21. 9. 2023 Energetický den pro podnikatele

Energetický den pro podnikatele proběhne 21. 9. 2023 ve Ville Hrdlička. Nechte se inspirovat, poznejte nejnovější trendy a inovace ve světě energetiky!

Přednášející:

Ing. Jan Malina / Subvene

Možnosti čerpání dotací na energeticky úsporné projekty

Ing. Jan Malina vystudoval obor Technika prostředí na Strojní fakultě ČVUT v Praze. Během studia od roku 2003 i po úspěšném absolvování studií v roce 2006 se věnoval finančnímu poradenství.

V roce 2008 spoluzaložil společnost Subvene s.r.o., která poskytuje poradenské služby v oblasti dotačního managementu, veřejných zakázek a financování projektů. Během své historie společnost pomohla úspěšně zrealizovat desítky projektů, především z oblasti strojírenství a energetiky. Společnost apeluje na individuální přístup a mezi její klienty tak patří jednotlivci, MSP i velké firmy a v neposlední řadě také municipality.

Daniel Žáček / ENESA

EPC jako alternativa za dotace na energetické úspory v průmyslu

Daniel Žáček se více než 10 let pohybuje v oblasti energetické efektivnosti. Ve společnosti ENESA hledá s kolegy funkční řešení pro veřejnou správu i podniky v oblasti energetických úspor, která jsou prostřednictvím EPC projektů garantována. Jeho nejvýznamnější realizací je projekt Nemocnice Na Homolce, který patří mezi největší projekty EPC v České republice. Prostřednictvím metody Design&Build se vždy snaží přinést pro každého klienta optimální kombinaci jednotlivých energeticky efektivních opatření, která vedou k nižším provozním nákladů a úsporám energie s garancí.

Martina Hobziková / smartmaintenance

 • Komplexní výstavba fotovoltaických elektráren a chytré řízení spotřeby

Martina Hobziková svou kariéru v oboru zahájila v roce 2019, kde byla součástí týmu pro udržitelnou energetiku. Během svého angažmá se aktivně zapojovala do realizace řady inovativních projektů, které směřovaly k využití obnovitelných zdrojů energie a k efektivnímu řízení energické spotřeby.

Počátkem roku 2023 se stala výkonnou ředitelkou ve společnosti smart maintenance s.r.o. Martina zde rozvíjí své vize prostřednictvím inovativních technologií, jako jsou chytrá řešení pro údržbu energetických zařízení a fotovoltaické systémy.
Jejím hlavním cílem je hledat a následně prosazovat způsoby udržitelného rozvoje v současném energetickém prostředí. Martina Hobziková tak nejen sleduje trendy tohoto dynamického odvětví, ale efektivně je formuje a přispívá k jeho přeměně směrem k udržitelné budoucnosti.

REGISTRACE:
Kateřina Skočdopole
administrativní pracovník
info@ohkceskalipa.cz
TEL.: 724 082 538

Na akci vás srdečně zvou:

Mgr. Milan Slezák, Ph.D, MBA
předseda představenstva

Rudolf Živec
1. místopředseda představenstva

Karel Kruliš
2. místopředseda představenstva

David Mertlík
člen představenstva

Ing. Petr Veselý
člen představenstva

OHK Česká Lípa & Smart cities and factories pořádají konferenci SMART CITY ACADEMY 2023

Máme pro Vás skvělou novinku!
Energetický den se spojil ještě s větší událostí, kterou si nemůžete nechat ujít!

Rozhodli jsme se pro spolupráci se Smart cities and factories, z. ú. a rádi bychom Vás pozvali na Konferenci smart city academy 2023.

Tato konference nabídne komplexní pohled na současné trendy v oblasti smart city řešení nejen energetiky a udržitelnosti. Bude to jedinečná příležitost získat více informací nejen o novinkách v této oblasti , ale také diskutovat s odborníky a sdílet své zkušenosti.
Podrobnější informace o konferenci naleznete na webových stránkách: https://www.smartcitiesfactories.cz

Tým OHK Česká Lípa

ENERGETICKÝ DEN 7. 9. 2023 V ČESKÉ LÍPĚ – STORNO!!!

