Konference o systému duálního vzdělávání se uskuteční dne 3. dubna 2017 od 10.00 hodin v prostorách Hospodářské komory České republiky (FLORENTINUM, recepce A, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1).

Cílem konference je definice systému duálního vzdělávání, vyjasnění názorových odlišností a předvedení fungování systému v praxi v Čechách a v zahraničí.

Svoji účast prosím potvrďte nejpozději do 25. března 2017 na email simotova@komora.cz.

Upozorňujeme, že parkování v prostorách HK ČR není možné. Doporučujeme proto využít veřejně dostupná parkovací místa přímo v objektu Florentina (50,- Kč/1 hod.) nebo v okolí.

Těšíme se na Vaši účast.

Ing. Martin Frélich

ředitel odboru projektů a vzdělávání

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY