Nové možnosti dotací pro podnikatele – výzvy na období 2015-2020: OPPIK

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) se rozdělí 116 mld. Kč v dotačním období 2014 – 2020.

Oblasti podpory:
Prioritní osa 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje
Prioritní osa 2 – Podpora podnikání malých a středních firem
Prioritní osa 3 – Efektivnější nakládání energií
Prioritní osa 4 – Rozvoj informačních a komunikačních technologií

Program:

  1. Představení výzev „Nové možnosti dotací pro podnikatele – výzvy na období 2015-2020: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  2. Praktické rady a možnosti čerpání finančních prostředků pro malé a střední podniky v regionu
  3. Diskuze

Hostem: Ing. Zuzana Matějíčková

Pro členy OHK Česká Lípa vstupné 200,- Kč, pro nečleny 300,- Kč