Komora daňových poradců nesouhlasí s novelou Daňového řádu, která pod vlajkou transpozice směrnice o přístupu daňových orgánů k informacím z oblasti boje proti praní špinavých peněz (Směrnice DAC 5), zásadním způsobem prolamuje mlčenlivost daňových poradců, advokátů a notářů. V rámci extrémně krátkého připomínkového řízení jsme u Ministerstva financí uplatnili zásadní připomínku především v tom, že by tato novela neměla jít nad rámec povinností , které vyplývají z evropského práva. Je třeba zdůraznit, že omezování mlčenlivosti může být i z hlediska státu kontraproduktivní, neboť podnikatelé a občané se nebudou obracet na odborníky, což výrazně zvýší ať už úmyslnou či neúmyslnou chybovost v jejich konání a počínání. Proto takovou urychlenou novelizaci, která nebyla dostatečně prodiskutována, musíme odmítnout. Z tohoto hlediska se připojujeme ke stanovisku ČAK.

Autor: Ing. Jiří Nesrovnal