Energeticko-technický inovační klastr ve spolupráci s Úřadem vlády ČR pořádá konferenci s názvem Moderní technologie ve službách státu a občanů. Konference se uskuteční v úterý 28. února 2017 od 9.00 hodin v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1).

Cílem konference je představit chytrá řešení usnadňující občanům jejich běžný život, zvyšující jejich každodenní životní komfort, bezpečnost, usnadňující celoživotní přístup ke vzdělání, pomáhající rozvoji jejich kompetencí a zvyšující jejich uplatnitelnost na pracovním trhu a umožňující snadnější komunikaci s poskytovateli služeb i státní správou a samosprávou.

Více v pozvánce.