Průzkum je organizován s půlroční periodicitou mezi členy Hospodářské komory České republiky (HK ČR) a výsledky průzkumu budou využity při činnosti HK ČR ve vztahu k orgánům státní správy, evropským podnikatelským reprezentacím a také k představitelům Evropské komise. Dále budou využity při predikci statistických výsledků výkonnosti české a evropské ekonomiky.

Minulá analýza například ukázala, že více než 87 % malých a středních podniků hodnotí celkový vývoj své firmy za poslední půl rok pozitivně či neutrálně, přičemž šlo o nejvyšší hodnotu od počátku šetření v září 2008.

Výsledky průzkumu bude možné po jejich zpracování nalézt v tiskových zprávách na webu HK ČR www.komora.cz. O výsledky průzkumu projevuje pravidelně zájem i řada dalších médií včetně České televize.

Děkujeme za čas, který strávíte vyplněním následujícího dotazníku a přispějete tak k větší objektivitě jeho výsledků a větší důležitosti hlasu podnikatelů. Průzkum bude otevřen pro vaše odpovědi do 7. září 2016.

SPUSTIT PRŮZKUM