ENERGETICKÝ DEN 7. 9. 2023 V ČESKÉ LÍPĚ – STORNO!!!

Omlouváme se, akci rušíme.

Nicméně Máme pro Vás skvělou novinku!
Energetický den se spojil ještě s větší událostí, kterou si nemůžete nechat ujít!
Rozhodli jsme se pro spolupráci se Smart cities and factories, z. ú. a rádi bychom Vás pozvali na Konferenci smart city academy 2023.

Tato konference nabídne komplexní pohled na současné trendy v oblasti smart city řešení nejen energetiky a udržitelnosti. Bude to jedinečná příležitost získat více informací nejen o novinkách v této oblasti , ale také diskutovat s odborníky a sdílet své zkušenosti.
Podrobnější informace o konferenci naleznete na webových stránkách: https://www.smartcitiesfactories.cz

 

Okresní hospodářská komora Česká Lípa pořádá „ENERGETICKÝ DEN PRO MĚSTA A OBCE“

Připravili jsme pro vás balíček inovací a trendů v oblasti energetiky. Přijďte 7. 9. 2023 do Villy Hrdlička, sídla Okresní hospodářské komory Česká Lípa.

Co vás čeká?

 • 09:30 Začátek – Hospodářská komora Česká Lípa
 • 09:45 Smart maintenance – Komplexní výstavba fotovoltaických elektráren a chytré řízení spotřeby
  Martina Hobziková
 • 10:45 Enesa – Dobrá praxe EPC projektů a D&B (případové studie)
  Miroslav Marada
 • 11:45 Subvene – Možnosti čerpání dotací na energeticky úsporné projekty
  Jan Malina
 • 12:45 Volná diskuze

Program zde. ENERGETICKÝ DEN HK 7.9.2023 Přihlásit se můžete: info@ohkceskalipa.cz

Těšíme se na vás

OHK Česká Lípa

 

 

Vláda znovu hraje s podnikateli nefér hru

Vláda znovu hraje s podnikateli nefér hru. Postup vlády k parametrům jednoho univerzálního kompenzačního programu je nepřijatelný

Hospodářská komora České republiky se zásadně ohrazuje proti způsobu, jakým vláda odsouhlasila záměr Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí zjednodušit dosavadní systém vyplácení podpor podnikatelům či zaměstnavatelům, jimž vláda zakázala nebo výrazně omezila výdělečnou činnost. Podpora má být vyplacena těm podnikatelům, u kterých došlo k poklesu tržeb o 50 a více procent, přičemž zaměstnavatelé by měli mít nárok na 500 korun za zaměstnance a den. Hospodářská komora naopak pozitivně přijala navýšení kompenzačního bonusu OSVČ na 1 tis. korun denně, což dlouhodobě navrhovala.

Hospodářskou komorou zastřešených 127 oborových podnikatelských svazů, unií, asociací, klastrů a řemeslných cechů, jejichž více než 25 tisíc členů zaměstnává 3,3 milionu zaměstnanců, požádalo vládu, aby s Hospodářskou komorou otevřela diskusi o úpravě parametrů a sloučení kompenzačních programů do jediné podpory už 17. prosince loňského roku.

Hospodářská komora proto od začátku ledna úzce spolupracovala s ministerstvem průmyslu na tvorbě univerzálního a administrativně jednoduchého programu, pracovně označovaného jako program poslední záchrany nebo covid 2021, který by nahradil doposud roztříštěné odvětvové programy, byl spravedlivý vůči všem podnikatelům a díky němuž by na podporu dosáhli podnikatelé, kteří dosud propadali sítem podpor. Podle tohoto programu by na kompenzaci měli nárok ti podnikatelé, kterým meziročně poklesl obrat alespoň o 20 %, přičemž žádat o pomoc by mohly i polouzavřené podniky, a nejen přímí dodavatelé uzavřených a polouzavřených firem, ale i vládní uzávěrou postižení subdodavatelé.

Více zde.

Odbor vnější komunikace HK ČR

Do práce na kole

Proč se zapojit

Téměř 1900 firem a organizací se zapojilo do loňského ročníku Do práce na kole. Přidejte se k nim! Podpořit své zaměstnance v dojíždění do práce na kole se vaší firmě rozhodně vyplatí. V čem?

