Evropská komise zpracovává studii, jejímž cílem je analyzovat a porovnat pokrok ve využívání elektronických nástrojů v agendě související s právem obchodních korporací v jednotlivých zemích EU.

Cílem této aktivity je vyhodnotit stávající stav, tedy identifikovat stávající procesy, které jsou elektronizovány a následně usnadnit a optimalizovat interakci mezi korporacemi a orgány státní správy, snížit náklady a administrativu této agendy a také vytvořit lepší a dostupnější rámec pro přeshraniční aktivity korporací.

Důležitým prvkem studie je také zmapovat ochotu a připravenost samotných podnikatelů aktivně používat elektronické nástroje a v jakém rozsahu, včetně možných dopadů a nákladů uvažovaných změn.

V této souvislosti byla připravena anketa, jejímž cílem je získat zpětnou vazbu a co možná nejširší pohled samotných podnikatelů na tuto oblast.

Anketa je dostupná na stránkách Evropské komise pouze v anglickém jazyce zde:

Dotazník ke studii mapující pokrok v elektronizaci administrativy související s právem obchodních korporací

Praktické zkušenosti podnikatelů jsou pro účely této ankety klíčové, děkujeme proto za Váš čas věnovaný vyplnění příslušného dotazníku. Vyplnění ankety by nemělo zabrat více než 15 minut a anketa bude spuštěna do 31. července 2016.