Akci pořádá Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, na projektu spolupracují i zástupci bankovního sektoru, pojišťovnictví a právních služeb.

Kromě zástupců HK ČR a MZV ČR na akci vystoupili i další zástupci partnerských bank a pojišťoven, které poskytují exportérům nezbytné služby při jejich exportních aktivitách – EGAP, ČEB, KUPEG a ČSOB. „Necílíme jen na velké exportéry, neméně intenzivně se zaměřujeme na podporu malých a středních podniků, cílem je nejen poskytnout finanční služby či záruky, ale také pomoci minimalizovat rizika spojená s exportem do konkrétního teritoria,“ informovala například Dagmar Dvořáková, expertka ČSOB na exportní financování.

Právní aspekty spojené s úspěšným exportem firem do zahraničí přiblížila i zástupkyně Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR Marie Moravcová. Předsedkyně Krajské hospodářské komory Zlínského kraje a členka představenstva HK ČR Ivona Huňková podnikatele informovala o aktivitách Kontaktního centra pro východní trhy, které funguje v rámci služeb krajské komory.

Karolína Kyselová

Odbor vnější komunikace

Tisková mluvčí