Vy i vaši zaměstnanci budete spokojenější. Vytržení z pracovního stereotypu, podpora týmového ducha, lepší vztahy a komunikace v týmu na pracovišti, zábava, hravost. Právě to oceňují účastníci květnové výzvy na akci nejvíce.

 • Ušetříte peníze. Za parkovací místa, za firemní auta (údržbu, amortizaci, benzín atd.), za nemocenskou (sportovci jsou prokazatelně méně často nemocní), za teambuilding (tím je právě výzva Do práce na kole).
 • Vaši zaměstnanci budou výkonnější. Lidé, kteří se pravidelně pohybují, jsou celkově v lepší kondici. A dokonce jim to i rychleji myslí!
 • Zaměstnanci na vás budou hrdí. Budou hrdí na to, že pracují pro zaměstnavatele, který podporuje dobrou věc, kterému není lhostejná spokojenost jeho zaměstnanců, ale ani jejich vliv na životní prostředí.
 • Pomůžete zlepšit prostředí svého města. Když bude více lidí jezdit do práce jinak než autem, bude se nám všem lépe dýchat. Zapojit svoje zaměstnance do Do práce na kole je to nejjednodušší, co v tomto směru můžete udělat. (95 % nejzákeřnějších karcinogenních mikročástic v pražském ovzduší pochází právě z automobilové dopravy.)
 • Lepší obraz vaší firmy/CSR. Také vaši zákazníci jistě ocení, uslyší-li vaše jméno v souvislosti se sympatickou a prospěšnou akcí. Zapojením do soutěže Do práce na kole tedy můžete pomoci jak svému okolí, tak i dobrému jménu své firmy. Přicházejí k nám i dotazy na účast zaměstnavatele v Do práce na kole jako argument při rozhodování o změně zaměstnání.
 • Můžete získat i titul Cyklozaměstnavatel roku.

 

 

Registrace do 30. 4. 2019: jan.haruda@auto-mat.cz, 730 151 224

Odkaz Město Česká Lípa zde.

Zdroj: DO PRÁCE NA KOLE

 

Členství v EU

Přes 75 procent podnikatelů hodnotí členství ČR v EU pozitivně. V EU by rádi viděli Srby, Černohorce, Makedonce i Ukrajince.

Převážně pozitivně hodnotí drtivá většina živnostníků, malých, středních i velkých podniků členství České republiky v Evropské unii. Společenství by se mělo podle nich nově rozšít hlavně o Srbsko. Vhodnými adepty pro vstup do EU jsou podle českých podnikatelů ale i Černá Hora, Makedonie a Ukrajina. Vyplývá to z nejnovější bleskové ankety Hospodářské komory České republiky mezi podnikateli napříč regiony a odvětvími.

Hlavní přínosy rozšíření EU o tyto země podnikatelé spatřují v odstranění překážek obchodní spolupráce na ještě větším trhu a ve větší politické a bezpečnostní stabilitě. Vidí v ní ale i šanci společně odolat ekonomické konkurenci Číny, Indie, Ruska a dalších velkých hráčů. Téměř třetina českých firem považuje rozšíření EU jako možnost získat spojence v tlaku na reformu bruselské byrokracie.

Hospodářská komora také zjišťovala názor podnikatelů na vystoupení Velké Británie z EU. Většina respondentů uvedla, že má z odchodu Spojeného království z EU špatné (44 %) nebo smíšené pocity (31 %).

Anketa na vzorku 386 firem a živnostníků napříč všemi kraji a obory probíhala čtyři dny od minulého pátku. Účastnily se jí převážně miko a malé firmy s nejvýše 10 zaměstnanci, velké firmy s více než 250 zaměstnanci tvořily desetinu respondentů.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý během Exportního fóra také vyzval veřejnost k ostražitosti před populismem některých politiků požadujících odchod země z EU. Czexit má podle něj také temnou stranu mince, kterou populisté lidem zatajují. S czexitem by skončil solidní růst platů, nastartovala by se vleklá krize na celá desetiletí.

