Seminář „Jak zvládnout nové požadavky na kvalitu?“, který se uskuteční dne 1. června 2016 od 9.30 hod. v sídle Hospodářské komory České republiky (Florentinum, recepce A, Na Florenci 2116/15, Praha 1).

S představiteli tří různých certifikačních společností můžete prodiskutovat hlavní změny v základní normě na kvalitu. Seminář Vám dá návod promyslet si další postup při přechodu na novou normu ISO 9001:2015. Po absolvování semináře budete lépe chápat nový model řízení organizace založený na zvažování rizik a uplatňování procesního řízení s omezenou dokumentací. Systémy ISO nyní lze provozovat bez velké papírové dokumentace, celý systém lze řídit v elektronické formě.

Na semináři zdarma obdržíte informační brožuru: Průvodce ISO 9001:2015

Všichni hovoří o tom, co je v normách napsáno. My vám ukážeme, jak na to.

Program:

9:00 – 9:30      Prezence

9:30 – 13:30    Témata semináře:

Hlavní rozdíly a změny v normě systému managementu kvality.
Stručný přehled nových požadavků ISO 9001:2015.
Základní kroky pro doplnění systému kvality o nové požadavky normy ISO 9001:2015.
Závěrečná diskuse.
11:00 – 11:30   Přestávka a občerstvení

13:30                Závěr

Prezentující:  

Ing. Milan Trčka, Rada kvality HK ČR, předseda TNK6 při ÚNMZ Praha

Ing. Marie Šebestová, manažer certifikačního orgánu CQS

Ing. Jan Svobodník, EurChem, výkonný ředitel QUALIFORM

Přihlášení je možné prostřednictvím on-line on-line registračního formuláře, na e-mailu: fitpro@komora.cz.

Účastnický poplatek za 1 osobu činí 490,- Kč pro členy HK ČR a 690,- Kč pro ostatní zájemce. Uvedené ceny jsou bez 21% DPH.

Způsob úhrady: platebním převodem na účet č. 997402/0800 do 30. 5. 2016,  jako variabilní symbol uveďte kód 051604, specifický symbol=vaše IČ.

Poznámka: Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací. Je však možné vyslat náhradníka. Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře a občerstvení.

Uzávěrka přihlášek: 30. května 2016