IHK Dresden pořádá 19. dubna 2016 první sasko-české setkání komor a institucí působících v sasko-českých obchodních a investičních vztazích. Následuje 20.  dubna 2016 8. Hospodářská konference o České republice. Účast je  zdarma. Potvrzení na níže uvedených kontaktech.

Více se dozvíte v pozvánce.

Kontakt:

zahradnik.jiri@dresden.ihk.de

pelz.dorit@dresden.ihk.de