Velvyslanectví Kanady v čele s panem velvyslancem Otto Jelinkem plánuje dne 19. února 2016 návštěvu Libereckého kraje. Při této příležitosti by ambasáda velmi ráda navázala kontakt s Krajskou hospodářskou komorou Liberec a místními firmami. Mají zájem informovat členy komory a podnikatele o možnostech obchodní spolupráce s Kanadou a to především v souvislosti s dohodou o volném obchodu – Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA), kterou v roce 2013 uzavřela Kanada s Evropskou unií.

Součástí návštěvy bude seminář, který spolupořádají Velvyslanectví Kanady, MPO, KHK Liberec a LK, a který se uskuteční

19.2.2016 od 12,00 do 14,30 hodin v multimediálním sále č. 1+3, Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2A, 461 80 Liberec 2 (vchod C).

Více se dozvíte v programu semináře.

Registrace: do 12. 2. 2016 na e-mailu: info@ohkjablonec.cz

Kontaktní osoba: Ing. Oskar Mužíček, tel: 721 114 344, 483 346 000