V dubnu tohoto roku byl ve sbírce vyhlášen zákon o evidenci tržeb, který postupně nabude účinnost k 1. 9. 2016 (přípravná fáze) a k 1. 12. 2016 (ostrý start). Nově zakotvenou evidenční povinnost můžeme hodnotit různě, je však součástí našeho právního řádu. EET budí mezi podnikateli velké diskuze. Připravili jsme operativně anketu, v níž můžete vyjádřit svůj názor na vybraná ustanovení zákona a některé další souvislosti EET. Na základě Vašich odpovědí si představitelé komory upřesní vztah k této velmi citlivé nové administrativní povinnosti.

Anketní lístek naleznete na:   www.komora.cz/EET-kveten2016/

Upozorňujeme, že anketa je otevřena POUZE od 24. 5. 2016  do 31. 5. 2016.