Dne 30. ledna 2021 zemřel ve věku 58 let bývalý prezident Hospodářské komory a dlouholetý člen jejího představenstva Petr Kužel.
Úmrtí Petra Kužela je ztrátou nejen pro jeho rodinu, ale také pro celou podnikatelskou veřejnost, kterou po dvě funkční období úspěšně reprezentoval na postu prezidenta Hospodářské komory.

„Nečekaný odchod Petra Kužela nás všechny na Hospodářské komoře nesmírně zarmoutil. Petr byl členem vedení Komory téměř 20 let a po dvě období byl jejím prezidentem. Pro Hospodářkou komoru vykonal mnoho, navíc si ho všichni pamatujeme jako veselého, příjemného člověka. Bude nám chybět. Čest jeho památce!“

Více o jeho osobě zde.

Odbor vnější komunikace HK ČR