Vítejte na stránkách Okresní hospodářské komory Česká Lípa

Podnikatelé nové vládě

Parlamentní volby přinesly dramatické změny ve složení Poslanecké sněmovny, o vládě však jasno není. Může být jiná než ta předcházející, ale může být složena ze stejných stran jako doposud. Tím spíše je účelné, aby podnikatelé, ale i manažeři menších a velkých firem vyjádřili svoji představu o základních cílech vlády v hospodářské oblasti. Zde je představa vedení Hospodářské komory ČR. Za prvé, vzhledem k volebnímu úspěchu Strany přímé demokracie a dalším názorovým proudům v různých stranách, základním požadavkem je setrvání v EU. Jsme proexportně orientovanou ekonomikou s podílem EU na našem vývozu více než 80 %. Vzájemná provázanost s EU však je mnohem hlubší, od významného podílu zahraničních investic až po například společnou obchodní politiku vůči třetím zemím. Bez ohledu na někdy až zásadní výhrady žádná skutečně rozumná vláda nesmí o odchodu z EU ani uvažovat. Jiné je to s Eurem. Exportéři samozřejmě vědí o okamžitých výhodách z přijetí společné měny, většinový názor podnikatelů však jednoznačně upřednostňuje setrvaní u české koruny. Příští vláda musí nejen sledovat, jak především velké země EU budou ochotny přistoupit na reformy, které EU učiní dlouhodobě životaschopnou, ale současně mít ambici se těchto diskuzí aktivně účastnit. Na upřesnění našeho postavení vůči Euru bude mít při tom dost času. Vláda musí i nadále prosazovat otevřenost jak naší země a našich trhů, tak celoevropskou otevřenost. Pod tlakem nedávné migrační vlny je to politicky citlivé. Většina obyvatel ČR žádné migranty nechce a to je nutno respektovat. Žádní migranti tu však nejsou, za to máme místy až zoufalý nedostatek pracovní síly, stárnoucí populaci a až příliš humanitně vzdělanou mladou generaci, po které není moc poptávka. Dosavadní vláda však k nám... více

Hospodářská komora ČR podpořila petici proti plánu ministerstva dopravy rozšířit zpoplatnění silnic I. třídy o další úseky

Hospodářská komora ČR již vícekrát vyjádřila své znepokojení nad probíhajícím zadávacím řízením ministerstva dopravy na zpoplatnění a rozšíření silničního mýta po roce 2019 stejně jako nad záměrem ministerstva dopravy rozšířit zpoplatnění o 900 km dalších úseků silnic I. třídy. Domnívá se, že tyto se zainteresovanou veřejností neprojednané kroky nesměřují dobrým směrem, její pochybnosti potvrdilo i nedávné zahájení správního řízení k tomuto zadávacímu řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Hospodářská komora je toho názoru, že rozšíření mýta o 900 km dalších úseků silnic I. třídy je neuváženým a zbytečným krokem, který kromě negativního dopadu na dopravní podnikatele může vést k zesílení kamionové dopravy v centrech měst a obcí. Posudek odborného poradce ministerstvu mimo jiné jednoznačně doporučoval, aby se mýto optimálně rozšířilo pouze o 474,1 km na silnicích první třídy s tím, že by to měly být výhradně úseky, které nahrazují chybějící úseky dálnic. Jako vyjádření svého nesouhlasu s tímto postupem se Hospodářská komora ČR rozhodla vyjádřit svou podporu petici proti plánu ministerstva dopravy rozšířit zpoplatnění silnic I. třídy o další úseky STOP MÝTU NA JEDNIČKÁCH! Info také na webu: http://www.stopmytuna1.cz Odbor vnější komunikace Hospodářská komora České... více

