Okresní hospodářská komora Jablonec nad Nisou pořádá setkání a diskusní podvečer s PhDr. Zdeňkem Zbořilem, politologem a historikem,

které se uskuteční ve středu 1. června 2016 od 17 hodin v kavárně hotelu Merkur v Jablonci nad Nisou – Anenské náměstí 8, 466 01 Jablonec nad Nisou.

PhDr. Zdeněk Zbořil přednese úvodní projev zaměřený na problémy evropské a globální politiky, bude hovořit o příčinách a důsledcích krize politických institucí v Evropě i České republice, schopnosti politických elit řešit hrozby terorismu, rizika imigrační krize a o možných variantách řešení současných četných konfliktů a krizí.

Věříme, že využijete vzácné příležitosti k setkání a diskusi k tématům, která nás znepokojují, nicméně zásadním způsobem ovlivní náš občanský život i podnikání.

Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti na e-mail: info@ohkjablonec.cz.