Opět je spuštěn úspěšný přeshraniční výměnný program Erasmus pro mladé podnikatele, jehož cílem je umožnit novým a začínajícím podnikatelům získat nové zkušenosti a znalosti od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných účastnických zemích. Tímto si Vám dovolujeme nabídnout volná místa ve výše uvedeném programu na období 2017 – leden 2018.

Program je zaměřený na 2 skupiny možných účastníků:

1.      Začínající podnikatelé s nápadem či rozjetým podnikáním mají možnost vyjet do zahraničí a učit se od zkušených podnikatelů z oboru. Může se jednat o studenty, zaměstnance či podnikatele s max. 3letou historií podnikání. Věk zde nehraje roli, pouze chuť učit se novým věcem a ochota vyjet na cca 3 měsíce do zahraničí (finanční příspěvek až 1.100 € na měsíc).

2.      Zkušení podnikatelé v Česku (ředitelé a jednatelé MSP, OSVČ) přijmou a věnují se zahraničnímu začínajícímu podnikateli. Sdílejí s ním své zkušenosti, ověřují jeho nový projekt, získají kontakty a třeba položí základy budoucí spolupráci.

Program Vám přinese řadu výhod. Níže naleznete důvody, proč se do programu Erasmus pro mladé podnikatele zapojit.

10 důvodů, proč se zapojit

1.      Získání kontaktů.

2.      Ověření podnikatelského záměru.

3.      Až 1 100 € na měsíc/pobyt v zahraničí.

4.      1 – 3 měsíce intenzivní spolupráce.

5.      Navázání spolupráce se zahraničím.

6.      Získání nového úhlu pohledu na Váš business.

7.      Sdílení a výměna zkušeností.

8.      Zlepšení jazykových znalostí.

9.      Možnost získání investora.

10. Poznání nové země a její kultury.

Členům HK ČR jsou volná místa přednostně nabídnuty.

Pro více informací kontaktujte kolegyni Andreu Hujovou na tel.: 724 613 973 nebo e-mailu hujova.andrea@komora.cz.