Máte zájem zúčastnit se již šestého ročníku prestižní soutěže projektů z oblasti interní komunikace a souvisejících oborů IIK GRAND PRIX 2016, kterou pořádá začleněné společenstvo Hospodářské komory České republiky Institut interní komunikace a jejíž vítězové mají možnost se zúčastnit prestižní evropské soutěže FEIEA Grand Prix?

Cílem soutěže je ukázat nejzajímavější příklady dobré praxe, zprostředkovat je širší veřejnosti a soutěžícím poskytnout zpětnou vazbu k dalšímu rozvoji.

Soutěžit může každý, kdo se cíleně věnuje interní komunikaci a jejím vlivům na angažovanost a loajalitu zaměstnanců, bezpečnost práce, úspěšnost recruitmentu a fungování podniku. Soutěž je určena každému, kdo vnímá význam interní komunikace jako nástroj pro zvyšování efektivity organizace a optimalizace výrobních a komunikačních procesů. Své projekty mohou hlásit české firmy, sdružení, státní orgány, charitativní organizace, vysoké školy, nadnárodní společnosti a další organizace, a to bez ohledu na členství v Institutu interní komunikace.

Projekty a úspěšně realizované kampaně interní komunikace lze přihlašovat pomocí on-line aplikace

(http://soutez.institutik.cz/)

Odborná porota bude volit vítěze v jednotlivých kategoriích podle mnoha měřítek. Porota je složená ze špičkových odborníků a předních osobností interní komunikace. Projekty budou již tradičně soutěžit
v 6 kategoriích: digitální IK, tiskové kanály, osobní komunikační kanály, dobrý nápad, úspěšná kampaň, strategická IK.

Grand Prix IIK bude slavnostně vyhlášena 8. září 2016 a vítězné projekty budou vyslány do mezinárodních soutěží.

Pro další informace k soutěži prosím kontaktujte koordinátorku projektu:

Bohdana Kašparová
bkasparova@institutik.cz, +420 602 420 353www, institutik.cz