Vážení podnikatelé, prosíme Vás o spolupráci,

město Česká Lípa zpracovává v současné době nový Strategický plán rozvoje města Česká Lípa, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje a rozvrhnout konkrétní rozvojové činnosti na následující léta. Strategický plán nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Podnikatelský sektor je nedílnou součástí fungování města a město mu svou činností může být nápomocné. Považujeme proto za velmi důležité zjistit situaci Vaší firmy a Vaše podnikatelské potřeby.

Prosíme o elektronické vyplnění dotazníku.

Děkujeme