Praha, 25. dubna 2016 – Zavedení kontrolního hlášení plátcům daně z přidané hodnoty zvýšilo administrativní zátěž a vyvolalo nemalé finanční náklady spojené s implementací do jejich stávajících informačních systémů. Hospodářská komora ČR (HK ČR) se proto obrátí na vládu, aby dodatečně zvýšenou administrativní zátěž a finanční náklady firmám a živnostníkům stát kompenzoval.

„Podle finanční správy je cílem hlášení eliminovat daňové podvody v rámci tzv. karuselových podvodů. Na rozdíl od velkých firem si ani dlouhodobě fungující malé podniky a živnostníci ale nemůžou dovolit platit účetní nebo daňové poradce, kteří by na plnění této povinnosti dohlíželi. Právě na tyto plátce daně opatření ale nejvíce dopadá, i přestože nebývají účastníky karuselových podvodů, tedy daňových úniků objevujících se hlavně v obchodu s pohonnými hmotami a dosahujících miliard korun,“ uvedl prezident HK ČR Vladimír Dlouhý s tím, že paradoxně čtvrtletním plátcem DPH se třeba začínající drobný podnikatel mohl stát, pouze pokud prokázal svoji spolehlivost, a to až po pár letech podnikání, a tudíž novinka zatěžuje zbytečně i ty, kteří by jí vůbec nemuseli podléhat.
HK ČR bude proto požadovat po vládě, aby dodatečnou administrativní zátěž a s tím spojené náklady podnikatelům kompenzovala. „Nabízí se nějaká daňová úleva či zlepšení v platební či administrativní rovině, například v podobě pružnějšího vracení odpočtů DPH, parlamentem aktuálně projednávané zmírnění sankcí ukládaných ve vazbě na podávání kontrolních hlášení ovšem považuji za samozřejmost, nikoliv kompenzující úlevu,“ nastiňuje Dlouhý.
V této souvislosti lze uvažovat o urychleném zavedení institutu tzv. samovyměření, alespoň pro některé kategorie plátců i o předvyplňování přiznání k DPH ze strany finančních úřadů, anebo o zjednodušení daňové administrativy při správě přímých odvodů, jako byla např. myšlenka jednoho inkasního místa. Konkrétní požadavky podnikatelů vzejdou z aktuálně chystané ankety mezi jejími členy. Ta nově zmapuje i zkušenosti čtvrtletních plátců DPH – živnostníků, kterým dnes vyprší lhůta pro odeslání prvního tohoto nového speciálního daňového tvrzení finanční správě.
Velké problémy s kontrolním hlášením naznačil už nedávný průzkum společnosti Deloitte, do kterého se zapojila i řada členů HK ČR z řad měsíčních plátců DPH. Průzkum ukázal, že příprava na kontrolní hlášení si vyžádala u téměř dvou třetin firem dodatečné výdaje, přičemž téměř pětina firem musela do této přípravy investovat více než 100 tisíc Kč.  Sestavení kontrolního hlášení zabralo 60 % podnikatelů nejméně 1 pracovní den.
Podle Deloitte potíže vznikly ve vyplňování evidenčních čísel dokladů a uvádění data povinnosti přiznat daň u dokladů na vstupu. Evidence těchto dříve neuváděných údajů představuje dodatečnou zátěž u každé jednotlivé přijaté faktury. Mnohé firmy nejsou schopny vytvořit kontrolní hlášení přímo ve svém účetním programu. A více než polovina dotázaných firem měla obavy, jak bude reagovat na případné výzvy finančních úřadů v krátkých termínech daných platným zákonem o DPH.

Zdroj: HK ČR, Tisková zpráva