V souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která vstupuje v platnost od 1. ledna 2016, si Vás dovolujeme upozornit na nové povinnosti plátců DPH. Nově tento zákon stanoví, že budou všichni plátci povinni podávat svá přiznání elektronicky (doposud mají výjimku fyzické osoby s ročním obratem do 6 miliónů Kč), jednak zavádí novou povinnost elektronicky zasílat místně příslušnému finančnímu úřadu kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení mají právnické osoby podávat měsíčně, fyzické osoby čtvrtletně nebo měsíčně podle toho, zda jsou čtvrtletními nebo měsíčními plátci daně. Prvně se tak budou kontrolní hlášení odesílat 25. dubna 2016 (týká se fyzických osob – čtvrtletních plátců), anebo 25. února (platí pro ostatní plátce daně). K odeslání daňových podání lze použít buď daňový portál finanční správy, anebo datovou schránku.

Seminář KONTROLNÍ HLÁŠENÍ pořádá HK ČR ve spolupráci se společností Deloitte Advisory s.r.o.

Více INFORMACÍ v sekci akce OHK Česká lípa.