Okresní hospodářská komora Česká Lípa

Vize OHK Česká Lípa

Podnikatelé jsou motorem ekonomiky ČR a svou kreativitou a pracovitostí vytvářejí trvalé hodnoty, budují pracovní místa, významně přispívají do daňového systému a vytvářejí kulturu práce. Bohužel jsou však podnikatelé zbytkem společnosti chápáni stále ještě jako vykořisťovatelé nebo podvodníci. Naším cílem je značnou měrou přispět ke změně tohoto zkresleného stavu.

OHK Česká Lípa je prostor pro společné setkávání a předávání kontaktů. Prostor pro výměnu informací, zkušeností, cenných rad a doporučení. OHK Česká Lípa bude místo pro vzájemnou inspiraci s cílem aktivní podnikatelské podpory v regionu (nabídka zakázek, služeb).

Podnikatelské subjekty i OSVČ vytváří pracovní příležitosti. OHK Česká Lípa bude podporovat svým otevřeným prostorem podnikatele tím, že jim bude nejen předávat aktuální informace ke stabilizaci pracovní síly a zvyšování kvalifikační úrovně zaměstnanců, ale sama bude vytvářet nové příležitosti pro vzájemnou podporu a spolupráci. S tím souvisí nezbytná spolupráce OHK Česká Lípa s veřejnou správou (místním úřadem práce, samosprávnými celky a školami).

OHK bude v rámci svých možností a kompetencí přenášet návrhy, doporučení, výstupy na vyšší úrovně, krajskou samosprávu a státní správu.

Jste podnikatel, vlastníte firmu nebo podnikáte na svůj vlastní účet? Hledáte podporu, pomoc, informace?

Uvažujte o členství v Hospodářské komoře České republiky, nejsilnější organizaci zastupující zájmy českých podnikatelů!

Získáte tím nejméně 10 výhod spojených s členstvím v hospodářské komoře:

  • PRESTIŽ – Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako prestižní záležitost, potvrzení solidnosti, členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni.
  • ŘADA KONTAKTŮ – Hospodářské komory udržují a rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery, organizují setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy a samosprávy. Komora je pro ně hlavním partnerem Nikde jinde nebudete mít tolik příležitostí navázat užitečné osobní společenské i obchodní kontakty.
  • INFORMACE – Každý člen automaticky získává každý měsíc zdarma komorový časopis Komora.cz, je pravidelně informován o dění v podnikatelském prostředí v regionech či oborech i v celé republice prostřednictvím elektronických zpravodajů, odborných časopisů a dalších informačních materiálů. Hospodářská komora dále zajišťuje informační podnikatelský servis. Obraťte se na nás a my Vám poradíme!
  • PŘIPOMÍNKOVÁNÍ – Nelíbí se vám podnikatelské prostředí, zákony a vyhlášky? Hospodářská komora České republiky ovlivňuje prostřednictvím procesu připomínkování.  I Vy se jako člen komory můžete do tohoto procesu aktivně zapojit.
  • ODBORNOST – Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora pořádá školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj Vás a Vašich zaměstnanců.
  • JEDNOTA – K čerpání svých výhod jsou členové oprávněni u jakékoliv složky hospodářské komory. Jejich prostřednictvím se stávají součástí velkého a silného společenství prosazujícího řád ve světě podnikání.
  • TOP NETWORKING – Na formálních a neformálních setkáních členů hospodářské komory můžete budovat své kontakty, rozšiřovat si obzory a předávat a získávat zkušenosti a inspiraci.
  • EXPORT – Chcete proniknout na zahraniční trh nebo rozšířit vaše exportní možnosti? Navštivte svého regionálního exportního manažera. Vyberte si z nabídky podnikatelských misí organizovaných hospodářskou komorou, sejděte se zahraničními podnikateli přijíždějícími v rámci podnikatelských misí do České republiky.
  • SLEVY – Každý člen má výrazné slevy na všechny akce a služby poskytované hospodářskou komorou. Příkladem mohou být semináře pořádané hospodářskou komorou a jejími složkami.
  • ETIKA – Při  podepsání etického kodexu můžete využít vizuálního označení člena Hospodářské komory České republiky. Členství v hospodářské komoře vám dá mnoho příležitostí, jak propagovat Vaše korektní podnikání.

Přihláška k členství v Hospodářské komoře České Republiky

Spolupracujeme

Sponzoři

Město Česká Lípa
Reklamní agentura Deus
Foto Soukup
Hrdlička spol. s r.o.
Poslův mlýn
TrollComputers s.r.o.
Karel Kruliš