Poděkování

Všem účastníkům Čaje o páté, který se uskutečnil dne 15.9.2015 v sídle OHK Česká Lípa, děkujeme.

DSCN0602 DSCN0610 DSCN0612

Plánujete přijmout nové zaměstnance?

Pokud jste ve fázi přijímání nových zaměstnanců a potřebujete získat mzdové finanční prostředky nebo je potřeba si své zaměstnance zaškolit, přijďte zjistit bližší informace a poslechnout si možnosti čerpání dotací ze státního rozpočtu či EU. OHK Vám zprostředkuje pravidelný informační servis o těchto skutečnostech. Čaj o páté dne 15.9.2015 je zaměřen na dotace ze strany Úřadu práce ČR. Jste vítáni.

Máte nápad na inovaci? Potřebujete spolupracovat s výzkumníky?

Potřebujete inovovat svůj produkt či technologii? Potřebujete zpracovat technickou dokumentaci prototypu nového zařízení či vyvinout a otestovat nový materiál pro svůj výrobek? Získejte „inovační voucher“ Libereckého kraje a vyzkoušejte spolupráci s výzkumníky. Opět je pro malé a střední podnikatele působící v Libereckém kraji otevřena možnost získat grant k navázání spolupráce s výzkumníky širokého spektra oborů z celé České republiky a řešení konkrétního zadání definovaného podnikatelem. Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci a elektronický formulář žádosti lze získat na internetové adrese poskytovatele, Libereckého kraje, v sekci Dotace – Dotační fond LK – 2. Oblast podpory regionální rozvoj – 2.2. Regionální inovační program http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/dotace/22-regionalni-inovacni-program  Výše dotace se pohybuje od 50 000,-Kč do 150 000,-Kč, kdy spoluúčast Libereckého kraje činí maximálně 70% celkových způsobilých nákladů projektu.

V případě dotazů se obracejte na kontaktní pracovníky:

Ing. Eva Benešová, tel.: 485 226 678, e-mail: eva.benesova@kraj-lbc.cz

Ing. Ivana Ptáčková, tel.: 485 226 577, e-mail: ivana.ptackova@kraj-lbc.cz

Lhůta pro podávání návrhů projektů je stanovena od 25.7.2015 do 15.9.2015, do 14:00 hod.