Hospodářská komora navíc provedla ještě malou anketu jen mezi exportéry během dnešního Exportního fóra, aby údaje porovnala. Členství v EU hodnotí pozitivně dokonce 94 % z nich. Necelé dvě pětiny exportérů míní, že by proces rozšiřování EU o nové členské země měl pokračovat.

Tiskové oddělení HK ČR

Povinnostmi GDPR se zabývá už přes 80 procent českých firem

Povinnostmi GDPR se zabývá už přes 80 procent českých firem. Upravují vnitřní směrnice i smlouvy se zaměstnanci a dodavateli

Zatímco ještě před několika měsíci si ani ne polovina podnikatelů byla vědoma toho, že se musí připravit na nově ukládané povinnosti vyplývající z GDPR, v současnosti se jimi zabývá už drtivá většina z nich. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské komory mezi podnikateli.

I přes zlepšení povědomí o nových povinnostech mezi podnikateli je ale podle Hospodářské komory pravděpodobné, že 25. května 2018 zasáhne nařízení GDPR až pětinu českých firem nepřipravenou. Zavádění opatření v souladu s evropským nařízením o ochraně osobních údajů si totiž běžně vyžádá i několik měsíců práce. Záleží na velikosti firem i objemu údajů, které shromažďují. Asi 34 % podnikatelů přitom stále neví, jaká opatření zavést. Slabou útěchou je, že připravenost firem v EU není o nic lepší.

Zájem o problematiku ochrany osobních údajů roste s velikostí firmy. Zatímco se o ní zajímá 72 % mikro firem, mezi firmami nad 250 zaměstnanců to je již 95 %. Častěji se o problematiku zajímají firmy ve zpracovatelském průmyslu (přes 85 %), naopak nejméně informované jsou firmy ve stavebnictví (zájem jen u 74 % firem). Značné rozdíly jsou patrné mezi podnikateli z velkých měst či jejich okolí a podnikateli z malých obcí. Podle Hospodářské komory není nabídka edukativní činnosti zejména v malých obcích dostatečná.

Firmy nejčastěji plánují úpravu interních dokumentů, jako jsou vnitřní směrnice na ochranu osobních údajů. Dále hodlají změnit interní procesy zpracování osobních údajů i vedení a vykazování záznamů o svých klientech.

Třetina podnikatelů již provádí také revizi smluv, a to jak zaměstnaneckých, tak především smluv s dodavateli. V nich firmy většinou jasněji nastavují povinnosti a odpovědnost za případnou škodu každé ze smluvních stran v případě pochybení ve zpracování osobních údajů. Doplňují se i ustanovení o zabezpečení identifikačních dat klientů a partnerů např. prostřednictvím k tomu určených serverů (https) nebo o předávání těchto dat a dalším nakládání s nimi.

V rámci Evropské asociace obchodních a průmyslových komor Eurochambres patří Hospodářská komora co do podpory svých členů ohledně GDPR mezi nejaktivnější komory v Evropě. Sérii odborných školení živnostníků a firem a další aktivity Hospodářské komory, zejména pak příručku GDPR, kterou Komora pro podnikatele vypracovala a v elektronické verzi ji zpřístupnila zdarma na svém webu, ocenila také eurokomisařka Věra Jourová. Ta přislíbila, že pomůže Hospodářské komoře ve snaze zvyšovat mezi podnikateli povědomí o nových povinnostech jak na půdě Evropské komise, tak i v ČR.

Šance na nápravu ale stále je. Například v březnu organizuje Hospodářská komora v pražském Florentinu pro firmy dva workshopy. V dubnu a květnu pak proběhnou konference „Dá se ještě stihnout zavést GDPR? ANO, ale…“ Zájemci z řad firem jsou vítáni.

Hospodářská komora také usiluje o to, aby dozorový orgán Úřad pro ochranu osobních údajů při kontrolách postupoval zdrženlivě. Podle Hospodářské komory by úřad alespoň ze začátku měl na možné pochybení při zpracování osobních údajů podnikatele jen upozorňovat, než rovnou sankcionovat.

