Hospodářská komora České republiky a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Evropskou investiční bankou pořádají mezinárodní konferenci 22. února 2016 v Žofínském paláci v Praze INVESTIČNÍ PLÁN PRO EVROPU – NÁSTROJ PRO POVZBUZENÍ HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU.

Vystoupí  vrcholní představitelé EIB, ministerstev a dalších významných institucí. Dopolední jednání bude věnováno politickým souvislostem, které vedly předsedu Evropské komise Jeana Claude Junckera k předložení iniciativy na vytvoření evropského investičního programu a představení stanoviska vlády a ČNB k této iniciativě. Pro podnikatele je důležité, že tento program se ne­ome­zuje jen na mobilizaci investičních prostředků, ale jako jednu z priorit uvádí cíl zlepšit legislativní a politické prostředí na podporu investičních aktivit včetně zapojení prostředků ze soukro­mých zdrojů. Odpolední bloky budou věnovány technickým otázkám výběru vhodných oborů a pro­jektů, které by mohly být financovány z EFSI.

Konference bude příležitostí k diskuzi se zodpovědnými představiteli EIB a EFSI o tom, jaké podmínky je nutné splnit, aby bylo možné prostředky z EFSI účelně čerpat.

Registrace zde.

Pozvánka a program konference EFSI.

Simultánní tlumočení do českého a anglického jazyka zajištěno. Účast na konferenci je ZDARMA.