Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a partnery Vás srdečně zvou na Krajskou exportní konferenci, která se bude konat 24. května 2016 v budově VÚTS v Liberci (Průmyslová zóna Sever) od 14 hodin.

Program:

13:30 – 14:00   Prezence

14:00 – 14:15    Zahájení konference

Ing. Bořivoj Minář, viceprezident Hospodářské komory ČR

Ing. Miloslav Stašek, ředitel Odboru ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR

Ing. Jaroslav Kopta, předseda představenstva KHK Liberec

14:15 – 15:00   První blok – Modelový exportní případ (1. a 2. fáze)

15:00 – 15:45   Druhý blok – Modelový exportní případ (3. a 4. fáze)

15:45 – 16:00   Přestávka (občerstvení)

16:00 – 17:00   Pokračování druhého bloku – Modelový exportní případ (3. a 4. fáze)

17:00 – 17:45   Třetí blok – Modelový exportní příklad (5. fáze)

17:45 – 18:00   Příběh exportéra (best practices)

18:00 – 18:30   Náměty ke zlepšení podpory exportu – otázky & odpovědi

 

Na konferenci se můžete přihlásit nejpozději do 19. května 2016 na kontaktech:

Barbora Geröová, e-mail: info@ohkliberec.cz nebo telefonicky na +420 485 100 148, mobil: +420 602 115 977.

Účastnický poplatek:

300,- Kč pro členy HK ČR

500,- Kč pro nečleny

(ceny jsou uvedeny včetně DPH)

Místo: budova VÚTS, a. s., zasedací sál v přízemí, Svárovská 619, Liberec XI – Růžodol I (Průmyslová zóna Sever)

Platba: v hotovosti před zahájením akce nebo převedením na číslo účtu 2223708339/0800 u ČS, VS: 24052016.

Parkování v areálu.