Omlouváme se, akci rušíme.

Nicméně Máme pro Vás skvělou novinku!
Energetický den se spojil ještě s větší událostí, kterou si nemůžete nechat ujít!
Rozhodli jsme se pro spolupráci se Smart cities and factories, z. ú. a rádi bychom Vás pozvali na Konferenci smart city academy 2023.

Tato konference nabídne komplexní pohled na současné trendy v oblasti smart city řešení nejen energetiky a udržitelnosti. Bude to jedinečná příležitost získat více informací nejen o novinkách v této oblasti , ale také diskutovat s odborníky a sdílet své zkušenosti.
Podrobnější informace o konferenci naleznete na webových stránkách: https://www.smartcitiesfactories.cz

 

Okresní hospodářská komora Česká Lípa pořádá „ENERGETICKÝ DEN PRO MĚSTA A OBCE“

Připravili jsme pro vás balíček inovací a trendů v oblasti energetiky. Přijďte 7. 9. 2023 do Villy Hrdlička, sídla Okresní hospodářské komory Česká Lípa.

Co vás čeká?

 • 09:30 Začátek – Hospodářská komora Česká Lípa
 • 09:45 Smart maintenance – Komplexní výstavba fotovoltaických elektráren a chytré řízení spotřeby
  Martina Hobziková
 • 10:45 Enesa – Dobrá praxe EPC projektů a D&B (případové studie)
  Miroslav Marada
 • 11:45 Subvene – Možnosti čerpání dotací na energeticky úsporné projekty
  Jan Malina
 • 12:45 Volná diskuze

Program zde. ENERGETICKÝ DEN HK 7.9.2023 Přihlásit se můžete: info@ohkceskalipa.cz

Těšíme se na vás

OHK Česká Lípa

 

 

Nové vedení Okresní hospodářské komory Česká Lípa

Českolipská okresní hospodářská komora má od března 2023 nové vedení. Sněm delegátů si do svého čela zvolil Milana Slezáka, který vystřídal Petra Skokana.
Petru Skokanovi děkujeme za jeho práci v komoře a novému předsedovi úspěšný start. Dalšími členy představenstva je Rudolf Živec, Karel Kruliš, David Mertlík a Petr Veselý. Nové vedení komory si dalo za cíl zlepšit podnikatelské prostředí pro místní firmy, živnostníky, prohloubit spolupráci mezi městem Česká Lípa a Libereckým krajem. Chceme pořádat vzdělávací akce, setkání se zajímavými lidmi a představit vám novinky v oblasti inovací. Komunikace a informovanost je důležitý faktor, kterému se chceme více věnovat. Využijeme dostupné komunikační platformy pro sdílení nových trendů a hlavně událostí, které připravujeme.

Děkujeme za stávající přízeň!

Děkujeme za účast na burze práce a zapojení všech!

První burzu práce uspořádala komora v loni v květnu 2022 a s velkým úspěchem. Zájem firem byl překvapující. Téma je to stále aktuální, proto jsme rozšířili nabídku pomoci o další služby. Druhé kolo burzy práce se opět konalo v sídle komory ve Ville Hrdlička v České Lípě.

Potěšil nás zájem nejen ze strany zaměstnavatelů, kteří jsou ochotni zaměstnat Ukrajinské uprchlíky, ale i organizací, které nám potvrdili účast na akci a představili nabídku svých služeb v oblasti sociální a vzdělávání. Máme zpětnou vazbu o problémech s uznáním invalidity, nedostatkem lékařské péče, který je bohužel problémem i pro naše občany, říká předseda OHK Česká Lípa Petr Skokan.

