Příjem plateb jinak než v hotovosti může fungovat jako účinný nástroj proti obcházení daňových povinností a pomoci tak v potírání šedé ekonomiky. Shodli se na tom účastníci dnešní předvolební diskuze k tématu finančních trhů, kterou už pošesté uspořádala Hospodářská komora ČR. Platby hotovostí by nicméně měly být i nadále zachovány.

Šedá ekonomika je problém, který řeší v podstatě všechny evropské ekonomiky. Boj s ní je velmi složitý, nicméně nedávné průzkumy ukazují, že si lidé velice dobře uvědomují, o kolik peněz tak stát na daních přichází. Oprávněný boj vlád proti šedé ekonomice však nelze redukovat do prostého zrušení hotovosti,“ řekl k tématu ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR Ladislav Minčič.

Z hlediska potírání šedé ekonomiky vidíme právě bezhotovostní styk jako velmi vhodný nástroj v rámci potírání šedé ekonomiky. Navíc poměrně rychle klesající poplatky celý proces jeho rozvoje značně zrychlují. Nyní je hlavně na státu, aby šel občanům příkladem a začal budovat další potřebnou infrastrukturu hlavně v rámci státní správy,“ dodal generální ředitel společnosti Mastercard pro ČR, SR a Rakousko Miroslav Lukeš.

Lidé by nicméně měli mít podle přítomných politiků a odborníků i nadále možnost platit oběma způsoby a nechat celý proces spíše na přirozeném technologickém vývoji. Boj proti šedé ekonomice, která v současné době tvoří zhruba 12 procent tuzemského HDP, by tak podle diskutujících neměl znamenat omezování svobod obyvatel ani podnikatelů. Úspěšné vymáhání zákonů je úkolem státu, který by se neměl plošně přenášet na řádné podnikatele a poctivé občany. Naopak by měl hledat nástroje, jak pozitivně motivovat k dobrovolnému využívání bezhotovostnímu placení.

K formě plateb uskutečnila Hospodářská komora ČR anketu. Z ní mimo jiné vyplynulo, že placení v hotovosti je už pro velkou část podnikatelů okrajovou záležitostí. U 67 % oslovených firem tvoří podíl hotovostních plateb na celkových tržbách méně než desetinu.

Rozsáhlý průzkum o vnímání šedé ekonomiky mezi občany v regionu střední a východní Evropy si nechala zpracovat od výzkumné agentury Ipsos i společnost Mastercard. Tento průzkum například jasně dokazuje to, že lidé o šedé sféře ví. 75 % respondentů je přesvědčeno, že šedá ekonomika představuje nebezpečí pro férové a rovné podmínky pro podnikatele. 73 % oslovených si myslí, že šedá ekonomika má negativní vliv na růst HDP a 69 % lidí se domnívá, že šedá ekonomika oklešťuje investice z veřejných zdrojů (údržba a výstavba infrastruktury, zdravotní systém, vzdělávání, atp.). Společnost Mastercard plánuje zveřejnit kompletní studii k průzkumu během několika dní.

V pořadí už šesté předvolební debaty se zúčastnili zástupci politických stran. Pozvání mj. přijali Jan Skopeček z ODS, Marian Klásek (TOP 09), Ivan Pilip (KDU-ČSL), Michal Pícl (ČSSD) a Věslav Michalik (STAN).

Odbor vnější komunikace