v sídle Hospodářské komory ČR ve Florentinu-recepce A (Na Florenci 2116/15, Praha 1). Hlavním cílem semináře je informovat české firmy o obchodních a investičních příležitostech ve vietnamské provincii Binh Duong, která je první „smart“ provincií ve Vietnamu. V průběhu semináře účastníci získají informace o investičních podmínkách v daném teritoriu, právních, finančních a daňových podmínkách, připravovaných „smart“ projektech v daném regionu a o speciálních možnostech spolupráce se zmiňovanou provincií. Jedná se zejména o oblasti strojírenství, IT, elektrotechniky, obnovitelné zdroje, koncepce pro „smart cities“ a další odvětví. Na konci akce bude připraven networkingový oběd, kde budou moci české firmy diskutovat o podnikatelských možnostech ve Vietnamu s představiteli provincie. Více v pozvánce. Kapacita je omezená! Prosím zájemce, aby se registrovali zde: Uzávěrka přihlašování je stanovena do 1.6.2017. Ing. Miroslav Veselka projektový manažer... více

Traťová kapacita pražského a brněnského uzlu je přetížená.

Na jednání vlády ČR předložilo Ministerstvo dopravy materiál Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR. Materiál byl s Hospodářskou komorou ČR projednán a jeho předchozí verze byly rovněž předmětem diskusí na kulatých stolech Komory k vysokorychlostní železniční dopravě. Hospodářská komora ČR věnovala materiálu ministerstva velkou pozornost. Na jedné straně ocenila snahu ministerstva o vytvoření základního koncepčního rámce vysokorychlostní železnice, na druhé straně však nemohla opominout některé slabiny materiálu, jako například jednostrannou orientaci na technické aspekty připravovaného programu, stejně jako nepříliš konkrétní návrh usnesení vlády bez harmonogramu dílčích úkolů a stanovení potřebných odpovědností za jeho splnění. Komora se při závěrečném projednání tohoto materiálu vzdala celé řady svých připomínek a uzavřela projednání bez rozporu, neboť odmítnutí materiálu by vedlo k víceletému zpoždění prací, a to by poškodilo dlouhodobé potřeby země i její podnikatelské komunity, jejíž zájmy Hospodářská komora ČR trvale reprezentuje. Pokud bude materiál na jednání vlády schválen, bude třeba věnovat velkou pozornost přípravě zadání a realizaci studií proveditelnosti, které mají vyhodnotit jednotlivé varianty tras vysokorychlostních tratí. Jak se v minulosti ukázalo, řada železničních projektů nevytváří dostatečnou infrastrukturní kapacitu a neumožňuje tak kvalitní realizaci obchodních záměrů železničních dopravců ani uplatnění progresivních zahraničních zkušeností ve službách cestujícím. To nelze v programu Rychlých spojení připustit. Jednou ze základních nezbytností je proto zajištění bezproblémového průjezdu budoucích vysokorychlostních vlaků pražským a brněnským uzlem. Traťová kapacita těchto uzlů je z velké části vyčerpána a přetíženost tratí by plodila značnou nepravidelnost v provozu rychlých vlaků. Řešení není možné bez zaústění významných úseků nových tratí do městských tunelů. Hospodářská komora ČR pozitivně kvituje přijatý závazek ministerstva prověřit napojení pražského Letiště Václava Havla na vysokorychlostní trasu Praha – Ústí... více

Dvě ženy ve vedení HK ČR

Delegáti 29. sněmu Hospodářské komory zvolili své viceprezidenty, ve vedení Komory usednou dvě ženy. Viceprezidenty se stali Irena Bartoňová Pálková, Bořivoj Minář, Roman Pommer a Michal Štefl. Nově funkce viceprezidentky se ujme také současná prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková. Bartoňová Pálková Irena Od roku 1990 podniká ve vzdělávání a poradenství v úklidu, v roce 1998 založila Českou asociaci úklidu a čištění a v roce 2002 byla jmenována viceprezidentkou Evropské asociace úklidového průmyslu. Její systém personální certifikace pro obor úklidu byl akreditován při ČIA. V rámci NSK a NSP postavila systém vzdělávání pro obor úklidu v několika stupních profesních kvalifikací. V roce 2014 byla zvolena viceprezidentkou Hospodářské komory ČR. Jejími gescemi jsou legislativa, odstraňování administrativní zátěže a podpora podnikání, IT a telekomunikace, Společnost 4.0. – start up projekty, evropské záležitosti. Dále se zabývá zaměstnáváním cizinců v ČR – projekty Ukrajina, členem Rady vlády pro boj s korupcí a zastupuje na Tripartitě. Je členem grémií a pracovních skupin na MMR, MPO, Úřadu vlády atd. Je nositelkou Merkurovy stříbrné medaile. Minář Bořivoj Bořivoj Minář je český podnikatel. Své profesní aktivity zahájil v roce 1982 nástupem do TERAMO Vápenná. V roce 1993 založil s dalšími čtyřmi společníky STOMIX s.r.o., mezinárodní společnost zabývající se výrobou materiálů pro zateplování budov, ve které působil jako jednatel a generální ředitel. Právě v této společnosti získal ocenění Manažer roku 2007 pro odvětví stavebních a chemických materiálů. V roce 2011 došlo k akvizici společnosti STOMIX strategickým partnerem. V roce 2012 zakládá novou exportní a inženýringovou společnost zabývající se dodávkami kompletních technologických celků, zejména v oblasti energetiky, zpracování biomasy a nerostných surovin, minipivovarů, čistíren odpadních vod a... více

Prezidentem Hospodářské komory znovu zvolen Vladimír Dlouhý

Prezidentem Hospodářské komory ČR se na druhé funkční období stal její dosavadní šéf Vladimír Dlouhý. Rozhodli o tom delegáti na XXIX. sněmu Hospodářské komory ČR v pražském TOP Hotelu 16. 5. 2017. Delegáti Hospodářské komory ČR rozhodli o svém prezidentovi na další tři roky jednoznačně. Vladimíra Dlouhého podpořilo 220 z 246 hlasujících. O prezidentský post se letos neucházel žádný jiný kandidát. Vladimír Dlouhý je vystudovaným ekonomem a má za sebou bohaté profesní zkušenosti jak z oblasti byznysu, tak politiky. V letech 1989 až 1992 byl ministrem hospodářství, následně až do roku 1997 zastával funkci ministra průmyslu a obchodu. Mezi roky 2009 a 2013 pak zasedal v Národní ekonomické radě vlády. Prezidentem Hospodářské komory ČR byl poprvé zvolen v roce 2014. Vladimír Dlouhý dlouhodobě publikuje odborné články a je autorem řady vědeckých publikací. Přednáší například na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Odbor vnější komunikace HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY... více

Přidejte se k nám

Rádi mezi sebou přivítáme nové členy. Věříme, že výhody plynoucí z členství v Okresní hospodářské komoře Česká Lípa jsou přínosné pro všechny skupiny podnikatelských subjektů. Neváhejte a přidejte se mezi úspěšné podnikatele.

Další informace

Spolupracujeme

Sponzoři

Město Česká Lípa
Reklamní agentura Deus
Foto Soukup
Hrdlička spol. s r.o.
Poslův mlýn
REMA 93
TrollComputers s.r.o.
Karel Kruliš