Komentář prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého:

Odchod Velké Británie z Evropské unie mě ani Hospodářskou komoru ČR rozhodně netěší. Británie je pro nás třetím nejdůležitějším exportním trhem, očekávám, že dopady této události se dotknou především konkrétních exportérů z ČR. Neobávám se toho, že by se brexit promítl do krátkodobých makroekonomických ukazatelů v ČR jako je míra nezaměstnanosti, růst HDP či inflace.

Každopádně lze odchod Británie tlumočit i jako důsledek velké přezíravosti evropských elit, které dlouhodobě nenaslouchaly liberalizačním snahám a hlasům Velké Británie v rámci EU. Česká republika bohužel ztrácí významného partnera v prosazování představy o liberálnější, méně centralizované a méně byrokratické Evropské unii.

Česká republika, její představitelé, ale i ekonomové a podnikatelé nyní musí ujasnit konkrétní kroky tak, abychom uchránili naše zájmy a uchránili i důležité hodnoty, které nám v poválečné historii Evropská unie přinesla, jako jsou Schengenský prostor, vnitřní trh a další.

Karolína Sadílková

Odbor vnější komunikace

Tisková mluvčí