Rádi bychom poděkovali partnerům, že se zapojili do projektu Burza práce:

Město Česká Lípa, CPIC Libereckého Kraje, Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Česká Lípa, OSSZ Česká Lípa, Živnostenský úřad Česká Lípa, Adra, Pedagogicko-psychologická poradna Česká Lípa, KUSTOD, Jizerské pekárny, Adient, Líp a Spolu, Charita Česká Lípa, Mateřské centrum Pumpkin, Rodinné centrum Slůně, MEGA…

Akce vznikla ve spolupráci Okresní hospodářské komory Česká Lípa a Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou v rámci projektu: Společně pro Ukrajinu“, reg. číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264). Chtěli bychom se s vámi podělit o jejím průběhu. 

OHK Česká Lípa

Burza práce a poradenství v sociální oblasti a vzdělávání pro občany Ukrajiny

Vážení,

rádi bychom vás pozvali na akci, kterou pořádáme 7. 2. 2023 od 11h do 15h ve Ville Hrdlička, sídle Okresní hospodářské komory Česká Lípa.

Okresní hospodářské komora Česká Lípa uspořádala již v květnu 2022 BURZU PRÁCE pro UKRAJINCE. Akce vznikla ve spolupráci s Městem Česká Lípa, Úřadem práce – kontaktní pracoviště Česká Lípa a Centrem pro integraci cizinců v Libereckém kraji.

Téma je to stále aktuální, proto jsme se rozhodli akci zopakovat a doplnit o další služby. Reagujeme na stávající situaci s Ukrajinskými uprchlíky, kterým Česká republika poskytuje azyl v důsledku ruské invaze na Ukrajině. Je proto na místě, jim nadále pomáhat, nejen ve smyslu začlenění na trhu práce, ale i v oblasti sociální, vzdělávání. Rodiny, které našli své pracovní uplatnění a bydlení, řeší vzdělávání dětí, odklady nástupů do škol. Více informací v pozvánce.

РЕГІОНАЛЬНА ГОСПОДАРСЬКА ПАЛАТА В ЧЕСЬКІЙ ЛІПІ ТА ЯБЛОНЦІ-НАД-НІСОЮ

Дєчинська 361/7, 470 01 Чеська Ліпа, T: +420 487 522 783, info@ohkceskalipa.cz /Йіраскова  9, Яблонеці-над-Насою, т: +420 483 346 000, info@ohkjablonec.cz

У Чеській Ліпі 13.01.2023

Запрошення

БІРЖА ПРАЦІ В ЧЕСЬКІЙ ЛІПІ

та соціальне консультування для осіб з України та мешканців регіону , які шукають роботу

ВІВТОРОК – 07. 02. 2023 З 11:00 У ВІЛЛІ ГРДЛІЧКА

Дєчинська 361/7, 470 01 Чеська Ліпа

Програма:

11:00 – 11:15

Відкриття, голова РГП Чеська Ліпа, керівниця РГП в Яблонці-над-Нісою, представник міста Чеська Ліпа

11:15 – 15:00

Експерт Центру зайнятості – умови працевлаштування, переваги та пільги для компаній, умови для соціального підприємництва

БІРЖА РОБОТИ – зустріч претендентів на роботу з представниками роботодавців (компаній та установ), представником Управління з питань ліцензування торгівлі регіону Чеська Ліпа

КОНСУЛЬТАЦІЯ В СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБАХ – комунікація з координатором у справах біженців з CPIC, Чеського управління соціального забезпечення, представниками центру для батьків та дітей з аутизмом, пологового будинку, агентства нерухомості

– досвід та поради від місцевих компаній та організацій –

Підтвердження участі необхідно надіслати на info@ohkceskalipa.cz до 31.1.2023.

Час вказано орієнтовний. Участь безкоштовна. Кількість місць обмежена.

Буде забезпечено усний переклад на українську мову.

Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами

Петр Скокан та інж. Іва Ліндерова Голова правління РГП Чеська Ліпа та директор РГП в Яблонці н. Н.