Odborná veřejnost sdružená v Platformě pro rozvoj vysokorychlostních internetových sítí pod vedením Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR žádá ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, aby odložil termín předání Národního plánu rozvoje sítí nové generace ke schválení vládě.

MPO si vytýčilo za cíl předložit Národní plán vládě ke schválení do 30. června. Zástupci ICT sektoru ale upozorňují, že v tomto termínu stále nebudou dořešeny pro národní plán klíčové otázky.

 „Oceňujeme, že MPO významně zvýšilo zapojení ICT sektoru do projednání Národního plánu rozvoje sítí nové generace. Považujeme ale za nezbytné prodiskutovat nedávno prezentované výsledky mapování pokrytí ČR formou veřejné konzultace a zapracovat do národního plánu výstupy navazujících ekonomických analýz, které jsou nezbytné pro jeho obsah a správné zaměření podpory výstavby sítí z evropských fondů,“ vysvětluje předsedkyně Sekce IT a telekomunikací při Hospodářské komoře ČR Hana Továrková důvod, proč zástupci ICT sektoru požádali ministra, aby materiál předložil vládě až poté, co bude mít celý sektor příležitost s MPO tyto záležitosti řádně projednat.

 Podle HK ČR a SP ČR by Národní plán mohl být vládě předložen v září 2016, tedy po vypořádání připomínek z veřejné konzultace k výsledkům mapování pokrytí území ČR sítěmi elektronických komunikací, ta se uskuteční v srpnu.

Národní plán rozvoje sítí nové generace připravuje MPO ve spolupráci se zástupci subjektů působících v sektoru informačních a komunikačních technologií. Plán má stanovit rámec státní podpory v této oblasti ve středně a dlouhodobém horizontu.

Miroslav Diro

Odbor vnější komunikace
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
tel.: 266 721 323 |mobil: 724 613 088
diro@komora.cz |  www.komora.cz