Šetření mezi podnikateli bylo realizováno Hospodářskou komorou na přelomu ledna a února 2018 a zapojilo se do něj 580 respondentů – členů Hospodářské komory všech velikostí a oborů.

ODBOR VNĚJŠÍ KOMUNIKACE HK ČR

 

Indie chce posílit hospodářské partnerství s EU

Indie chce posílit hospodářské partnerství s EU. Českou delegaci v ekonomicky rychle rostoucí zemi od zítřka čekají náročná jednání i otevření české expozice

Hospodářská komora organizuje podnikatelskou misi ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera při příležitosti jeho návštěvy Indie na 4. zasedání India-Europe 29 Business Forum 2018 v Dillí, kde je Česká republika tzv. Focus Country. Delegaci, která na šestidenní misi  do Indie odletí zítra brzy ráno, vede viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář.

Podnikatelský summit v Dillí nabídne příležitost ke schůzkám mezi indickými a evropskými představiteli vlád a firemního sektoru, zároveň vytvoří prostor pro dialog zástupců firem z Indie a Evropy s cílem zmapovat stávající obchodní výměnu mezi oběma regiony, identifikovat stěžejní oblasti potenciální spolupráce a zprostředkovat navázání přímých kontaktů mezi všemi zúčastněnými zeměmi. Organizátoři i od akce slibují hmatatelné výsledky, díky kterým vznikne silné hospodářské partnerství Indie-E29.

Během fóra, které zorganizovala Federace indických obchodních a průmyslových komor (FICCI) ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí Indie a velvyslanectvími evropských zemí v Indii, proběhnou panelové diskuse ke čtvrté průmyslové revoluci, k e-governance a smart cities a dvoustranná obchodní jednání mezi českými a indickými společnostmi. Jednání o nových zakázkách a investicích v zemi nebudou jednoduchá, na summit se totiž chystají také delegace z Rakouska, Švýcarska, Slovenska, Maďarska, Polska, pobaltských i skandinávských zemí.

Během úterka 22členná delegace podnikatelů složená z firem působících například v oblastech výroby stavebních výtahů, kovového nábytku, dodávek vysokozdvižných vozíků, výstavby průmyslových celků, ale i z řad vývojářů mobilních aplikací, finančnictví nebo automobilového průmyslu, odletí do velkoměsta Aurangabádu. Tam mimo jiné navštíví závod bohumínského výrobce železničních dvojkolí Bonatrans. Následující den zavítají do závodu automobilky ŠKODA AUTO.

Ve středu se podnikatelská mise přesune do pátého největšího města Indie Čennaí.

Ve městě, které má širokou průmyslovou základnu a je centrem výroby automobilů jižní Asie, se podnikatelé účastní zahájení mezinárodního strojírenského veletrhu International Engineering Sourcing Show Chennai (IESS). Po otevření české expozice na veletrhu proběhne zasedání 5. smíšené česko-indické pracovní skupiny pro těžké strojírenství, poté Česko-indické podnikatelské fórum a následně dvoustranné rozhovory firem.

Indie patří  k nejdůležitějším obchodním partnerům ČR v Asii a prioritním zemím z hlediska Exportní strategie České republiky 2012–2020.

Čeští výrobci a vývozci věnují indickému trhu stále větší pozornost a využívají příležitostí plynoucích z robustního růstu indického hospodářství. Indie je nejrychleji rostoucí velká ekonomika na světě, indický HDP roste sedmiprocentním tempem.

V Indii i působí řada českých firem. Kromě automobilky ŠKODA a výrobce železničních kol Bonatrans například výrobce parních turbín Doosan Škoda Power, výrobce nákladních automobilů TATRA, (osm tisíc tatrovek tvoří páteř indické armády), dále pak třeba český zakázkový výrobce svítidel a skleněných plastik pasvit nebo výrobce traktorů Zetor.

Češi do Indie vyváží převážně výrobky s vyšší přidanou hodnotou, například automobilové motory, nákladní automobily, průmyslové roboty, obráběcí a textilní stroje.

Indie je po Číně druhá nejlidnatější země světa, v zemi žije 1,33 miliardy rychle bohatnoucích Indů. Letos

ODBOR VNĚJŠÍ KOMUNIKACE HK ČR