Burza práce a poradenství v sociální oblasti a vzdělávání pro občany Ukrajiny

Vážení,

rádi bychom vás pozvali na akci, kterou pořádáme 7. 2. 2023 od 11h do 15h ve Ville Hrdlička, sídle Okresní hospodářské komory Česká Lípa.

Okresní hospodářské komora Česká Lípa uspořádala již v květnu 2022 BURZU PRÁCE pro UKRAJINCE. Akce vznikla ve spolupráci s Městem Česká Lípa, Úřadem práce – kontaktní pracoviště Česká Lípa a Centrem pro integraci cizinců v Libereckém kraji.

Téma je to stále aktuální, proto jsme se rozhodli akci zopakovat a doplnit o další služby. Reagujeme na stávající situaci s Ukrajinskými uprchlíky, kterým Česká republika poskytuje azyl v důsledku ruské invaze na Ukrajině. Je proto na místě, jim nadále pomáhat, nejen ve smyslu začlenění na trhu práce, ale i v oblasti sociální, vzdělávání. Rodiny, které našli své pracovní uplatnění a bydlení, řeší vzdělávání dětí, odklady nástupů do škol. Více informací v pozvánce.

РЕГІОНАЛЬНА ГОСПОДАРСЬКА ПАЛАТА В ЧЕСЬКІЙ ЛІПІ ТА ЯБЛОНЦІ-НАД-НІСОЮ

Дєчинська 361/7, 470 01 Чеська Ліпа, T: +420 487 522 783, info@ohkceskalipa.cz /Йіраскова  9, Яблонеці-над-Насою, т: +420 483 346 000, info@ohkjablonec.cz

У Чеській Ліпі 13.01.2023

Запрошення

БІРЖА ПРАЦІ В ЧЕСЬКІЙ ЛІПІ

та соціальне консультування для осіб з України та мешканців регіону , які шукають роботу

ВІВТОРОК – 07. 02. 2023 З 11:00 У ВІЛЛІ ГРДЛІЧКА

Дєчинська 361/7, 470 01 Чеська Ліпа

Програма:

11:00 – 11:15

Відкриття, голова РГП Чеська Ліпа, керівниця РГП в Яблонці-над-Нісою, представник міста Чеська Ліпа

11:15 – 15:00

Експерт Центру зайнятості – умови працевлаштування, переваги та пільги для компаній, умови для соціального підприємництва

БІРЖА РОБОТИ – зустріч претендентів на роботу з представниками роботодавців (компаній та установ), представником Управління з питань ліцензування торгівлі регіону Чеська Ліпа

КОНСУЛЬТАЦІЯ В СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБАХ – комунікація з координатором у справах біженців з CPIC, Чеського управління соціального забезпечення, представниками центру для батьків та дітей з аутизмом, пологового будинку, агентства нерухомості

– досвід та поради від місцевих компаній та організацій –

Підтвердження участі необхідно надіслати на info@ohkceskalipa.cz до 31.1.2023.

Час вказано орієнтовний. Участь безкоштовна. Кількість місць обмежена.

Буде забезпечено усний переклад на українську мову.

Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами

Петр Скокан та інж. Іва Ліндерова Голова правління РГП Чеська Ліпа та директор РГП в Яблонці н. Н.

„Milostivé léto“ – Jak se zbavit exekucí?

Přijďte 12. září 2022 od 18h do Villy Hrdlička diskutovat na téma exekuce.

Pozváni přijali náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák a poslankyně Barbora Urbanová. Pracujete se zaměstnanci, dobrovolníky nebo klienty, kteří by mohli využít čerství informace o akci Milostivé léto 2? Vhodné pro mzdové účetní, personalisty, vedoucí týmů a další, kteří pracují s lidmi. Svou účast potvrďte e-mailem: ahoj@zivalipa.cz

Těšíme se na vás!

BURZA PRÁCE 19. 5. 2022 v České Lípě

Okresní hospodářská komora Česká Lípa pořádá BURZU PRÁCE

Prezentační výstava zaměstnavatelů z Českolipska s aktuálními nabídkami práce pro Ukrajince, pro všechny nezaměstnané, registrované na Úřadu práce, absolventy škol i širokou veřejnost. Nabídka brigád nebo dlouhodobé spolupráce. Za pomoci tlumočníka odpovíme na vaše otázky, poskytneme potřebné informace a kontakty.

