Vážené dámy, vážení pánové, podnikatelé, exportéři, opět po roce máte možnost navštívit krajskou exportní konferenci, kterou pořádá KHK Liberec ve spolupráci s HK ČR, ministerstvem zahraničí a dalšími partnery.

STÁLE JSOU VOLNÁ MÍSTA!

Konference se koná:

Dne:                        5. října 2017 (prezence od 9:30 hod., program od 10:00 do 15:45 hod.)

Místo konání:       Krajský úřad Libereckého kraje, U jezu 2, Liberec, Multimediální sál, 3. patro, vstup C

  • Hlavní témata setkání:
  • aktuální informace o státních nástrojích podpory exportu s důrazem na příklady
  • principy ekonomické diplomacie, asistence Jednotné zahraniční sítě České republiky
  • právní aspekty realizace obchodního případu
  • nástroje exportního financování a pojištění exportu
  • KURZ PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ PRO FIRMY
  • NETWORKINGOVÉ SETKÁNÍ S VYBRANÝMI ZAHRANIČNÍMI DIPLOMATY AKREDITOVANÝMI PRO ČR, jedná se o Obchodní a ekonomické rady z Indie, Indonésie, Mexika.
  • Dalším cílem je i výměna zkušeností exportérů, kteří se konference zúčastní

Více podrobností najdete v přiložené pozvánce s programem.