Zatímco ministryně práce a sociálních věcí dnes na vládě předkládá novelu zákona o nemocenském pojištění zavádějící novou sociální dávku „tříměsíční“ dlouhodobé ošetřovné, ve sněmovně se objevil návrh poslanců z ČSSD na změnu zákoníku práce, který umožní zaměstnancům čerpat tzv. ošetřovatelskou dovolenou až dva roky. Potvrzuje se tak legislativní a koncepční nesystémovost, na kterou dlouhodobě upozorňuje Hospodářská komora.

V souvislosti s dalšími souběžnými návrhy na posílení sociálních výhod takové novinky budou zaměstnavatele a jejich zaměstnance v soukromé sféře stát miliardy korun na daních a jednoznačně zatíží státní rozpočet,“ varuje viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková.

Mezi další návrhy na stole totiž patří novela zákoníku práce, která nepřináší deklarované zvýšení flexibility pracovněprávních vztahů, významné navýšení pokut za porušení pracovněprávních předpisů, které navrhuje novela zákona o inspekci práce, dále jde o zrušení karenční doby, zavádění nových sociálních výhod pro zaměstnance jako je dlouhodobé pečovatelské volno, otcovská dovolená či povinné zavedení až 5 dnů indispozičního volna.

Navržené koncepty znamenají další regulatorní zátěž trhu práce, a to za situace, kdy odvodové zatížení práce v České republice je jedno z vůbec nejvyšších v celé Evropské unii,“ dodává viceprezidentka.

V případě dnes projednávaného zavedení ošetřovatelského volna Hospodářská komora upozorňuje, že nová dávka nejenže zvýší podnikatelům administrativní zátěž (formuláře, úprava účetních systému, výdaje na kontroly atd.), ale především může ochromit celý provoz v některých firmách.

Prakticky ze dne na den budou muset zajistit náhradu za pečujícího zaměstnance, a to i za situace, kdy je kritický nedostatek uchazečů o práci, přičemž doba, za kterou náhrada bude potřeba, nebude předem určena a může trvat až tři měsíce,“ upozorňuje Bartoňová Pálková.

Nová sociální dávka si vyžádá i nemalé prostředky. MPSV vyčíslilo náklady na více než 2 mld. Kč, zároveň ale připouští, že nedokáže dobře odhadnout počet lidí, kteří budou dávku čerpat. Nově se bude muset přijmout dalších 65 nových úředníků.

Hospodářská komora ČR má také obavy ze zneužívání dávky. V případě skutečně dlouhodobých zdravotně komplikovaných případů je pravděpodobné, že zaměstnanec bude dávku čerpat opakovaně, a to i v rámci jednoho roku, přičemž zaměstnanci mohou snadno hřešit na zvýšenou ochranu, kterou návrh nabízí. Krom dávky dlouhodobého ošetřovného navíc zaměstnanci mohou pobírat od nemocných osob peníze v podobě příspěvků na péči, což by navíc v kombinaci s nárokem na ostatní dávky mohlo být pro pobíratele velmi výhodnou alternativou k práci.

Ani s poslaneckým návrhem na dvouletou ošetřovatelskou dovolenou Hospodářská komora nesouhlasí.  Pokud by se návrh stal součástí právního řádu ČR, je již nyní zjevné, že by měl pro zaměstnavatele destruktivní důsledky. „Jde o historicky první návrh, kdy může zaměstnanec nárokovat přerušení pracovních povinností na nedefinovatelně dlouhou dobu, a to bez jakékoli možnosti objektivně prověřit oprávněnost tohoto požadavku ze strany zaměstnavatele,“ varuje Bartoňová Pálková.

Zaměstnavatel by se dostal do patové situace. Ze zákona má totiž povinnost místo zaměstnanci držet. Vzhledem k tomu, že zaměstnanec nemusí sdělit (a v praxi to ani při dobré vůli nebude schopen sdělit), jak dlouho ošetřovatelské dovolené bude potřebovat, není možné sjednat záskok. Návrh tak vytváří naprosto nepředvídatelné a nestabilní prostředí pro zaměstnavatele i ostatní zaměstnance, kteří budou muset pracovníka na ošetřovatelské dovolené nahradit.

Miroslav Diro

Odbor vnější komunikace

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

tel.: 266 721 323 |mobil: 724 613 088

diro@komora.cz |  www.komora.cz