Rádi bychom znali Váš názor. Chceme se více zaměřit na potřeby podnikatelů a znát i názor veřejnosti. Pořádáme pravidelné Čaje o páté, tzv. přednášky na různá témata nebo  zajímavé osobnosti.

Pro shrnutí, v minulosti se konaly Čaje o páté s tématem dotační možnosti OPPIK, úřadu práce, přeshraniční spolupráce, řešili jsme energetické úspory. Navštívil nás prezident HK ČR pan Dlouhý, dále paní Voldánová, genealožka a pan Vaněk, soudní znalec v oboru DNA.

Plánujeme další témata:

  • Setkání škol a zaměstnavatelů, 15. 3. 2016
  • Nový kodex Unie (vejde v platnost od 1.5.2016), 12. 4. 2016. Tyto nové předpisy dopadají do činnosti všech subjektů obchodujících s třetími zeměmi, celních deklarací, spedičních firem a mezinárodních dopravců, a s nimi dojde ke změně předpisů, které se vztahují k celnímu řízení.
  • Bankovní produkty pro podnikatele, 17. 5. 2016

Zajímali by Vás následující témata? Napište nám na info@ohkceskalipa.cz

  • Jak se stát OSVČ?
  • Podpora inovativních projektů?
  • Využívání nových finančních nástrojů?
  • Podpora řemesel?
  • Exportní podpora?
  • Financování start up?
  • Hlavní změny v podnikání v roce 2016?

Přivítáme Vaše nápady.