Doc. Ing. KAREL HAVLÍČEK, Ph.D., MBA předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR(AMSP ČR), která sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR.

Pan Havlíček přijal opět pozvání do sídla Okresní Hospodářské komory Česká Lípa, kde 14. 3. 2017 od 17h ve Villa Hrdlička bude diskutovat s místními podnikateli. Přijďte, jste vítáni.

Havlíček (427x640)

Narozen v roce 1969. Vystudoval stavební fakultu ČVUT, doktorské studium dokončil na podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze, kde se rovněž na fakultě financí a účetnictví habilitoval na docenta. Manažerská studia absolvoval na PIBS při Manchester Metropolitan University.

Už na začátku 90. let začal hájit zájmy podnikatelů, nyní je předsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Na Vysoké škole finanční a správní je děkanem fakulty ekonomických studií a členem vědecké rady.
Je autorem či spoluautorem více než 100 odborných článků na témata řízení malých a středních podniků a podnikatelského prostředí.

Je spolumajitelem společnosti SINDAT, mateřské firmy skupiny řídící účasti v oblastech středního průmyslu a nových technologií.

Předsedá výzkumnému nanotechnologickému klastru a inicioval první privátní inkubátor pro české firmy v USA.

Mimo mateřštiny hovoří šesti světovými jazyky. Anglicky, německy, rusky, španělsky; následuje francouzština a čínština.