Vyzpovídali jsme, prezidenta Hospodářské komory České republiky

Při příležitosti návštěvy pana prezidenta Ing. Vladimíra Dlouhého v České Lípě, jsme se ho zeptaly na jeho názor, jak vidí pomoc podnikatelům, ze strany státu, jak zvýšit nedostatek pracovní síly na trhu práce atd. Pokud máte i Vy zájem, zeptat se pana prezidenta, přijďte 30. 10. 2017 od 17:30h do vily Hrdlička (Děčínská 361/7, v České Lípě). Ideální příležitost diskutovat s panem Dlouhým, prezidentem Hospodářské komory České Republiky.   Jaký je Váš názor na neutěšenou situaci na trhu pracovních sil. Mnoho podnikatelů je momentálně v „patové“ situaci“. Nabízí se v tomto směru nějaké řešení či podpora státu? Trh práce je skutečně v současné době ve velkých problémech, jakkoliv statistiky vykazující rekordní nezaměstnanost vypadají velmi dobře. Česká republika v současné době řeší opačný problém, který považuji v současné době za největší brzdu pro ekonomiku i konkurenceschopnost. V současné době českým firmám chybí zhruba 200 tisíc zaměstnanců a český vzdělávací systém neprodukuje dostatek vhodných absolventů. Je tedy, bohužel, pravdou, že mnoho podnikatelů a firem naráží na strop své výkonnosti, protože u nich zkrátka nemá kdo pracovat. Často proto musí odmítat zakázky nebo různě prodlužovat termíny dodání, což je pro ně vždy velmi nepříjemné. Co se týče podpory ze strany státu: budoucnost průmyslu a celé ekonomiky je přímo závislá na dostatku zaměstnanců. Pokud se jich nedostává v tuzemsku, nezbývá nic jiného, než se po zaměstnancích poohlédnout v zahraničí. V tomto směru už více než rok podnikatelům pomáhá Hospodářská komora ČR, která v rámci Režimu Ukrajina vyřídila přes 8000 žádostí o pracovníky z Ukrajiny. Uvědomuji si nicméně, že toto řešení není dlouhodobé a je jen jakousi krátkodobou náplastí na překlenutí největší krize. V delším horizontu by... více

Co pro Vám může Hospodářská komora ČR udělat?

Nenechte si ujít příležitost, setkat se s panem Ing. Vladimírem Dlouhým, prezidentem Hospodářské komory České republiky a zeptat se ho, co pro Vás, podnikatele, může udělat. Pan Dlouhý přijal pozvání a navštíví 30. 10. 2017 Českolipsko. Celodenní program zahrnuje návštěvy firem, setkání s vedením města Česká Lípa a v neposlední řadě setkání nejen s podnikateli, ale i širokou veřejností, ve Villa Hrdlička v 17:30h. Akce je ZDARMA. Máte otázky? Jste vítáni. Sledujte náš FB.                      ... více

Hospodářská komora předkládá Desatero požadavků podnikatelů

Celkem 77 procent podnikatelů by si nejvíce přálo, aby vláda ustavená po volbách snížila jejich regulatorní a odvodovou zátěž. Zlepšit by měla ale také vymahatelnost práva a podmínky pro získávání kvalifikované pracovní síly. Vyplývá to z nejnovější ankety Hospodářské komory mezi živnostníky a firmami napříč kraji i odvětvími. V rámci Komorového barometru měli podnikatelé vybrat pět z deseti možností, které by si nejvíce přáli od příští vlády. Na 77 % podnikatelů by si nejvíce přálo snížení regulatorní zátěže. Za překážky podnikání považují netransparentnost právního rámce, platební a jiné povinnosti v daňovém systému, administrativní a další činnosti přímo nesouvisející s podnikáním, ale i náročnou komunikaci mezi podnikatelem a státem nebo omezování podnikatelské svobody.   Co byste si nejvíce přáli od příští vlády? Podle Hospodářské komory nová vláda musí konečně učinit průlom v elektronizaci státní správy. Prvním krokem by mělo být neprodlené přijetí Právního elektronického systému pro podnikatele, o kterém hlasovali senátoři. Hospodářská komora od nové vlády očekává rovněž jasný postoj k problematice sdílené ekonomiky, cestou je odbourání regulace „tradičního“ odvětví. Celkem 67 procentům respondentů by nejvíce ulehčilo snížení daní a/nebo odvodů. Podnikatele přitom dlouhodobě netrápí výše daní jako spíše celková odvodová zátěž, která se řadí mezi nejvyšší ve srovnání s dalšími vyspělými zeměmi. „V rámci šetření jsme se dotazovali ale i na to, zda podnikatelé realisticky očekávají, že nová vláda jejich přání také splní. Odpověď byla bohužel převážně pesimistická. Třetina podnikatelů očekává, že nová vláda jejich přání vůbec nesplní,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Do ankety Komorový barometr se zapojilo 429 podnikatelských subjektů napříč kraji a odvětvími, převážně mikro a malé podniky do 50 zaměstnanců. Hospodářská komora již před... více

Vybudování infrastruktury na vysokorychlostní internet bude stát 120 až 150 miliard korun

Pro dostatečné pokrytí ČR ideálně optickými sítěmi a splnění cílů dostupnosti a rychlosti internetového připojení domácností do roku 2020 je nezbytné v České republice vybudovat infrastrukturu za 120 až 150 miliard korun. Náklady odhadl ICT sektor na speciální předvolební diskusi podnikatelů s politiky konané na půdě Hospodářské komory na téma digitální ekonomiky pod názvem Gigabitové Česko – Bude ČR montovna nebo digitální hub Evropy? Podle Hospodářské komory je základem fungující digitální ekonomiky kvalitní datová infrastruktura, tedy dostupné gigabitové připojení pro všechny firmy a občany. Stát ale nemá v oblasti budování digitální infrastruktury strategickou vizi, případně ji ztrácí. „Bez spolupráce státu a soukromého sektoru se neposuneme dál. Nevidím jediný důvod, proč bychom se měli bát být nejlepšími v pokrytí vysokorychlostním internetem v Evropě. Ano, zaspali jsme a okolní státy nás předběhly, ale to neznamená, že nemáme potenciál se před ně dostat. Chce to vůli dohodnout se napříč politickým spektrem a odvahu překonávat překážky,“ apeloval prezident ICT unie Zdeněk Zajíček na politiky i podnikatele. Ti během diskuse mimo jiné potvrdili v otázce 14mld. dotací na výstavbu vysokorychlostního internetu zájem prostředky čerpat. Dosavadní jednání nad EU dotacemi ale vyhodnotili za neúspěšné. ICT sektor provedl také kvalifikovaný odhad nákladů na budování infrastruktury, které vyčíslil na 120 až 150 mld. Kč, které stát musí umožnit efektivně investovat ze soukromých zdrojů a všemi prostředky podpořit konkurenční rozvoj vysokorychlostní sítí. Podle Hospodářské komory digitální ekonomika se bude podílet na tom, jak se Česká republika hospodářsky rozvíjet, přičemž předpokladem je kvalitní datová infrastruktura. Prioritou státu by přitom ale měla být komunikace s experty z průmyslu a ochota nechat si od podnikatelské sféry poradit. Zároveň je potřeba klíčovou digitální legislativu přijmout hned... více

Jak získat stážistu s podporou EU?

Fond dalšího vzdělávání (příspěvková organizace MPSV) ve spolupráci s Eurocentrem Liberec pořádá seminář „Jak získat stážistu s podporou EU„, který se koná 23.10.2017 v čase 9:00 – 12:00 hod. v Evropském domě v Liberci (U Jezu 525/4, 460 01 Liberec). ·         Objevte příležitosti k navázání dlouhodobého pracovního vztahu bez počáteční investice do mezd. ·         Předejte své zkušenosti mladým talentům, navažte spolupráci s člověkem, který má chuť se aktivně vzdělávat. ·         Získejte stážistu a kompenzaci nákladů spojených s mentorováním. Seminář je určen všem zaměstnavatelům z Libereckého kraje, zejména zástupcům firem, nevládních a neziskových organizací, pracovníkům veřejné správy a OSVČ. Účast na semináři je zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosím potvrďte svoji účast na adrese stanislava.karaskova@fdv.cz, nejpozději do 18.10.2017.... více

Krajská exportní konference v Liberci

Vážené dámy, vážení pánové, podnikatelé, exportéři, opět po roce máte možnost navštívit krajskou exportní konferenci, kterou pořádá KHK Liberec ve spolupráci s HK ČR, ministerstvem zahraničí a dalšími partnery. STÁLE JSOU VOLNÁ MÍSTA! Konference se koná: Dne:                        5. října 2017 (prezence od 9:30 hod., program od 10:00 do 15:45 hod.) Místo konání:       Krajský úřad Libereckého kraje, U jezu 2, Liberec, Multimediální sál, 3. patro, vstup C Hlavní témata setkání: aktuální informace o státních nástrojích podpory exportu s důrazem na příklady principy ekonomické diplomacie, asistence Jednotné zahraniční sítě České republiky právní aspekty realizace obchodního případu nástroje exportního financování a pojištění exportu KURZ PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ PRO FIRMY NETWORKINGOVÉ SETKÁNÍ S VYBRANÝMI ZAHRANIČNÍMI DIPLOMATY AKREDITOVANÝMI PRO ČR, jedná se o Obchodní a ekonomické rady z Indie, Indonésie, Mexika. Dalším cílem je i výměna zkušeností exportérů, kteří se konference zúčastní Více podrobností najdete v přiložené pozvánce... více

