Hospodářská komora dlouhodobě podporuje rozvoj kvalifikovaných zaměstnanců a konkurenceschopnost firem. Jedním z nástrojů, který k tomu využíváme, je projekt AC4SME (Apprenticeship coaches for Small and Medium-sized Enterprises). Do AC4SME je zapojeno celkem 15 hospodářských komor z 12 zemí. Koordinátorem je EUROCHAMBERS. Realizace probíhá v termínu od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2018.
Výstřižek
Hlavním cílem je zapojit více malých a středních podniků (MSP) do systému odborné přípravy studentů.
Jedním ze způsobů jak docílit většího zapojení MSP je systematická práce koučů.
Dalším cílem je vytvořit „network“ mezi jednotlivými evropskými komorami, kde se budou vyškolení kouči dál trénovat a rozvíjet.
10 okruhů, ve kterých budou koučové poskytovat podporu:
·         poradí jak krok za krokem zřídit místo pro praktikanta nebo stážistu,
·         navrhnou a uzpůsobí metodiku a další nástroje ověřené v zahraničí pro podporu praxí a stáží,
·         zvyšují povědomí o zřizování míst pro odbornou přípravu studentů,
·         komunikují a pracují s malými a středními podniky, středními školami a dalšími subjekty,
·         poradí s výběrem vhodných stážistů a praktikantů,
·         pomohou s administrativou a poradenstvím,
·         identifikují, vybírají a koučují nové vnitrofiremní mentory,
·         poskytují právní a praktické asistence při uzavírání smluv,
·         tvoří kontaktní místo pro stážisty a praktikanty, školy, podniky…
·         zapojují se a spolupracují s kolegy v rámci European Network of Apprenticeship coaches.
8 hlavních překážek, se kterými se MSP setkávají při odborné přípravě studentů ve firmách:
·         nedostatek času,
·         nedostatek zkušeností a tréninkové kultury,
·         nedostatečný počet osob, které učí studenty na praxích a stážích,
·         v nerozvinutém tréninkovém plánu,
·         v nedostatku lidských zdrojů na straně MSP, kteří by se mohli studentům věnovat,
·         v definování vzdělávacích výsledků,
·         v neznalosti zákonů a administrativních požadavcích,
·         v neznalosti přínosů studentů pro danou společnost.
Projekt je založený na výměně zkušeností mezi komorami. Ty hrají klíčovou roli v zapojování MSP do odborné přípravy studentů. Vyškoleni koučové budou MSP pomáhat vybudovat ve firmách místa pro stáže a praxe studentů. Model se inspiruje již existujícím kouči v komorách v Německu, Rakousku, Maďarsku a Francii.
Zapojte se také. Vyplňte nezávazný registrační formulář nebo kontaktujte realizační tým na eu-office@komora.cz.