Celkem 77 procent podnikatelů by si nejvíce přálo, aby vláda ustavená po volbách snížila jejich regulatorní a odvodovou zátěž. Zlepšit by měla ale také vymahatelnost práva a podmínky pro získávání kvalifikované pracovní síly. Vyplývá to z nejnovější ankety Hospodářské komory mezi živnostníky a firmami napříč kraji i odvětvími.

V rámci Komorového barometru měli podnikatelé vybrat pět z deseti možností, které by si nejvíce přáli od příští vlády. Na 77 % podnikatelů by si nejvíce přálo snížení regulatorní zátěže. Za překážky podnikání považují netransparentnost právního rámce, platební a jiné povinnosti v daňovém systému, administrativní a další činnosti přímo nesouvisející s podnikáním, ale i náročnou komunikaci mezi podnikatelem a státem nebo omezování podnikatelské svobody.

 

Co byste si nejvíce přáli od příští vlády?

Podle Hospodářské komory nová vláda musí konečně učinit průlom v elektronizaci státní správy. Prvním krokem by mělo být neprodlené přijetí Právního elektronického systému pro podnikatele, o kterém hlasovali senátoři. Hospodářská komora od nové vlády očekává rovněž jasný postoj k problematice sdílené ekonomiky, cestou je odbourání regulace „tradičního“ odvětví.

Celkem 67 procentům respondentů by nejvíce ulehčilo snížení daní a/nebo odvodů. Podnikatele přitom dlouhodobě netrápí výše daní jako spíše celková odvodová zátěž, která se řadí mezi nejvyšší ve srovnání s dalšími vyspělými zeměmi.

V rámci šetření jsme se dotazovali ale i na to, zda podnikatelé realisticky očekávají, že nová vláda jejich přání také splní. Odpověď byla bohužel převážně pesimistická. Třetina podnikatelů očekává, že nová vláda jejich přání vůbec nesplní,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Do ankety Komorový barometr se zapojilo 429 podnikatelských subjektů napříč kraji a odvětvími, převážně mikro a malé podniky do 50 zaměstnanců.

Hospodářská komora již před více než dvěma lety zformulovala na základě podnětů podnikatelů Desatero požadavků na vládu. Z velké části ale nebylo vládou naplněno, Hospodářská komora jej proto aktualizovala a znovu tyto požadavky podnikatelské veřejnosti předloží jako podnět pro nově ustanovenou vládu.

Odbor vnější komunikace
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY