Bezpečné dodávky energií musí zajistit vyvážený energetický mix, ve kterém budou zastoupeny jak tradiční, tak alternativní zdroje. Shodli se na tom účastníci již čtvrté předvolební diskuze na téma „Energetika: Kudy kam – příležitosti i hrozby pro tuzemské energetické firmy“, kterou pořádala Hospodářská komora ČR. Setkání za účasti zástupců politických stran, zástupců energetického byznysu (například Skupina ČEZ, innogy či Vršanská uhelná) a konečných odběratelů přineslo i další důležité výsledky. V budoucnu bude podle diskutujících klíčové rozhodnutí o dostavbě jaderných zdrojů, zajištění technického školství a předvídatelnost politických rozhodnutí.

Energetický mix musí být nastaven tak, aby reflektoval potřeby tuzemské ekonomiky, která prochází dynamickým vývojem. Je nutné důsledně usilovat o dostupnost energie pro všechny odběratele, a to za ceny, které nepodlomí navazující průmysl a služby. Nechceme z energetického mixu a priori vylučovat žádný zdroj, žádnému nesmíme tedy stavět legislativní a technické překážky. A to ani jádru, po kterém účastníci dnešního kulatého stolu tolik volali,“ dodává prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Tlak na energetickou bezpečnost se stupňuje. Decentralizace může splnit řadu cílů a může přispět ke stabilitě. S tím jde ruku v ruce vzrůstající technologický posun. Lze očekávat, že energetika bude, krom její základní části, založena na tom, jak z dostupných technologií a know-how složit nejvhodnější technologicko-inženýrské řešení. To ovšem zásadně naráží na oblast technického vzdělávání ve všech úrovních, kterou musíme vnímat jako nedílnou součást energetického sektoru pro zajištění dostatečných kapacit a kompetencí v energetice.

Diskuze se dotkla i problematiky Státní energetické koncepce. „Musí být zřejmé, jak chceme s koncepcemi pracovat, buď musí být přetaveny v zákon, anebo jsou pouhým výhledem možného chování účastníků trhu. Pro rozvoj jaderné energetiky dává smysl první cesta,“ dodal člen představenstva skupiny ČEZ Pavel Cyrani.

Vzrůstající závazky ze strany unijní legislativy či nově přijímaná legislativa v podobě zimního balíčku byly na dnešním setkání dalším stěžejním tématem. V tomto bodě je klíčové, aby se nezvyšovala administrativní zátěž ve spojitosti se zaváděním energetické unie a ke všem členským státům bylo přistupováno bez zvláštních výsad, přesto však s ohledem na jejich místní podmínky.

Hospodářská komora ČR zdůrazňuje potřebu odpovědných politických rozhodnutí, která budou korespondovat se zajištěním páteřní energetiky a reprezentovat stabilitu a předvídatelnost pro dlouhodobá strategická rozhodnutí firem,“ zakončil prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Miroslav Beneš

Oddělení vnější komunikace

Hospodářská komora ČR