„Setkání základních, středních škol a zaměstnavatelů“

Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, to je současný problém mnoha firem, nejen na Českolipsku. OHK Česká Lípa proto pořádá další setkání u „kulatého stolu“ na toto téma, které bude příležitostí k diskusi mezi zástupci, základních, středních škol a zaměstnavatelů našeho regionu.

Navazujeme na obdobnou akci středních škol z března, která měla velký ohlas a přinesla množství zajímavých podnětů, například zapojit do diskuze i základní školy a jejich zřizovatele.

Tématem nadcházejícího setkání bude probrat možnosti spolupráce, informovat se o otevíraných oborech, burze práce. Výchovní poradci získají aktuální informace o situaci na místním trhu práce, o nabídkách a potřebách zaměstnavatelů apod.

Přemýšlíte, jaké uplatnění najde Vaše dítě, jaký obor mu zvolit – technický či humanitní? Uvítali byste povinnou praxi u zaměstnavatelů? Nemůžete najít řemeslníka, zaměstnance ve svém oboru? Zajímají Vás jako rodiče exkurze ve firmách?

Na tyto a podobné otázky Vám budou odpovídat:

Zástupci Města Česká Lípa, Libereckého kraje, Úřadu práce ČR v Liberci – kontaktní pracoviště Česká Lípa, ředitelé základních a středních škol a jejich výchovní poradci.

Přijďte příjemně posedět na společný ČAJ o páté do sídla Okresní hospodářské komory, Děčínská 361/7, Česká Lípa (Villa Hrdlička).

Vítání jsou nejen zástupci firem, ale i široká veřejnost.

Pro členy OHK Česká Lípa vstupné 200,- Kč, pro nečleny 300,- Kč.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na níže uvedené kontaktní údaje.