Více zde: (https://ohkceskalipa.cz/akce/burza-prace-v-ceske-lipe-pro-ukrajinske-uprchliky/)

Firmy organizují pomoc Ukrajině ve velkém. Potýkají se s odchody zaměstnanců

Současný válečný konflikt na Ukrajině bude mít nesporný humanitární i ekonomický dopad na Evropu. Čeští zaměstnavatelé se aktuálně potýkají s odlivem kvalifikovaných ukrajinských zaměstnanců. Z bleskového šetření Hospodářské komory vyplynulo, že odchody ukrajinských mužů zasáhly 56 % respondentů zaměstnávajících Ukrajince. Čeští podnikatelé také velmi rychle zmobilizovali materiální i další humanitární pomoc pro Ukrajince, kteří před válkou prchají do ČR. Vedení komory zároveň poděkovalo podnikatelům za jejich solidaritu. Více zde.

Členové OHK Česká Lípa se rovněž zapojili a organizují pomoc Ukrajině. Poskytují ubytovací kapacity, organizují sbírky. Jakákoliv pomoc je potřebná, ať se jedná o peněžní, materiální nebo i jinou formu podpory.  Všem patří velké díky.

Pokud chceme skutečně poskytnout efektivní pomoc, je potřeba vše koordinovat. Kompletní přehled odkazů pomoci Ukrajině zveřejnilo také Město Česká Lípa.

 

 

Povolávací rozkazy pro zaměstnance z Ukrajiny

HK ČR: V návaznosti na nespočet dotazů, které k nám proudí ze strany členských i nečlenských firem zaměstnávajících ukrajinské pracovníky, vám předáváme k informaci a případnému dalšímu využití odborné stanovisko právní sekce Ministerstva práce a sociálních věcí k záležitosti povolávacích rozkazů pro zaměstnance z Ukrajiny a informace k souvisejícím pracovně právním krokům pro postup ze strany zaměstnavatelů.

Vnímáme, že pro mnohé zaměstnavatele na území České republiky mohou mít níže uvedené skutečnosti z MPSV zcela zásadní dopady pro plnění zakázek. Nicméně rádi bychom požádali o zvýšenou shovívavost k ukrajinským zaměstnancům a pochopení pro jejich složitou situaci, kterou sami nezpůsobili. Podpora a tolerance je totiž v tuto chvíli jedna z nejvýznamnějších forem pomoci. V každém případě vás chceme ubezpečit, že představitelé HK ČR již zahájili diskuzi s příslušnými rezorty s cílem zmírnit důsledky odlivu ukrajinských pracovníků.

„V případě, že občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, požádá v souvislosti s povolávacím rozkazem, který obdržel, o poskytnutí pracovního volna, jde podle našeho názoru o nepojmenovanou jinou důležitou osobní překážku v práci podle § 199 zákoníku práce a zaměstnavatel je v daném případě povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele za dobu trvání překážky v práci nepřísluší (ledaže by ji zaměstnavatel poskytl nad rámec zákona). Zaměstnanec je podle § 206 zákoníku práce povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce v práci bez zbytečného průtahu a rovněž je povinen zaměstnavateli překážku v práci prokázat (např. předložením povolávacího rozkazu). Záleží na zaměstnanci, zda o pracovní volno požádá. Zákon nestanoví formu žádosti – může být písemná nebo ústní.

S ohledem na to, že zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, není zde dán výpovědní důvod pro rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. Zaměstnanec však sám může pracovní poměr výpovědí rozvázat, je také možné rozvázat pracovní poměr dohodou, shodne-li se na tom zaměstnanec se zaměstnavatelem. Pracovní poměr na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Podle § 48 odst. 4 zákoníku práce pracovní poměr zaniká též smrtí zaměstnance. Podle § 48 odst. 3 zákoníku práce pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem, končí

  1. dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,
  2. dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky,
  3. uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.“

Aktuální informace k situaci na Ukrajině: www.komora.cz/situaceukrajina

 Tým Hospodářské komory ČR