KOMENTÁŘ PORADCE PREZIDENTA HK ČR

Makroekonomická mozaika:

Nejpříznivější měnové i reálné podmínky pro uvolnění kursového závazku

Praha, 9. prosince 2016 – Pokud v naší centrální bance dosud marně očekávali, že vývoj cenové hladiny se alespoň přiblíží směrem k inflačnímu cíli, v letošním listopadu se dočkali.

Inflace meziročně vyskočila na 1,5 % (nejvíce za téměř tři a půl roku), meziměsíčně pak o 0,3 %. Hlavním příspěvkem k tomuto vývoji byl poměrně výrazný nárůst cen potravin a pozvolna odeznívající efekt nízkých cen pohonných hmot.

Když si tento cenový nárůst spárujeme s pozvolna oslabujícím ekonomickým vývojem, dospíváme do zatím nejpříznivějších komplexně vnímaných podmínek pro opuštění kursového závazku centrální banky.

Inflace je již v pásmu blízkém inflačnímu cíli (s reálnou šancí jej v nejbližších měsících naplnit); mírně zpomalující, byť stále slušně rostoucí ekonomika nezavdává fundamentální důvod k tomu, aby o opuštění tohoto závazku kurs nějak vehementně posiloval.

Domnívám se, že v nadcházejícím pololetí bychom se mohli za těchto okolností dočkat.

Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru