Od 2.5.2016 do 15.6.2016 je otevřena výzva Libereckého kraje k podávání návrhů projektů spolupráce mezi podnikatelskými subjekty se sídlem nebo provozovnou na území Libereckého kraje a vysokými školami, veřejnými výzkumnými institucemi či výzkumnými organizacemi působícími v České republice.  Cílem je podpořit inovační aktivity firem prostřednictvím realizace menších společných projektů firem s výzkumníky, kde firma definuje téma, které potřebuje ve svém podnikání řešit a poskytovatel znalostí, výzkumník či tým výzkumníků, poskytne řešení – například návrh projektové dokumentace prototypu, funkčního vzorku, vývoj softwarové aplikace, ověření parametrů či funkčnosti v laboratorních podmínkách, matematické modelování, apod,  Cílem je uplatnit co nejvíce znalostí na trhu a posílit konkurenceschopnost firem.

Inovační voucher pomůže firmě soustředit se na podnikání a získat pro svůj další rozvoj znalosti, které nemůže zajistit vlastními silami.

Celkový finanční objem určený pro inovační vouchery činí 1.900.000 Kč. Žádosti o dotaci je možné předkládat od 2.5.2016 do 15.6.2016.

Minimální výše voucheru:  50 000,-Kč

Maximální výše voucheru:  200 000,-Kč

Maximální výše dotace ze způsobilých výdajů projektu: 70%

Podrobné informace o programu naleznete na webových stránkách .

Kontakt Ing. Evu Benešovou (tel. 485 226 678, e-mail: eva.benesova@kraj-lbc.cz) nebo Ing. Ivanu Ptáčkovou (tel. 485 226 577, e-mail: ivana.ptackova@kraj-lbc.cz