Usnadněme nábor zahraničních pracovníků a zvyšme flexibilitu pracovního trhu

Zoufalý nedostatek pracovní síly je v současné době největší brzdou české ekonomiky a je nezbytné, aby nová vláda podnikla konkrétní kroky k nápravě. Ve svém usnesení se na tom shodlo představenstvo Hospodářské komory ČR. Nedostatek kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly způsobuje ztrátu zakázek a ohrožuje samotnou existenci tuzemských firem. Česká ekonomika se tak dostává na limity svého růstu, jehož motorem je právě soukromý sektor. Politici by se po volbách měli podle usnesení zaměřit na problematiku flexibility trhu práce. Například mateřská dovolená patří v ČR k nejdelším na světě a matky na rodičovské nejsou k návratu do zaměstnání dostatečně a efektivně motivovány. V tomto směru Komora prosazuje větší vládní podporu částečných úvazků, které by kromě matek s malými dětmi motivovaly také lidi v důchodovém věku v době, kdy zaměstnavatelé trpí akutním nedostatkem pracovních sil. Je to navíc právě bobtnající státní správa, která v posledních čtyřech letech zřízením více než 30 tisíc nových úřednických míst doslova vysála další zaměstnance ze soukromého sektoru. Představenstvo HK ČR apeluje na politiky také v otázce vysoké odvodové zátěže v České republice, která dlouhodobě patří k nejvyšším mezi zeměmi OECD. Snížení odvodů by přitom na jedné straně ulevilo zaměstnavatelům a na straně druhé obohatilo peněženky jejich zaměstnanců. Budoucí vláda by také měla přehodnotit svoji sociální politiku nebo zvyšování úrovně minimální mzdy. „Umělý tlak na růst mzdové hladiny spojený s novými a novými sociálními dávkami dal během mandátu současné vlády podnikatelům signál, že jejich zájmy politici opomíjejí. A to se musí změnit,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Hospodářská komora ČR aktivně podporuje a vítá projekty, které zajišťují nábor zaměstnanců z jiných zemí. Firmy potřebují především středně... více

Vládní podpora budoucnosti autoprůmyslu je krokem správným směrem

Vláda České republiky na svém dnešním jednání schválila Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR a Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu ČR. Hospodářská komora ČR vítá snahu vlády zachovat konkurenceschopnost autoprůmyslu i v dalších letech. Hlavním cílem by mělo být zachování zaměstnanosti a posilování přidané hodnoty ve výrobě s důrazem na velký potenciál elektromobility nebo vývoje autonomních aut. „Chceme-li udržet konkurenceschopný automobilový průmysl v Česku, neobejdeme se bez intenzivní a dlouhodobé spolupráce s vládou. Nástup elektromobility, autonomního řízení a digitalizace si vyžádá konkrétní opatření na straně vlády od koncepcí, přes legislativu až po technické vzdělávání,“ říká předseda Průmyslové sekce Hospodářské komory ČR Zdeněk Petzl. Většina z 25 bodů vládou schváleného dokumentu je obecného charakteru a jedná se o mapování situace v dané oblasti. Na základě toho by se pak stát měl rozhodnout, zda zavede například přímou podporu nákupu elektromobilů, zrychlené odpisy pro tato vozidla nebo daňovou úlevu. Obsahuje ale také konkrétní opatření. Týkají se například zavedení vysokorychlostního internetu podél dálnic, vypracování příslušné legislativy pro provoz autonomních aut, zajištění podmínek pro rozvoj a budování sítě dobíjecích stanic a dokonce možnosti vybudování speciálního polygonu pro testování autonomních vozidel. Odbor vnější komunikace HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY... více

Přidejte se k nám

Rádi mezi sebou přivítáme nové členy. Věříme, že výhody plynoucí z členství v Okresní hospodářské komoře Česká Lípa jsou přínosné pro všechny skupiny podnikatelských subjektů. Neváhejte a přidejte se mezi úspěšné podnikatele.

Další informace

Spolupracujeme

Sponzoři

Město Česká Lípa
Reklamní agentura Deus
Foto Soukup
Hrdlička spol. s r.o.
Poslův mlýn
REMA 93
TrollComputers s.r.o.
Karel Kruliš