Současný válečný konflikt na Ukrajině bude mít nesporný humanitární i ekonomický dopad na Evropu. Čeští zaměstnavatelé se aktuálně potýkají s odlivem kvalifikovaných ukrajinských zaměstnanců. Z bleskového šetření Hospodářské komory vyplynulo, že odchody ukrajinských mužů zasáhly 56 % respondentů zaměstnávajících Ukrajince. Čeští podnikatelé také velmi rychle zmobilizovali materiální i další humanitární pomoc pro Ukrajince, kteří před válkou prchají do ČR. Vedení komory zároveň poděkovalo podnikatelům za jejich solidaritu. Více zde.

Členové OHK Česká Lípa se rovněž zapojili a organizují pomoc Ukrajině. Poskytují ubytovací kapacity, organizují sbírky. Jakákoliv pomoc je potřebná, ať se jedná o peněžní, materiální nebo i jinou formu podpory.  Všem patří velké díky.

Pokud chceme skutečně poskytnout efektivní pomoc, je potřeba vše koordinovat. Kompletní přehled odkazů pomoci Ukrajině zveřejnilo také Město Česká Lípa.