Vzhledem k blížícím se termínům pro odevzdání daňového přiznání a přehledů OSVČ jsme pro vás připravili přehled kontaktů na orgány finanční správy, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

V této souvislosti si dovolujeme připomenout, že daňová přiznání k dani z příjmu je třeba podat do 3. 4. 2017 (neboť poslední den lhůty – 1. 4. – připadá na sobotu), přehledy o platbě pojištění OSVČ pak do 1. 5. 2017 (neboť poslední den lhůty – 30. 4. – připadá na neděli).

Přehled kontaktů FÚ, OSSZ a ZP.

Odbor vnitřní komunikace

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY