Děkujeme za účast na burze práce a zapojení všech!

První burzu práce uspořádala komora v loni v květnu 2022 a s velkým úspěchem. Zájem firem byl překvapující. Téma je to stále aktuální, proto jsme rozšířili nabídku pomoci o další služby. Druhé kolo burzy práce se opět konalo v sídle komory ve Ville Hrdlička v České Lípě.

Potěšil nás zájem nejen ze strany zaměstnavatelů, kteří jsou ochotni zaměstnat Ukrajinské uprchlíky, ale i organizací, které nám potvrdili účast na akci a představili nabídku svých služeb v oblasti sociální a vzdělávání. Máme zpětnou vazbu o problémech s uznáním invalidity, nedostatkem lékařské péče, který je bohužel problémem i pro naše občany, říká předseda OHK Česká Lípa Petr Skokan.

Rádi bychom poděkovali partnerům, že se zapojili do projektu Burza práce:

Město Česká Lípa, CPIC Libereckého Kraje, Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Česká Lípa, OSSZ Česká Lípa, Živnostenský úřad Česká Lípa, Adra, Pedagogicko-psychologická poradna Česká Lípa, KUSTOD, Jizerské pekárny, Adient, Líp a Spolu, Charita Česká Lípa, Mateřské centrum Pumpkin, Rodinné centrum Slůně, MEGA…

Akce vznikla ve spolupráci Okresní hospodářské komory Česká Lípa a Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou v rámci projektu: Společně pro Ukrajinu“, reg. číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264). Chtěli bychom se s vámi podělit o jejím průběhu. 

OHK Česká Lípa

Burza práce a poradenství v sociální oblasti a vzdělávání pro občany Ukrajiny

Vážení,

rádi bychom vás pozvali na akci, kterou pořádáme 7. 2. 2023 od 11h do 15h ve Ville Hrdlička, sídle Okresní hospodářské komory Česká Lípa.

Okresní hospodářské komora Česká Lípa uspořádala již v květnu 2022 BURZU PRÁCE pro UKRAJINCE. Akce vznikla ve spolupráci s Městem Česká Lípa, Úřadem práce – kontaktní pracoviště Česká Lípa a Centrem pro integraci cizinců v Libereckém kraji.

Téma je to stále aktuální, proto jsme se rozhodli akci zopakovat a doplnit o další služby. Reagujeme na stávající situaci s Ukrajinskými uprchlíky, kterým Česká republika poskytuje azyl v důsledku ruské invaze na Ukrajině. Je proto na místě, jim nadále pomáhat, nejen ve smyslu začlenění na trhu práce, ale i v oblasti sociální, vzdělávání. Rodiny, které našli své pracovní uplatnění a bydlení, řeší vzdělávání dětí, odklady nástupů do škol. Více informací v pozvánce.

РЕГІОНАЛЬНА ГОСПОДАРСЬКА ПАЛАТА В ЧЕСЬКІЙ ЛІПІ ТА ЯБЛОНЦІ-НАД-НІСОЮ

Дєчинська 361/7, 470 01 Чеська Ліпа, T: +420 487 522 783, info@ohkceskalipa.cz /Йіраскова  9, Яблонеці-над-Насою, т: +420 483 346 000, info@ohkjablonec.cz

У Чеській Ліпі 13.01.2023

Запрошення

БІРЖА ПРАЦІ В ЧЕСЬКІЙ ЛІПІ

та соціальне консультування для осіб з України та мешканців регіону , які шукають роботу

ВІВТОРОК – 07. 02. 2023 З 11:00 У ВІЛЛІ ГРДЛІЧКА

Дєчинська 361/7, 470 01 Чеська Ліпа

Програма:

11:00 – 11:15

Відкриття, голова РГП Чеська Ліпа, керівниця РГП в Яблонці-над-Нісою, представник міста Чеська Ліпа

11:15 – 15:00

Експерт Центру зайнятості – умови працевлаштування, переваги та пільги для компаній, умови для соціального підприємництва

БІРЖА РОБОТИ – зустріч претендентів на роботу з представниками роботодавців (компаній та установ), представником Управління з питань ліцензування торгівлі регіону Чеська Ліпа

КОНСУЛЬТАЦІЯ В СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБАХ – комунікація з координатором у справах біженців з CPIC, Чеського управління соціального забезпечення, представниками центру для батьків та дітей з аутизмом, пологового будинку, агентства нерухомості

– досвід та поради від місцевих компаній та організацій –

Підтвердження участі необхідно надіслати на info@ohkceskalipa.cz до 31.1.2023.

Час вказано орієнтовний. Участь безкоштовна. Кількість місць обмежена.

Буде забезпечено усний переклад на українську мову.

Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами

Петр Скокан та інж. Іва Ліндерова Голова правління РГП Чеська Ліпа та директор РГП в Яблонці н. Н.

„Milostivé léto“ – Jak se zbavit exekucí?

Přijďte 12. září 2022 od 18h do Villy Hrdlička diskutovat na téma exekuce.

Pozváni přijali náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák a poslankyně Barbora Urbanová. Pracujete se zaměstnanci, dobrovolníky nebo klienty, kteří by mohli využít čerství informace o akci Milostivé léto 2? Vhodné pro mzdové účetní, personalisty, vedoucí týmů a další, kteří pracují s lidmi. Svou účast potvrďte e-mailem: ahoj@zivalipa.cz

Těšíme se na vás!

BURZA PRÁCE 19. 5. 2022 v České Lípě

Okresní hospodářská komora Česká Lípa pořádá BURZU PRÁCE

Prezentační výstava zaměstnavatelů z Českolipska s aktuálními nabídkami práce pro Ukrajince, pro všechny nezaměstnané, registrované na Úřadu práce, absolventy škol i širokou veřejnost. Nabídka brigád nebo dlouhodobé spolupráce. Za pomoci tlumočníka odpovíme na vaše otázky, poskytneme potřebné informace a kontakty.

Více zde: (https://ohkceskalipa.cz/akce/burza-prace-v-ceske-lipe-pro-ukrajinske-uprchliky/)

Firmy organizují pomoc Ukrajině ve velkém. Potýkají se s odchody zaměstnanců

Současný válečný konflikt na Ukrajině bude mít nesporný humanitární i ekonomický dopad na Evropu. Čeští zaměstnavatelé se aktuálně potýkají s odlivem kvalifikovaných ukrajinských zaměstnanců. Z bleskového šetření Hospodářské komory vyplynulo, že odchody ukrajinských mužů zasáhly 56 % respondentů zaměstnávajících Ukrajince. Čeští podnikatelé také velmi rychle zmobilizovali materiální i další humanitární pomoc pro Ukrajince, kteří před válkou prchají do ČR. Vedení komory zároveň poděkovalo podnikatelům za jejich solidaritu. Více zde.

Členové OHK Česká Lípa se rovněž zapojili a organizují pomoc Ukrajině. Poskytují ubytovací kapacity, organizují sbírky. Jakákoliv pomoc je potřebná, ať se jedná o peněžní, materiální nebo i jinou formu podpory.  Všem patří velké díky.

Pokud chceme skutečně poskytnout efektivní pomoc, je potřeba vše koordinovat. Kompletní přehled odkazů pomoci Ukrajině zveřejnilo také Město Česká Lípa.