Setkání s panem Martinem Špeldou 27. 3. 2018 v sídle Okresní hospodářské komory nezklamalo. Bylo velmi zábavné a naučné.
Historky z focení během filmu či divadla nás nejen rozesmáli, ale mohli jsme např. spatřit scénu z jiného úhlu záběru a tím
pozorovat vývoj nejen fotografie, ale i “ herecký růst jednotlivých postav“.

Děkujeme všem za účast, a především za čas pana Špeldy.