Okresní hospodářská komora Česká Lípa tímto zve své členy a širokou veřejnost na tradiční Čaj o páté ve Ville Hrdlička v České Lípě 16. června 2016 od 17.00 hod. tentokrát na téma „Elektronická evidence tržeb“.

Elektronická evidence tržeb (EET), tedy online kontrola tržeb, se týká podnikatelů a živnostníků, kteří za zboží a služby přijímají platby v hotovosti nebo kartou. Všechny platby se zaevidují do centrálního úložiště Finanční správy. Cílem zavedení je zamezit daňovým únikům. OHK Česká Lípa nabízí prostor pro setkání, které bude příležitostí dozvědět se více o tomto neustále zmiňovaném tématu. Pozvání přijal doc. Ing. KAREL HAVLÍČEK, Ph.D., MBA z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), která sdružuje malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. AMSP ČR funguje na otevřené a nepolitické platformě, reprezentuje zájmy podnikatelských subjektů a má důležité ostavení v rámci evropských struktur.

Jak poznáte, že se Vás EET týká? Do kdy se musí podnikatelé do systému přihlásit? Kde najdete všechny potřebné informace? Jaké jsou technické předpoklady pro zavedení EET? Jak se změní Vaše podnikání?

Na tyto a podobné zajímavé otázky Vám bude odpovídat:

Doc. Ing. KAREL HAVLÍČEK, Ph.D., MBA – Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Přijďte příjemně posedět na společný ČAJ o páté do sídla Okresní hospodářské komory, Děčínská 361/7, Česká Lípa (Villa Hrdlička).

 

Vítání jsou nejen zástupci firem, ale i široká veřejnost.

Pro členy OHK Česká Lípa vstupné 200,- Kč, pro nečleny 300,- Kč.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na níže uvedené kontaktní údaje.

Email: info@ohkceskalipa.cz, Tel.:  724 082 538