Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“), která v letošním roce oslavuje 20.výročí svého novodobého založení (a 120. výročí od svého vzniku), vytváří systém oceňování osobností, institucí a organizací, které přispěly k podpoře podnikání a k činnosti HK ČR, ať již v zahraničí nebo v České republice. Toto ocenění by mělo formu čestné medaile, která ponese jméno římského boha obchodu Merkura, který se stal symbolem pro komorové hnutí a většina komor na světě včetně HK ČR používá ve svém znaku jeho symboliku; v našem případě jsou to křídla, která měl Merkur na botách a čapce. Medaile bude zavedena u příležitosti 20. výročí založení HK ČR a stane se následně nástrojem oceňování osobností včetně komorových činitelů, institucí a organizací včetně měst a obcí, které přispěly k podpoře podnikání a činnosti HK ČR, ať již českých nebo zahraničních. Její udělení se stane rovněž významným nástrojem propagace HK ČR a jejich aktivit, umožní účinné marketingové využití a pomůže HK ČR ocenit touto formou široký okruh stoupenců její činnosti, na nichž má HK ČR zájem.

26. 5. 2016 na XXVIII. sněmu v Olomouci, se uskuteční slavnostní předání Merkurových cen. Pamětní medailí budou oceněni naši členové, osobnosti, významní podnikatelé, představitele obcí a jiných institucí a další osobnosti za dlouhodobou aktivní a úspěšnou spolupráci a za významnou podporu v oblasti podnikání, úsilí o rozvoj českého hospodářství či zahraničního obchodu apod.